Copy

E-mail spravodaj č. 13 (08.04.2014)


Týmto si Vás dovoľujeme informovať o aktualitách na našom informačnom portáli a v softvéri BTS.Modul/Sekcia BOZP
Odborná oblasť/Plyn/Prevádzkové budovy a objekty
 • Regulačná stanica plynu (zmenené k zrušenej STN 38 6417)
 Odborná oblasť/Plyn/Technické zariadenia
 • Regulačná stanica plynu - technologické zariadenie (zmenené k zrušenej STN 38 6417)
 • Termín [Kontrola hrúbky stien potrubia a armatúr na vysokotlakom potrubí (STN 38 6417) 5r (zrušený)
 Odvetvové predpisy/Drevoobrábanie
 • STN EN 1870-11+A1 (49 6130) - 2010-03 Bezpečnosť drevárskych strojov. Kotúčové píly. Časť 11: Poloautomatické a automatické kotúčové píly na priečne rezanie s jednou strojovou jednotkou (radiálne ramenové píly) (archív - zrušená STN EN 1870-11 (49 6130) - 2014-04)
 • STN EN 1870-12+A1 (49 6130) - 2010-03 Bezpečnosť drevárskych strojov. Kotúčové píly. Časť 12: Kotúčové píly na priečne rezanie s výkyvným ramenom (archív - zrušená STN EN 1870-12 (49 6130) - 2014-04)
 Odvetvové predpisy/Elektro
 • STN EN 50110-1 (33 2100) - 2014-04 Prevádzka elektrických inštalácií. Časť 1: Všeobecné požiadavky (pridané)
 Odvetvové predpisy/Plyn
 • STN 38 6417 (38 6417) - 1999-03 Regulačné stanice plynu (archív - zrušená bez náhrady od 01.04.2014)
 Odvetvové predpisy/Poľnohospodárstvo
 • STN EN 690+A1 (47 0127) - 2009-11 Poľnohospodárske stroje. Rozhadzovače maštaľného hnoja. Bezpečnosť (archív - zrušená STN EN 690 (47 0127) - 2014-04 od 01.04.2014)
 Odvetvové predpisy/Stavebníctvo
 • STN EN 474-1+A3 (27 5340) - 2013-09 Stroje na zemné práce. Bezpečnosť. Časť 1: Všeobecné požiadavky (archív – zrušená STN EN 474-1+A4 (27 5340) - 2014-04 od 01.04.2014)
 Odvetvové predpisy/Tvárnenie
 • STN EN 12622 (21 0702) - 2010-05 Bezpečnosť obrábacích a tvárniacich strojov. Hydraulické ohraňovacie lisy (archív - zrušená STN EN 12622+A1 (21 0702) - 2014-04 od 01.04.2014)
 • STN EN 12622+A1 (21 0702) - 2014-04 Bezpečnosť obrábacích a tvárniacich strojov. Hydraulické ohraňovacie lisy (pridané)
Modul/Sekcia OPP
Vzory dokumentov/Požiarne poriadky/Horľavé kvapaliny (náterové látky)
 • Požiarny poriadok pre predajný sklad FARIEB, POJÍV, PIGMENTOV, RIEDIDIEL (pridaný)
Modul/Sekcia CO
Ochrana osobných údajov/Postupy a metódy
 • Práva dotknutých osôb - desatoro ochrany osobných údajov (pridané)
 • Práva dotknutých osôb v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (pridané)
 Modul/Sekcia Chemické látky
 • Amidosíran amónny (pridaná)

Na www.ebts.besoft.sk nájdete:

Sekcia BOZP
Ostatné/iné materiály BOZP
 • Zoznam právnických osôb a fyzických osôb - podnikateľov oprávnených odstraňovať azbestové materiály zo stavieb - ÚVZ SR (zmenené)
Diskusia
Oblasť BOZP/Školenia, Chemické látky a neb. látky, iné
 • Dlhé nechty u operátora (pridané)
 • Prevoz C2H2 fliaš na VZV (pridané)
 • Viazacie (nosné) prostriedky (lano - oceľové, textilné, reťaz) určené na zdvíhanie a manipuláciu s bremenom (pridané)
 • Karta vodiča, resp. osvedčenie o pravidelnom výcviku (pridané)

Kalendár akcií
 • Bezpečnosť technických zariadení 2014 - 09.04.2014 - 10.04.2014 - Technická inšpekcia, a.s. (pridané)
 • Aktualizačná odborná príprava pre elektrotechnikov - 24.04.2014 - BE-SOFT a.s. Košice (pridané)
 • XXVI. celoslovenský seminár “Bezpečnosť, ochrana zdravia pri práci a ochrana pred požiarmi v praxi“ - 05.05.2014 - 07.05.2014 - IVBP, s.r.o. (pridané)
 • Ďalšia odborná príprava technikov požiarnej ochrany - 12.05.2014 - 16.05.2014 - BE-SOFT a.s. Košice (pridané)
 • Základný kurz bezpečnostných technikov - 19.05.2014-24.06.2014 - BE-SOFT a.s. Košice (pridané)
 • Aktualizačná odborná príprava bezpečnostných technikov a autorizovaných bezpečnostných technikov - 02.06.2014 - 03.06.2014 - BE-SOFT a.s. Košice (pridané)
 • Základný kurz o odbornej spôsobilosti v elektrotechnike - 25.06.2014 - 27.06.2014 - BE-SOFT a.s. Košice (pridané) 
Iné
Pripomienkovanie legislatívy
 • Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 280/2006 Z. z. o povinnej základnej kvalifikácii a pravidelnom výcviku niektorých vodičov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (pridané)
Naviac v softvéri BTS nájdete :
 
Modul Evidencia odpadov
Pridaná možnosť presunu evidenčných listov v rámci organizačnej jednotky.


   
                            

Príjemný deň Vám praje kolektív pracovníkov spoločnosti BE-SOFT, a.s.

Dúfame, že náš informačný portál splní Vaše očakávania a pomôže Vám pri Vašej každodennej práci.


Archív e-mail spravodajov môžete nájsť tu
Sledujte nás aj na Facebooku
Informačný portál E-BTS
Napíšte nám
Copyright © 2014 BE-SOFT, a.s., Všetky práva vyhradené.
Tento e-mail prijímate na základe Vašej registrácie na našom portáli ebts.besoft.sk


Email Marketing Powered by Mailchimp