Copy

BPBI nieuwsbrief - november 2015

Lees deze e-mail in uw browser

In deze editie o.a.

  • Relevante jurisprudentie inzake verzoek tot opheffing onderbewindstelling
  • Digitale communicatie door de Belastingdienst

Blijf op de hoogte

LinkedIn
Twitter

Onderzoeksrapport Bartels: ‘Verdiepend onderzoek naar de groep onderbewindgestelden’

Het onderzoeksrapport van Bureau Bartels inzake een ‘Verdiepend onderzoek naar de groep onderbewindgestelden’ is afgelopen vrijdag aangeboden aan de Tweede Kamer. De belangrijkste bevindingen brengen wij graag bij u onder de aandacht:
Inzicht in de toename van het aantal onderbewindstelling per toestand over de periode 2010-2014.

  • Onderbewindstelling op basis van de grondslag problematische schulden of verkwisting lijkt grotendeels een formalisering van een reeds bestaande praktijk. Aan de problematische schulden ligt vaak een psychische toestand ten grondslag. Waar voorheen de onderbewindstelling werd uitgesproken op basis van een psychische grondslag waarbij ook problematische schulden aanwezig waren wordt nu op grondslag van problematische schulden/verkwisting uitgesproken terwijl ook de psychische problemen aanwezig zijn.
  • Eerdere signalen vanuit gemeenten dat een significante groep onterecht onder bewind is gesteld worden door de onderzoeksresultaten weerlegt. Slechts 7-14% van de onderbewindgestelden kan mogelijk op termijn weer volledig financieel zelfredzaam worden. Deze groep zou op termijn kunnen uitstromen uit beschermingsbewind.
  • “Voorts blijkt uit het onderzoek dat beschermingsbewind een effectief instrument is. Het levert de onderbewindgestelde op relatief korte termijn financiële stabiliteit en scoort ook een hoge klanttevredenheid." Aldus de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid; mevr. Klijnsma.

Wij beschouwen de resultaten van dit onderzoek als zeer waardevolle informatie voor onze branche; bestudeert u dus vooral het gehele onderzoeksrapport en de aanbiedingsbrief aan de Tweede Kamer nauwkeurig!

Relevante jurisprudentie inzake verzoek tot opheffing onderbewindstelling

Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft op 1 oktober jl. een uitspraak gedaan inzake een verzoek tot opheffing onderbewindstelling waarbij doorbetaling van de vaste lasten door de Sociale Dienst als mogelijk alternatief werd aangedragen. Het Gerechtshof heeft geoordeeld dat een dergelijke alternatieve dienstverlening niet kan volstaan als gelijkwaardig alternatief voor onderbewindstelling. Hier leest u de volledige uitspraak

BPBI te gast bij Reporter Radio

Op 8 november jongstleden was o.a. Hanneke Huurman te gast bij Reporter Radio, een programma van NPOradio1 waarbij beschermingsbewind centraal stond. Heeft u de uitzending gemist? U kunt hem hier terugluisteren.
vlnr: H. Huurman (directeur BPBI), dhr. D. de Loor (voorzitter Expertgroep CBM) en dhr. G. Elferink (wethouder gemeente Arnhem)

Project Samen Verder in volle gang!

De regiobijeenkomsten voor het project Samen Verder zijn in volle gang! Vanaf eind oktober hebben reeds diverse bijeenkomsten, verspreid door het land, plaatsgevonden met medewerking van o.a. beleidsmedewerkers van gemeenten, beschermingsbewindvoerders, schuldhulpverleners en kantonrechters hebben we gezamenlijk in kaart gebracht waar we elkaar kunnen versterken en hoe we mogelijk tot een betere samenwerking kunnen komen! Volgende week donderdag, 19 november, vindt alweer de laatste regiobijeenkomst plaats te Assen, waarna de werkgroep de eerste vervolgstap neemt en aan de slag gaat met de geleverde input. Meer informatie over het project vindt u hier

Digitale communicatie door de Belastingdienst

De Belastingdienst is haar campagne gestart inzake de overgang naar enkel digitale communicatie. Personen waarvan het vermogen onder bewind is gesteld vormen in deze regeling een uitzonderingspositie. Klikt u hier voor de publicatie waarin deze uitzonderingspositie is vastgelegd. 

Wist u dat?

  • De bewindvoerdersdagen 2016 vinden plaats op woensdag 25 en donderdag 26 mei; houdt u deze dag alvast vrij in uw agenda! 
  • Dossiers en administratie zorgvuldig te organiseren en te archiveren is te zien via de weblink: http://romijnofficesupply.nl/opbergen/
  • De training Effectief communiceren voor bewindvoerders welke in gezamenlijkheid met de BBW is georganiseerd zeer positief is ontvangen door de deelnemers? Een van de ontvangen opmerkingen bij evaluatie van deze cursus was: “goede confrontatie van wat je onbewust doet en hoe je dat kan veranderen zodat communicatie effectiever wordt”.
  • Tot en met 31 december 2015 ontvangen de leden van de BPBI bij een bestelling bij Romijn Office Supply een verpakking van 25 stuks archiefdozen van het Quantore huismerk gratis! Het gehele assortiment met diverse oplossingen om.
Copyright © 2015 Branchevereniging PBI, Alle rechten voorbehouden.


Afmelden    Update uw gegevens 

Email Marketing Powered by Mailchimp