Copy

BPBI nieuwsbrief - januari 2016

Lees deze e-mail in uw browser

In deze editie o.a.

  • Jaarafsluiting 2015 - PGB
  • Update Belastingdienst
  • Agressieprocedure OM

Blijf op de hoogte

LinkedIn
Twitter

Jaarafsluiting 2015 - PGB

De afronding van het eerste jaar PGB, middels trekkingsrecht, is in zicht. Tot uiterlijk 10 maart 2016 kunt u namens uw cliënt HIER het verantwoordingsvrij bedrag opvragen, declaraties indienen of een vrijwillige storting doen (middels formulieren).

In april 2016 stuurt de SVB jaaroverzichten van het PGB over 2015, hierop staat een overzicht van de budgetgegevens.

Voor meer informatie over de jaarafsluiting 2015 klikt u hier.

Verklaring gewaarborgde hulp
De 'verklaring gewaarborgde hulp' leidt vaak tot vragen. Zorgkantoren geven daar een eigen invulling aan. Gewaarborgde hulp staat vermeld in de wet, maar de toepassing moet nog uitgewerkt worden door het ministerie van VWS. Deze uitwerking zal leidend zijn.

Sommige zorgkantoren geven er de voorkeur aan, dat de bewindvoerder de gewaarborgde hulp is, maar niet alle zorgkantoren accepteren een rechtspersoon als gewaarborgde hulp.

De BPBI adviseert haar leden om de verklaring gewaarborgde hulp te tekenen en daarbij aan te merken dat de taken van u als beschermingsbewindvoerder beperkt zijn tot de vermogensrechtelijke belangen van uw cliënt/de budgethouder.

Update Belastingdienst

Naar aanleiding van signalen vanuit de BPBI en enkele bewindvoerders, wijzigt de Belastingdienst per 15 februari het proces rondom het registeren van het rekeningnummer voor onder beschermingsbewind gestelden. In het huidige proces van administreren kan een onder beschermingsbewind gestelde het rekeningnummer aanpassen, zonder medewerking van de bewindvoerder. Na 15 februari is dat niet meer mogelijk.

Met deze aanpassing is het niet meer nodig om bij het aanmeldproces bewijslast mee te sturen met betrekking tot het rekeningnummer. Wel moet altijd een kopie van de beschikking onder beschermingsbewindstelling meegestuurd worden bij het aanmelden/wijzigen of beëindigen van beschermingsbewind.

Naar aanleiding van deze aanpassing zal de Belastingdienst per 15 februari een nieuwe versie van het aanmeldformulier beschikbaar stellen op de website.

Heeft u nog vragen? Kijk dan op www.belastingdienst.nl. Voor vragen inzake het doorgeven van een aanmelding/wijziging/beëindiging van beschermingsbewind kunt u bellen met de Belastingtelefoon: 0800 - 235 83 51, bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 17.00 uur.

Agressieprocedure OM

We zien het tegenwoordig helaas steeds vaker: bedreigingen of agressie tegen onze bewindvoerders. Met het OM zijn afspraken gemaakt over hoe te handelen bij bedreiging en/of agressie. We mogen daarbij aansluiten op het landelijk beleid dat het OM heeft ingesteld voor beroepsgroepen met een publieke taak. Lees hier de gehele procedure.

Bij bedreiging of agressie tegen beschermingsbewindvoerders is de BPBI aanspreekpunt voor leden én niet-leden.

Toegang wettelijk vertegenwoordigers tot e-overheid

De werkgroep Wettelijke Vertegenwoordiging, waar BPBI onderdeel van is, heeft een opzet gemaakt voor de toegang van wettelijke vertegenwoordigers van meerderjarigen tot de e-overheid. Deze opzet is aan vertegenwoordigers van alle overheidsdienstverleners die DigiD en DigiD Machtigen gebruiken, voorgelegd ter besluitvorming. De benodigde wetswijziging voor gebruik van deze oplossing wordt eind 2017 verwacht. Derhalve zal de implementatie helaas nog enige tijd op zich laten wachten.

Wist u dat?
 

  • - Bemiddeling van BPBI ertoe heeft geleid dat Wil-Lekstroom een alternatief werkproces heeft ingericht voor verzending van uitkeringsspecificaties en jaaropgaven. In eerste instantie was enkel digitale inzage mogelijk (middels DigiD), nu wordt in geval van wettelijke vertegenwoordiging deze informatie per post verzonden.
  • - De termijn van het indienen van een boedelbeschrijving is verruimd naar vier maanden.
  • - De Centrale Raad van Beroep (CRvB) in een zaak waarbij bijstandgerechtigen ten onrechte bijstand hebben ontvangen heeft beslist dat een bijstandsboete binnen redelijke termijn moet kunnen worden betaald. Hiermee moet rekening worden gehouden bij het vaststellen van de hoogte van de boete. Zo wordt voorkomen dat degene die de boete moet betalen te lang op het absolute minimum moet leven. (bron: nieuwsbrief de Rechtspraak)
  • - U de ontwikkelingen van het project 'Samen Verder' kunt volgen in een speciale nieuwsbrief.
  • - ADM Publix Services een bedrijf is waarbij de starter actief geholpen wordt met het gestructureerd opzetten van een eigen bedrijf met als uitgangspunten openheid, eerlijkheid, persoonlijk en toch zakelijk de belangen behartigen en zaken doen. Lees hier meer.
Copyright © 2016 Branchevereniging PBI, Alle rechten voorbehouden.


Afmelden    Update uw gegevens 

Email Marketing Powered by Mailchimp