Copy

BPBI nieuwsbrief - september/oktober 2015

Lees deze e-mail in uw browser

In deze editie o.a.

  • Verbetering samenwerking tussen bewindvoerders en gemeenten
  • Telefonische bereikbaarheid verenigingsbureau uitgebreid

Blijf op de hoogte

LinkedIn
Twitter

BPBI draagt bij aan ontwikkeling digitaal contact tussen rechtbanken en bewindvoerders!

Al geruime tijd is BPBI betrokken bij het programma KEI Toezicht (Kwaliteit en Innovatie). Dit programma richt zich op de digitale communicatie, door onder andere, bewindvoerders met de rechtspraak. Namens onze leden dragen wij bij aan deze ontwikkeling door mee te denken over, bijvoorbeeld, de functionaliteit van dit systeem. Inmiddels bereidt de eerste groep professionele bewindvoerders, waaronder leden van de BPBI, zich voor op de pilotfase van digitale communicatie met de rechtspraak.

Om digitaal (System to System) te kunnen communiceren met de rechtspraak is er een certificaat benodigd; een PKI certificaat. De BPBI heeft voor haar leden een collectieve korting op de aanschaf van het certificaat bedongen bij leveranciers QuoVadis en Digidentity. Aanvraagformulieren van beide leveranciers zijn beschikbaar per 1 oktober 2015 via het ledengedeelte op onze website. 

Onderweg naar een betere samenwerking tussen bewindvoerders en gemeenten

Onlangs hebben we van het Ministerie van SZW een subsidie gekregen om het project ‘Samen Verder’ uit te gaan voeren. Dit project heeft tot doel de samenwerking tussen gemeenten en beschermingsbewindvoerders in brede zin te verbeteren. Steeds vaker ontvingen we signalen over stroef verlopende contacten tussen bewindvoerders en gemeenten en de nadelige gevolgen daarvan voor de onder bewind gestelde rechthebbenden. Eind oktober / begin november staan 5 regiobijeenkomsten gepland.  Deze bijeenkomsten zullen de bakermat zijn voor het opstellen van een landelijk convenant met een intentieverklaring tot samenwerking.  De looptijd van het project is 2 jaar.

Het project wordt geleid door de BPBI en wordt gedragen door de VNG en Divosa. Uitnodigingen om deel te nemen zijn inmiddels verzonden naar alle gemeenten, leden van de BPBI, NVVK en NPBP. Verschillende gemeenten, waaronder enkele van de G4 en G32, hebben inmiddels hun medewerking toegezegd, net als diverse bewindvoerders uit het hele land.

Geïnteresseerden kunnen zich opgeven via: samenverder@bpbi.nl

Telefonische bereikbaarheid

Het verenigingsbureau van de BPBI heeft de telefonische bereikbaarheid uitgebreid. Per heden zijn wij telefonisch bereikbaar op het algemene telefoonnummer 0180-333280 van maandag tot en met donderdag van 10.00 uur tot 16.30 uur en op vrijdag van 10.00 uur tot 12.00 uur.

Voor vragen inzake klachten is de secretaris van de klachtencommissie bereikbaar op dinsdag tot en met donderdag van 10.00 uur tot 12.00 uur.

Leden kunnen ons op werkdagen vanaf 9.00 uur bereiken op het ledennummer (dit  nummer kunt u vinden op het ledengedeelte van onze website). 

Nieuwe versie VTLB calculator beschikbaar

Op 31 augustus 2015 is er een nieuwe versie (versie 2.7.3) van de VTLB-calculator gepubliceerd na signalering van enkele fouten in de vorige versie (2.7.2). U kunt deze downloaden op de website van Bureau WSNP.

Wist u dat?

 
  • Op verzoek van de branchevereniging de formulieren van de rechtspraak zijn aangepast zodat er meer ruimte beschikbaar is in de invulvelden van bijvoorbeeld het formulier Plan van Aanpak?
  • De Wet Aanpak Schijnconstructies per 1 juli 2015 van kracht is gegaan? Deze wet dient ter bescherming van werknemers en uitbetaling van het (minimum)loon.
  • Aanstaande donderdag (8 oktober) de training “Effectieve communicatie voor bewindvoerders” plaatsvindt?  Deze training is geaccrediteerd door de BPBI en in gezamenlijkheid met de BBW georganiseerd om handvatten aan te reiken om bedreigingen te voorkomen danwel er beter mee om te gaan. Opgeven kan nog steeds! Voor meer informatie en aanmelding klik hier.           
Copyright © 2015 Branchevereniging PBI, Alle rechten voorbehouden.


Afmelden    Update uw gegevens 

Email Marketing Powered by Mailchimp