Copy

BPBI nieuwsbrief - april 2014

Lees deze e-mail in uw browser

In deze editie o.a.

  • Bewindvoerdersdag
  • Ledenvoordeel
  • Belastingdienst
  • AFM vergunning

Blijf op de hoogte

LinkedIn
Twitter

Bewindvoerdersdag 2014

Op donderdag 15 mei 2014 vindt de jaarlijks terugkerende en landelijke BPBI-Bewindvoerdersdag plaats. Deze dag is bij uitstek de gelegenheid om elkaar ‘in de wandelgangen’ als collega’s individueel te treffen om ervaringen uit te wisselen en met elkaar bij te praten. Tijdens deze dag worden de volgende workshops gegeven:

Persoonsgebonden budget - Miranda Bol (Achmea)
Deurwaarders - Ramona Batta (KBvG)
Belastingdienst & Toeslagen - Han Bekker (Belastingdienst Toeslagen)
Procedures voorafgaand aan de Wsnp - Edith van Dijk & Lydia Heijne (BBW)

Schuldbewind en nu? Tips & tricks uit de schuldhulpverleningspraktijk - Esther Jonker & Julia den Hartogh (Zie Zinvol & Hogeschool Utrecht)

Aan de deelnemers welke de gehele dag actief het volledige programma volgen, worden 2 punten toegekend in het kader van permanente educatie. (zie ook de website www.bpbi.nl voor meer informatie) Het certificaat van deelname wordt aan het einde van de Bewindvoerdersdag overhandigd.

Het is helaas niet meer mogelijk om aan te melden voor deze dag. Het maximale aantal aanmeldingen is wegens de enorme belangstelling inmiddels bereikt!

Belastingdienst

Zoals eerder gemeld, heeft de BPBI intensief overleg met de Belastingdienst inzake de huidige problematiek ‘één rekeningnummer’. Het lijkt erop dat een definitieve oplossing geboden zal kunnen worden.

Er wordt een centraal proces ingeregeld, maar er is nog wat tijd nodig om deze procedure te testen. Wij hopen u binnenkort meer nieuws hierover te brengen!

Kosten accountantsrapport inzake controles BPBI

Jaarlijks dienen de leden van de BPBI aan te tonen dat zij nog steeds voldoen aan de eisen uit de Kwaliteitsverordening van de BPBI. Hiervoor dient een lid een accountant in te schakelen. Op het ledengedeelte van onze website staan een aantal offertes van accountants, welke deze controle voor u kunnen verzorgen. Leden van de BPBI kunnen contact opnemen indien zij van een van deze offertes gebruik willen maken.

AFM-vergunning

Speerpunt tijdens de jaarlijkse audits voor BPBI leden is de controle op het hebben van een AFM-vergunning wanneer inkomensbeheer wordt verzorgd. Ook indien er in afwachting van de beschikking alvast een bankrekening wordt geopend, dient de organisatie in het bezit te zijn van een AFM-vergunning.

Het is nog steeds mogelijk voor leden om aan te sluiten bij de collectieve vergunning van de Stichting Financieel Toezicht Inkomensbeheer (SFTI). Kijk voor meer informatie ook op www.bpbi.nl.

Bewindvoering in een andere taal

Aan het verenigingsbureau van BPBI wordt regelmatig gevraagd door rechtbanken, rechthebbende en andere instanties of er bewindvoerders zijn die een bepaalde vreemde taal beheersen. Daarom is er onlangs een enquête afgenomen onder de leden van de BPBI om te inventariseren in welke talen zij hun diensten kunnen aanbieden. Bent u op zoek naar een bewindvoerder die een vreemde taal spreekt? Neem dan contact op met het verenigingsbureau van de BPBI.

Overleg Evides

De BPBI is in overleg met Evides Waterbedrijf om in geval van dreigende waterafsluiting bij onderbewindgestelden de samenwerkingsmogelijkheden te bekijken. Het doel is te komen tot een intentieverklaring, welke wellicht op termijn via de koepelorganisatie voor waterbedrijven landelijk uitgerold kan worden. Wij houden u hiervan op de hoogte!

Copyright © 2014 Branchevereniging PBI, Alle rechten voorbehouden.


Afmelden    Update uw gegevens 

Email Marketing Powered by Mailchimp