Copy

BPBI nieuwsbrief - februari 2016

Lees deze e-mail in uw browser

In deze editie o.a.

  • In gesprek met staatssecretaris Klijnsma
  • Aanjaagteam Verwarde Personen

Blijf op de hoogte

LinkedIn
Twitter

BPBI in gesprek met Staatssecretaris Jetta Klijnsma

Onlangs brachten directeur Hanneke Huurman en voorzitter Jan Mastwijk een bezoek aan de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Jetta Klijnsma. Het gesprek ging over de voortgang van het project ‘Samen Verder’ (ter bevordering van de samenwerking tussen gemeenten en bewindvoerders).

Er kwamen ook andere onderwerpen kwamen aan de orde. De staatssecretaris bleek geïnteresseerd in het idee van de BPBI om een onderzoek naar de kosten en de baten van het beschermingsbewind op te zetten. Met andere woorden: om te proberen een antwoord te vinden op de vraag hoe de kosten van beschermingsbewind zich verhouden tot wat het de cliënt en de maatschappij oplevert? De behoefte aan een maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA) is ook onderwerp van gesprek geweest bij een afvaardiging van de PvdA (lees ook de bijgevoegde motie die is ingediend door o.a. kamerlid Yücel). Met mevrouw Klijnsma is afgesproken dat dit onderwerp opnieuw wordt geagendeerd in april 2016. Zowel zij als de BPBI zoeken ondertussen naar mogelijkheden en aanknopingspunten.

Nieuw verzekeringsarrangement ABN AMRO

Met het verzekeringsarrangement van ABN AMRO Verzekeringen kunnen bewindvoerders de aansprakelijkheid en inboedel van hun cliënten in één keer verzekeren. Het grote voordeel van dit arrangement is dat alle cliënten, ongeacht hun historie, verzekerd kunnen worden. Daarnaast is het niet noodzakelijk om voor iedere cliënt individueel een aanvraagformulier in te vullen. Dit arrangement neemt bewindvoerders een hoop verzekeringswerk uit handen.

Bekijk hier het verzekeringsarrangement van ABN AMRO Verzekeringen

Aanjaagteam Verwarde Personen

In september 2015 is het landelijke Aanjaagteam Verwarde Personen geïnstalleerd. Het team staat onder leiding van Liesbeth Spies, burgemeester van Alphen aan den Rijn. Lees hier het krantenartikel >>

Eind juni 2015 zijn de hoofdlijnen van het Plan van aanpak verwarde personen door het kabinet gepresenteerd. Doel is dat alle verwarde personen die in beeld komen een op hun specifieke behoefte afgestemde persoonlijke aanpak krijgen. Ook moeten alle belemmeringen op landelijk niveau in kaart zijn gebracht en waar mogelijk opgelost. Het plan van aanpak en de inzet van het aanjaagteam moeten ertoe leiden dat gemeenten, voor zover dat nog niet het geval is, in de zomer van 2016 beschikken over een sluitende aanpak van zorg en ondersteuning van verwarde personen.

Naar aanleiding van een brief van de BPBI en een bezoek van Hanneke Huurman aan het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, zijn wij uitgenodigd om deel te nemen aan de eerstvolgende bijeenkomst van het 'aanjaagteam'.

Project 'Samen Verder'

Vrijdag 19 februari kwam de werkgroep van project Samen Verder bijeen in Den Dolder met als doel de uitkomsten van de regiobijeenkomsten te vertalen naar kaders voor het beoogde convenant om de samenwerking tussen gemeenten en bewindvoerders te verbeteren. De deelnemers waren enthousiast, constructief en gedreven.

In drie groepen dachten ze na over hoe de cliënt beter bediend kon worden. Er is gesproken over onder andere werkprocessen, overlegstructuren, inzage of uitwisseling van gegevens en contactpersonen. Daarbij is gekeken of dit ook landelijk te realiseren is. Op dit moment worden alle bevindingen, van zowel bewindvoerders als gemeenten uitgewerkt tot een concept convenant. Vervolgens zullen enkele gemeenten en bewindvoerders pilots gaan draaien om het concept te toetsen aan de praktijk.

Wilt u de laatste ontwikkelingen van Samen Verder op de voet volgen? Meld u dan aan voor de nieuwsbrief via samenverder@bpbi.nl.

Wist u dat?
 

  • - Staatssecretaris Klaas Dijkhoff (Veiligheid en Justitie) met een pakket maatregelen komt om het aantal gijzelingen bij verkeersboetes terug te dringen. Zo komt er onder meer een regeling voor kwijtschelding en afbetaling in termijnen. Lees meer >>
  • - In een tv-uitzending van De Monitor, kantonrechter Roukes een inschatting maakt, dat 10% van de huidige professionele bewindvoerders ontslagen zullen worden, omdat ze niet aan de kwaliteitseisen voldoen. Lees meer >>
  • - Er een wetsvoorstel ligt waarbij minder schuld ook minder boete betekent in de nieuwe fraudewet. Lees meer >>
  • - Er een nieuw initiatief is, speciaal voor bewindvoerders, om je beltijden te verruimen zonder dat dit extra capaciteit vergt? Meer info hierover op www.beldesk.nl.
  • - Er naast Robin Energie nu ook Robin Mobile is? Sim only abonnementen waarbij klanten nooit meer buiten hun bundel kunnen gaan. Kijk voor meer informatie op www.robinmobile.nl/bewindvoerders
  • - Door signalen vanuit de BPBI de NS sinds kort de mogelijkheid biedt om, na toezending van de beschikking, het correspondentieadres van de bewindvoerder in hun systeem te verwerken.
  • - Onlangs op initiatief van de VeiligheidsAlliantie regio Rotterdam in samenwerking met Project Senioren & Veiligheid van de politie, de campagne “Financieel Veilig, voor nu en later” is gestart. De campagne informeert ouderen over de mogelijkheden om financiële uitbuiting te voorkomen. Lees meer >>
Copyright © 2016 Branchevereniging PBI, Alle rechten voorbehouden.


Afmelden    Update uw gegevens 

Email Marketing Powered by Mailchimp