Copy

BPBI nieuwsbrief - oktober 2017

Lees deze e-mail in uw browser

In deze editie o.a.

 
  • Hanneke Huurman neemt afscheid
  • Vacature directeur BPBI

Blijf op de hoogte

LinkedIn
Twitter
YouTube

Hanneke Huurman neemt afscheid van BPBI

Per 1 december aanstaande verlaat Hanneke Huurman de BPBI. Zij heeft zich 11 jaar lang met veel plezier ingezet voor de belangen van de leden. Door haar vertrek zijn wij op zoek naar kandidaten voor de functie van directeur verenigingsbureau >>

Indien u interesse heeft, ontvangt het bestuur graag vóór 1 november uw cv voorzien van motivatie via bestuur@bpbi.nl. Inhoudelijke vragen kunnen worden gesteld aan Julia den Hartogh, voorzitter BPBI (06-81195859).

Uitstroom wanbetalersregeling bij Menzis

Per 1 juli 2016 zijn er 2 uitstroomregelingen toegevoegd aan de Zorgverzekeringswet:

- Ministeriële uitstroomregeling bijstandsgerechtigden;
- Uitstroomregeling voor wanbetalers die voor alle dossiers een regeling hebben getroffen.

Menzis is dit jaar begonnen met het actief benaderen van verzekerden (die zijn aangemeld als wanbetaler bij het CAK) om de mogelijkheid tot uitstroom te bespreken. Bewindvoerders kunnen zich aanmelden bij Menzis, wanneer zij van deze mogelijkheid gebruik willen maken voor hun cliënten. Lees meer >>
 
Pilot
Onlangs heeft Menzis (Anderzorg) gecommuniceerd over een pilot waarbij tevens kwijtschelding van betalingsachterstanden en incassokosten wordt toegepast. Dit is uiteraard een aantrekkelijke regeling die momenteel uitsluitend binnen de pilot wordt aangeboden.

Ministerie SZW spreekt van ‘waardevolle winst’

Het ministerie van Sociale zaken en Werkgelegenheid (SZW) stelde vast dat de BPBI heeft voldaan aan de verplichtingen die zijn verbonden aan de subsidieverlening voor het reeds afgeronde project Samen Verder. De toegekende subsidie is ongewijzigd vastgesteld. Dit positieve nieuws werd aangevuld met lovende woorden over de opbrengsten van het project. Zo waardeert het ministerie SZW de gemaakte werkafspraken als 'waardevolle winst' in de samenwerking tussen gemeenten en bewindvoerders, die ter inspiratie voor andere gemeenten kunnen dienen.

Heeft u al werkafspraken gemaakt met gemeenten? Wij worden graag geïnformeerd over uw ervaringen en de opbrengsten!

Wist u dat?

- Naar aanleiding van een bezwaar door een bewindvoerder, de gemeente Den Haag veroordeeld is tot uitbetaling van de bijzondere bijstand voor bewindvoeringskosten van het hogere tarief. Lees hier de volledige uitspraak >>

- Per 1 september jl. er een nieuwe betalingsregelingenbeleid is bij het CJIB. Lees meer >>

- In opdracht van het LOVCK&T Richtlijnen Vereffening nalatenschappen zijn opgesteld.

- Energiebedrijf Nuon soepeler omgaat met mensen die zijn afgesloten van gas en licht of gedwongen op zoek zijn naar een nieuwe energieleverancier. Onderbewindgestelden kunnen via de bewindvoerder weer worden aangesloten zonder kredietwaardigheidstoets en waarborgsom. Lees meer >> 

- Op de website van BPBI altijd actuele vacatures te vinden zijn.

Copyright © 2017 Branchevereniging PBI, Alle rechten voorbehouden.


Afmelden    Update uw gegevens 

Email Marketing Powered by Mailchimp