Copy
De Nieuwe Belevenis: stap voor stap steeds meer te beleven!
Een tip van de sluier…

Achter de schermen werken creatieven vol energie aan de ontwikkeling van de twee nieuwe Belevenistheaters.Op reis
Reizen is niet voor iedereen weggelegd…. Of toch wel?!
In dit theater kun je reizen met de auto, boot, trein of luchtballon. Je ervaart dag en nacht en kunt de wereld rond. De wind voelen door je haar. Maar ook je eigen koffer pakken en genieten van alle souvenirs. Reizen kun je hier niet alleen doen, maar ook voelen, horen, zien en ruiken. Ieder in zijn eigen tempo.Het Atelier
Iedereen is kunstenaar in dit atelier. Op een magische wand maak je een eigen kunstwerk. Door te bewegen en aan te raken. In de prachtigste kleuren. Groot of klein. Alles kan. Alles mag. De wand met magneten nodigt uit om te pakken, te voelen. De tovertafel reageert op beweging. En natuurlijk kan je er muziek maken. In het atelier ook een ruimte voor ontspanning gemaakt van zachte materialen, met zacht licht en geluid om bij te kunnen wegdromen.
 
De nieuwe Belevenis, stap voor stap steeds meer te beleven…
De Nieuwe Belevenis

De Nieuwe Belevenis is een belevingswereld voor mensen met een meervoudige handicap, diep dementerenden en ernstig zieke kinderen. Niet hun beperkingen, maar hun mogelijkheden staan centraal bij deze unieke Belevenis; waar alles mag en niets moet. Samen genieten, ervaringen opdoen, leren en elkaar inspireren. 
Lees verder >Kom binnen en beleef meeSamen ontwikkelen

Dialoog tussen creatieve consultants en inhoudelijk deskundigen

Een gezamenlijke ontdekkingstocht’. Esther Zweden, fysiotherapeut, is enthousiast. Samen met een aantal andere inhoudelijk deskundigen, zoals begeleiders, arts, orthopedagoog, ergotherapeut en wetenschapper heeft zij deelgenomen aan de meedenksessie met de creatieve consultants van Tinker, die de belevenistheaters ontwikkelen.
 
Esther: ‘Het is goed dat we elkaar hebben ontmoet. Bijzonder om te zien hoe de mensen van Tinker alles tot een belevenis maken. Anderzijds ontdek je dat zij niet voldoende weten hoe mensen met een ernstig meervoudige beperking (EMB) of zware dementie de dingen ervaren. Zij denken al snel (te) groot.
De kunst is om klein te kijken’.
 
Ze geeft een voorbeeld. ‘Ze laten ergens een koe door de lucht vliegen. Wij vinden dat raar, maar mensen met EMB hebben daar geen enkele associatie bij.  Voor hen is het dus al voldoende als er iets gebeurt, beweegt.’
 
Esther is erg te spreken over de mogelijkheden die de Belevenistheaters bieden. ‘Het zit heel erg op activeren en activiteit. Daar is heel veel behoefte aan. Ik zeg altijd: snoezelen is doezelen. Ontspanning is ook goed, maar de grootste uitdaging voor begeleiders is juist het activeren. Hier kunnen ze samen op ontdekkingstocht. Zo maak je mensen alert, betrek je ze’.
 
Het is essentieel dat je in de theaters op verschillende niveaus kunt beleven, benadrukt Esther. Zo zal het theater op reis voor mensen met zware dementie herinneringen wakker schudden terwijl mensen met EMB ontdekken in het hier en nu.
 
Kijkend naar het atelier is ze positief over de vele elementen van actie-reactie die daarin verwerkt zitten.
Je kunt met je handen werken en zien dat er met een simpele beweging al iets ontstaat. Ook zijn er veel elementen die je vast kunt pakken. Kunt voelen. Van belang is daarbij wel keuze van het materiaal en goede handvatten.
 
Zij ziet de Nieuwe Belevenis ook als een plek voor verdere kennisontwikkeling. ‘Neem nu de sensorische informatieverwerking. Als je ervoor zorgt dat je beeld, licht en geluid apart kan instellen, kan er verder onderzoek plaatsvinden. Nu zie je vaak dat bij gevoelige mensen alle prikkels weggehaald worden, omdat we niet weten welke prikkel(s) precies leiden tot onrust’.
 
Kortom, het is niet alleen leuk, maar er valt daarnaast nog veel te leren voor begeleiders en naasten.
Dit komt uiteindelijk allemaal te goede aan de beleving van mensen met EMB en mensen met dementie. De Nieuwe Belevenis is daarin uniek.
Even voorstellen...

Mechteld van den Beld, sinds kort lid van het bestuur van de Nieuwe Belevenis. Personalia: 51 jaar, een
tweeling van 19 jaar en woonachtig in Maarn. 

Na de studie Beleid en Management Gezondheidszorg aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam startte zij ruim 25 jaar geleden bij het Revalidatiefonds. Daar ontwikkelde ze zich van projectmedewerker tot directeur. In 2010/2011 begeleidde en realiseerde ze de fusie tussen het Revalidatiefonds en het Fonds verstandelijk gehandicapten tot ‘Stichting Meedoen mogelijk maken’. Een stichting die organisaties van en voor mensen met een lichamelijke en/of verstandelijke beperking of chronische ziekte ondersteunt. Zelf werd ze toen directeur-bestuurder van deze stichting.
 
‘De inzet voor mensen met een beperking loopt als een rode draad door mijn leven’, aldus Mechteld. ‘Daarnaast ken ik de fondsenwereld door en door. Ik werd geraakt door het verhaal van de Nieuwe Belevenis en de mogelijkheden die de Belevenis biedt. Het is prachtig te zien hoe mensen met meervoudig complexe handicaps en dementerenden enerzijds worden uitgedaagd op een niveau waarmee ze kunnen omgaan en anderzijds kunnen ontspannen.'
 
‘Ik zet met genoegen mijn brede netwerk binnen de gehandicapten- en fondsenwereld in om verdere ontwikkeling van de Nieuwe Belevenis mogelijk te maken. Daarnaast draag ik graag mijn steentje bij door verschillende sectoren met elkaar te verbinden, zoals wetenschap, hoger onderwijs, zorg, technologie en design. Samen kun je veel meer bereiken en zaken ontwikkelen waar mensen met een beperking baat bij hebben. Voor mij draait het om de mens en zijn of haar ontwikkelingsmogelijkheden. Meedoen, ongeacht de beperking.’
 
‘Mijn droom is dat de Nieuwe Belevenis een veelzijdige magische wereld is waar mensen met een meervoudige handicap en diep dementerenden alleen of samen met hun naasten genieten, ervaringen opdoen, leren en elkaar inspireren. Maar dat niet alleen. Daarnaast zou het geweldig zijn als de Nieuwe Belevenis ook een rol kan spelen op het terrein van onderzoek en kennisontwikkeling zodat er meer inzicht wordt verkregen in het effect van de Nieuwe Belevenis op kwaliteit van zorg en kwaliteit van leven.
Zo is de Nieuwe Belevenis dubbel waardevol.
Steun de Nieuwe Belevenis
Copyright © 2015 Stichting De Nieuwe Belevenis. All rights reserved.


unsubscribe from this list    update subscription preferences 

Email Marketing Powered by Mailchimp