Copy 
        
Informačný spravodaj č. 29 (26.07.2016)


Týmto si Vás dovoľujeme informovať o aktualitách na našom informačnom portáli a v softvéri BTS.
 
Hľadáme šikovných kolegov do nášho tímu!

pozícia: Konzultant pracovnej zdravotnej služby
miesto výkonu práce: bratislavský, košický, alebo žilinský región

Bližšie informácie >>
Modul / Sekcia BOZP

Legislatíva SR / Vyhlášky
Vzory dokumentov / Zásady bezpečnej práce / Všeobecne
Odvetvové predpisy / Elektro
  • STN EN 60519-4 (33 5002) - 2007-11 Bezpečnosť elektrotepelných zariadení. Časť 4: Osobitné požiadavky na oblúkové pece (archív - zrušená normou STN EN 60519-4 (33 5002) - 2014-04)
Pracovná zdravotná služba / Základné predpisy / Vyhlášky
Pracovná zdravotná služba / Vzory dokumentov / Zásady bezpečnej práce
Modul / Sekcia OPP

Postupy a metódy / Požiarne zariadenia / Zariadenia na dodávku vody na hasenie požiarov
Odvetvové predpisy / Elektro
  • STN EN 60519-4 (33 5002) - 2007-11 Bezpečnosť elektrotepelných zariadení. Časť 4: Osobitné požiadavky na oblúkové pece (archív - zrušená normou STN EN 60519-4 (33 5002) - 2014-04)
Modul / Sekcia ŽP

Odpadové hospodárstvo / Vzory dokumentov / Prevádzkové poriadky a reglementy - odpady
Na informačnom portáli E-BTS nájdete:

Sekcia BOZP
Iné materiály
Sekcia ŽP

Iné materiály
 Diskusia

Oblasť BOZP
Kalendár akcií

Prehľad najbližších kurzov a školení
 
Naviac v softvéri BTS nájdete:
 

Modul Riziká
  • Pridaná možnosť zoskupovania a filtrovania nebezpečenstiev podľa skupín.
Máte odbornú otázku? Potrebujete poradiť, alebo chcete odovzdať svoje skúsenosti iným?
Využite naše diskusné fórum.


diskusia

Príjemný deň Vám praje kolektív pracovníkov spoločnosti BE-SOFT, a.s.

Dúfame, že náš informačný portál splní Vaše očakávania a pomôže Vám pri Vašej každodennej práci.

Archív informačných spravodajov môžete nájsť tu


Like Informačný spravodaj č. 29 on Facebook
Sledujte nás aj na Facebooku
Informačný portál E-BTS
LinkedIn
Copyright © 2016 BE-SOFT, a.s., Všetky práva vyhradené.
Tento e-mail prijímate na základe Vašej registrácie na našom portáli ebts.besoft.sk
 
Odhlásiť adresu <<E-mail>> zo zoznamu.

Email Marketing Powered by Mailchimp