Copy

BPBI nieuwsbrief - juli 2017

Lees deze e-mail in uw browser

In deze editie o.a.

 
  • Bepaling noodzaak bewind ligt bij kantonrechter
  • Algemene verordening gegevensbescherming

Blijf op de hoogte

LinkedIn
Twitter
YouTube

CRvB: bepaling noodzaak bewind ligt bij kantonrechter

Onlangs heeft de Centrale Raad van Beroep bepaald dat de gemeente Enschede de aanvraag bijzondere bijstand i.v.m. het ontbreken van aanvullende stukken ten onrechte buiten behandeling heeft gesteld. De gemeente verzocht aanvullende informatie om vervolgens de noodzaak voor het beschermingsbewind nogmaals te bepalen. De betreffende bewindvoerder leverde deze informatie niet aan, omdat hij vond dat de noodzaak reeds door de rechter was bepaald.

Lees de uitspraak van de CRvB >>

De rechtbank Overijssel stelde de bewindvoerder overigens al eerder in het gelijk.

Lees de uitspraak van de rechtbank Overijssel >>

Algemene verordening gegevensbescherming

Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU). De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt dan niet meer.

Wat verandert er?
De AVG zorgt onder meer voor:
- versterking en uitbreiding van privacyrechten;
- meer verantwoordelijkheden voor organisaties;
- dezelfde, stevige bevoegdheden voor alle Europese privacytoezichthouders, zoals de bevoegdheid om boetes tot 20 miljoen euro op te leggen.

Lees meer over de achtergrond van de nieuwe privacyregels >>

Uitstroom wanbetalersregeling bij Menzis

Per 1 juli 2016 zijn er 2 uitstroomregelingen toegevoegd aan de Zorgverzekeringswet:

- Ministeriële uitstroomregeling bijstandsgerechtigden;
- Uitstroomregeling voor wanbetalers die voor alle dossiers een regeling hebben getroffen.

Binnen Menzis is begonnen met het actief benaderen van verzekerden (die zijn aangemeld als wanbetaler bij het CAK) om de mogelijkheid tot uitstroom te bespreken. Bewindvoerders kunnen zich aanmelden bij Menzis, indien zij van deze mogelijkheid gebruik willen maken voor hun cliënten. Lees meer >>

Wist u dat?

- ING Bank sinds 3 juli een nieuw formulier ‘Bewindvoering of curatele aanmelden’ hanteert, waarin verschillende extra vragen zijn opgenomen t.b.v. nieuwe wet- en regelgeving. Het nieuwe aanmeldformulier is te vinden op www.ing.nl/bewindvoering.

-  De website www.effectieveschuldhulp.nl positieve aandacht heeft gegeven aan de lancering van het eerste convenant voor een betere samenwerking tussen gemeenten en beschermingsbewindvoerders? Lees meer >>

Copyright © 2017 Branchevereniging PBI, Alle rechten voorbehouden.


Afmelden    Update uw gegevens 

Email Marketing Powered by Mailchimp