Copy

BPBI nieuwsbrief - november 2014

Lees deze e-mail in uw browser

In deze editie o.a.

  • Tarieven 2015
  • Digitalisering bij de rechtbank
  • Derde EVC aanbieder

Blijf op de hoogte

LinkedIn
Twitter

Tarieven 2015

Vanaf 1 januari 2015 geldt een nieuwe tariefstructuur voor curatele, bewindvoering en mentorschap. Deze is door Staatssecretaris Teeven (Veiligheid en Justitie) vastgesteld en op 11 november 2014 gepubliceerd in de Staatscourant. Wij hebben de tarieven voor u op een rijtje gezet op onze website.

Nieuw centraal punt bewindvoerders bij Belastingdienst

In mei 2014 zijn de BPBI en de Belastingdienst een procedure overeengekomen voor het doorgeven van rekeningnummers. Deze blijkt voor beide partijen nog niet optimaal te werken.

De Belastingdienst heeft besloten op korte termijn een centraal punt voor beschermingsbewind in te richten. Bij dit centrale punt kunnen digitaal alle verzoeken worden ingediend die te maken hebben met (uit)betalen. Zoals aanmelding bewind, wijziging adres en rekeningnummer en beëindiging bewind. Het eenmalig aanleveren van gegevens is daarmee een winstpunt. De Belastingdienst en de BPBI zijn met elkaar in gesprek om het centrale punt verder vorm te geven.

Beschermingsbewindvoerders kunnen vanaf heden in verzoeken richting de Belastingdienst op elke brief expliciet vermelden dat het om beschermingsbewind gaat. Hiermee is voor de Belastingdienst post van een beschermingsbewindvoerder direct te herkennen. Dit levert een bijdrage aan een snellere behandeling.

Derde EVC aanbieder

In onze vorige nieuwsbrief informeerden wij u over EVC-trajecten om te voldoen aan de wettelijke opleidingseisen. In de afgelopen periode zijn wij, naast EVC Centrum Nederland en EVC Dienstencentrum (onderdeel van NCOI Opleidingsgroep), in gesprek geweest met een derde partij: EVC Centrum Vigor. Dit centrum hanteert een aanpak waarbij het portfolio voor u wordt samengesteld. Vigor heeft afspraken met examencommissies om een EVC-rapport te kunnen verzilveren naar een MBO of HBO diploma.

Een EVC-procedure die zich uitsluitend richt op de vaktechnische competenties voor een diploma, kan voor BPBI-leden worden uitgevoerd voor € 1.390,= exclusief BTW. Een procedure die zich richt op beroepsoverstijgende en vakinhoudelijke kwalificaties kost € 2.060,= exclusief BTW.  Voor meer informatie: www.vigor.nl, www.bepaaljetoekomst.nl, evc@vigor.nl of 06-13037238 (EVC-adviseur Tabolien Jorritsma).

Digitalisering bij de Rechtspraak

De rechtspraak varendert in rap tempo. De grote veranderingen zullen uw  professionele praktijk in civiele en bestuursrechtelijke procedures raken. Deze procedures kunnen in de toekomst digitaal worden gevoerd. Waar mogelijk worden het bestuursprocesrecht en het civiele procesrecht geharmoniseerd en vereenvoudigd. Voorts wordt de regierol van de rechter versterkt. De rechtspraak moderniseert eveneens de toezichtprocedures. Naar verwachting is de wetgeving om dit mogelijk te maken gereed in 2015.

In het kader van het programma Kwaliteit en Innovatie rechtspraak (KEI) organiseren het ministerie van Veiligheid en Justitie en de Rechtspraak het congres 'De rechtspraak van morgen' op donderdag 29 januari 2015. Dit congres is bedoeld
voor professionals die als advocaat, gemachtigde of procesvertegenwoordiger werkzaam zijn en behandelt de hoofdthema's: de toegang tot de rechter en het proces bij de rechter. Tijdens het congres kunt zich uitgebreid laten informeren over de ins en outs van de nieuwe digitale procedures.

Meer informatie vindt u op www.derechtspraakvanmorgen.nl. U kunt zich via deze link aanmelden. Er zijn slechts 1.000 plaatsen beschikbaar, dus wees er snel bij.

BPBI dienst voor (startende) bewindvoerders

Heeft u nog geen lopende dossiers of is er een audit nodig voor de rechtbank? Dan kunt u door ons een beperkte audit laten uitvoeren. Zonder steekproef kan deze audit niet leiden tot lidmaatschap. Heeft u binnen zes maanden wel voldoende lopende dossiers, dan voeren wij de steekproef uit en kan het lidmaatschap alsnog worden verkregen.

Copyright © 2014 Branchevereniging PBI, Alle rechten voorbehouden.


Afmelden    Update uw gegevens 

Email Marketing Powered by Mailchimp