Copy
Bekijk deze e-mail in je browser

Nieuwsbrief November 2021

Beste <<Voornaam>>,

Met deze nieuwsbrief wil het bestuur van de AtelierRoute Leusden Woudenberg kunstenaars,  bezoekers,  sponsoren en belangstellende informeren over de AtelierRoute 2022 Leusden Woudenberg die gepland staat op

Zaterdag 23 en Zondag 24 april 2022

Inschrijven deelnemers
De inschrijving voor deelnemers is geopend van 15 november 2021 tot en met 31 december 2021. 

Het inschrijfgeld bedraagt € 50,- en aan de inschrijving is direct de betaling gekoppeld. Pas na ontvangst van de betaling is de inschrijving definitief. 
Het aantal deelnemers is vastgesteld op maximaal zestig en daarnaast vijf Jonge Talenten. Vol=Vol, daarna worden aanmeldingen op de wachtlijst geplaatst.

Inschrijvingen via www.AtelierRoute.org
 
Jonge Talenten
Jonge kunstenaars tussen 15 en 21 jaar kunnen zich kosteloos inschrijven als Jong Talent. Er is slechts plaats voor vijf deelnemers, ook hier geldt Vol=Vol. 
Vanuit het bestuur worden de Jonge Talenten begeleid en wordt er een gezamenlijke activiteit ondernomen.
Thema 2022 “Diversiteit”
Diversiteit is een breed en actueel thema om in kunst te verbeelden. Het verzoek aan deelnemers is om minimaal één werk te maken wat aansluit bij het thema Diversiteit. Ook dit jaar zullen we weer aan het thema gelinkte kunstwerken van deelnemers gebruiken voor promotiedoeleinden van de AtelierRoute. 
Maatschappelijke activiteit 2022
Jaarlijks wordt er een maatschappelijke activiteit georganiseerd. Dit jaar zal dat in het teken van het thema Diversiteit staan. Heb jij een idee voor invulling van een maatschappelijke activiteit dat aansluit bij het thema, stuur een mail.
Wat wordt van de kunstenaars verwacht?
  • Dat de kunstenaar de persoonlijke kunstenaarspagina op de website van de AtelierRoute zelfstandig vult en actueel houdt.
  • Dat de kunstenaar jaarlijks minimaal vijf nieuwe werken produceert en deze plaatst op de persoonlijk kunstenaarspagina.
  • Dat de kunstenaar minimaal één kunstwerk maakt wat aansluit bij het thema “Diversiteit” en deze deelt op de persoonlijke kunstenaarspagina van de AtelierRoute en exposeert tijdens de Open AtelierRoute in april 2022.
  • Dat er geen aanstootgevend of grievend werk geplaatst wordt.
  • Dat de kunstenaar een eigen website, facebookpagina of Instagram account heeft of deze aanmaakt en vermeldt op de kunstenaarspagina. 
  • Dat de kunstenaar tussen 1 januari en 1 februari 2022 zijn persoonlijke kunstenaarspagina heeft bijgewerkt met duidelijke foto's van recente kunstwerken en biografie.
Nieuwe deelnemers
Met nieuwe deelnemers voeren wij een kennismakingsgesprek. We willen dan ook graag wat recent werk zien. 

Met vragen over en voor eventuele ondersteuning bij het onderhouden van je persoonlijke Kunstenaars-pagina op de website van de AtelierRoute kun je mailen aan info@atelierroute.org
Deelnemersbijeenkomst
De deelnemersbijeenkomst 2022 staat gepland op woensdagavond 16 februari 2022 in theater De Tuin in Leusden. Noteer het al vast in je agenda, meer informatie volgt.
Overzichtstentoonstelling en opening in het Cultuurhuis Woudenberg
De overzichtstentoonstelling vindt plaats in het Cultuurhuis Woudenberg en wordt op vrijdag 22 april 2022 officieel geopend in het bijzijn van genodigden en deelnemers. Op 23 en 24 april is de overzichtstentoonstelling van 11:00 tot 17:00 uur open voor publiek.
 
Kunstenaarspagina op de website
Vanaf 1 januari 2022 zijn alleen nog de deelnemers van 2022 te zien op de website van de AtelierRoute
De huidige kunstwerken op de pagina’s zullen dan niet meer zichtbaar zijn. We vragen deelnemers om hun Kunstenaarspagina op de website van de AtelierRoute opnieuw te vullen met minimaal vijf en maximaal tien recente werken en hun biografie bij te werken. 
Voor nieuwe deelnemers wordt een persoonlijke kunstenaarspagina aangemaakt. 
Heb je hulp nodig, mail dan naar info@AtelierRoute.org
Publiciteit in lokale media 
In de lokale media zal er de komende maanden aandacht zijn voor
kunstwerken die verbeeld zijn in het kader van het thema “Diversiteit” met daarbij het achterliggende verhaal van de kunstenaar. Wil jij als kunstenaar medewerking hieraan verlenen, dan kun je mailen naar communicatie@atelierroute.org
Het verhaal achter het Kunstwerk
In de rubriek “Het verhaal achter het kunstwerk” gaan we in op het verhaal achter een kunstwerk, hierbij vragen we jouw medewerking. Heb jij of ken jij een kunstwerk met een verhaal, stuur dan een foto van het kunstwerk en het verhaal aan communicatie@atelierroute.org
Het verhaal achter het beeld “Mieke”
 
Atelier De Postweg 7
In een schuur aan de Postweg vind je de gezellige en sfeervolle werkplaats van negen beeldhouwers. Deze kunstenaars ervaren de samenwerking in hun gezamenlijke atelier als inspirerend en motiverend. 
In dit atelier staat een beeld van een naakte vrouw. Wie is deze vrouw en hoe komt zij in dit atelier, wat is het verhaal achter dit beeld?

Kunstenaar Jan van Hamersveld ontmoette Mieke in 2018 op de Kunstacademie in het Belgische Arendonk. De afstudeeropdracht was "maak in acht weken een beeld op ware grootte van een naaktmodel" en Mieke stond model voor dit beeld.
Acht weken bekeek Jan zijn Mieke en elke vorm van haar lijf boetseerde hij in klei. Na acht zaterdagen werken was Mieke in klei het resultaat. Met het beeld in klei was de afstudeeropdracht vervuld. Jan werkte daarna nog twee volle weken dagelijks aan het beeld om het in gips te gieten. Na ongeveer 200 uur werken was zijn beeld Mieke in gips geboren en kon ze mee naar Leusden. 
Mieke ging onder het afdak van de schuur in Leusden wonen. Het was er koud, niet ideaal voor een naaktmodel.
De beeldhouwersgroep van Atelier de Postweg stelde voor om Mieke op te nemen in het atelier. 

De beeldhouwers hebben Mieke omarmd zoals ze ook elkaar omarmen en versterken bij het creëren van kunst. 

"Beeldhouwen is een proces van creëren, waarin je geconcentreerd werkt met de focus op de vormen en de energie van de steen en waarbij je de wereld om je heen totaal vergeet" zeggen Brunhilde en Eszter.
Wil je Mieke ontmoeten? Tijdens de AtelierRoute 2022 is het atelier aan de Postweg 7, Achterveld  (een stukje voorbij restaurant Chardonnay) open voor bezoek.

Tenslotte

De AtelierRoute is van ons samen, daarom vragen wij jou om te participeren door middel van sponsoring, het aandragen van sponsoren, als vrijwilliger voor hand- en spandiensten, ideeën aandragen, bijdrage aan de nieuwsbrief leveren en het onderhouden van jouw persoonlijke pagina op de website. Contact via de mail: info@atelierroute.org

De DigitaleRoute 2021 blijft tot het einde van dit jaar beschikbaar. Vanaf 1 januari 2022 zullen alleen de deelnemers 2022 zichtbaar zijn op de website. www.Atelierroute.org

Twitter
Facebook
Website
Instagram
Copyright © 2021 AtelierRoute Leusden Woudenberg, Alle rechten voorbehouden.


Wil je je instellingen aanpassen?
Je kan je voorkeuren aanpassen of je verwijderen van de verzendlijst.

Email Marketing Powered by Mailchimp