Copy

BPBI nieuwsbrief - maart 2017

Lees deze e-mail in uw browser

In deze editie o.a.

 
  • BPBI Bewindvoerdersdagen
  • Intentieverklaring CJIB
  • Beoordeling wils(on)bekwaamheid

Blijf op de hoogte

LinkedIn
Twitter
YouTube

BPBI Bewindvoerdersdagen 2017

Op 13 en 14 juni aanstaande vinden de BPBI bewindvoerdersdagen plaats. Dit jaarlijks terugkerend congres is een uitstekende gelegenheid om bij te praten met branchegenoten en ervaringen uit te wisselen. We hebben een afwisselend programma met masterclasses over uiteenlopende onderwerpen. Daarnaast is er een informatiemarkt waar de deelnemers kennis kunnen maken met bedrijven uit de branche.

De onderwerpen in vogelvlucht
- Samen Verder (plenair)
- Grenzen van aansprakelijkheid
- Mentorschap en curatele
- Schuldenbewind
- Time management
- Ethiek en integriteit
- Het Landelijk Kwaliteitsbureau (plenair)

Intentieverklaring CJIB

Op 21 maart jl. ondertekenden het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB), de beroepsvereniging Bewindvoerders WSNP (BBW) en de Branchevereniging voor Professionele Bewindvoerders (BPBI) een intentieverklaring. Daarmee wordt het convenant zoals dat is overeengekomen met de branchevereniging voor schuldhulpverlening en sociaal bankieren (NVVK) ook van toepassing wordt voor leden van de BBW en BPBI. Met deze intentieverklaring wordt aan deze leden de mogelijkheid geboden om op grond van de Minnelijke Schuldhulpverlening Natuurlijke Personen (MSNP) een schuldenregeling aan te vragen bij het CJIB.

Beoordeling wilsbekwaamheid door bewindvoerder

Van de bewindvoerder wordt bij wet verwacht dat redelijkerwijs wordt beoordeeld of een cliënt wils(on)bekwaam is als het gaat om het ‘werkveld’ van de beschermingsbewindvoerder.
 
De overheid heeft een brochure hierover. Op pagina 33 vindt u dat deze beoordeling aan de bewindvoerder en/of kantonrechter is.
 
Om hier invulling aan te kunnen geven is het tevens praktisch om het uitgegeven stappenplan van De Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst, de KNMG, te bekijken.

Uitnodiging eindbijeenkomst Samen Verder

Het project Samen Verder, om de samenwerking tussen gemeenten en bewindvoerders te bevorderen, gaat richting eindfase. De pilots zijn afgerond, wat betekent dat waardevolle informatie verzameld is om een concept convenant m.b.t. tot een betere samenwerking op te stellen. Dit gebeurt in de maanden april en mei.

Op donderdag 8 juni 2017 sluiten we het project feestelijk af in het Gooiland Theater in Hilversum. Tijdens deze eindbijeenkomst wordt onder andere het convenant gepresenteerd en overhandigd aan een hoogwaardigheidsbekleder. Iedereen die aan het project heeft meegewerkt, bewindvoerders, afgevaardigden van gemeenten / aanverwante organisaties en overige geïnteresseerden, kunnen zich NU kosteloos aanmelden voor de eindbijeenkomst van Samen Verder. Het is ons streven om naast beleidsmakers, managers en beslissers, juist ook de mensen die belast zijn met de uitvoering welkom te heten. De inspirerende dag begint om 10.00 uur en zal 15.30 uur eindigen. Check onze website voor meer informatie. We zien uit naar uw komst!
 

Wist u dat?

- Schuldinfo.com sinds kort een nieuwsbrief uitgeeft met actuele jurisprudentie en handige informatie? Nu aanmelden voor deze nieuwsbrief >>

- In overleg met de BPBI heeft Youfone aanpassingen en verbeteringen doorgevoerd in hun administratie om zodoende de bewindvoerder in zijn taak beter te kunnen faciliteren. Met deze aanpassingen kan de bewindvoerder o.a. de belkosten van zijn klant beter in de hand houden.

- Staatssecretaris Klijnsma (SZW) per 1 april 2017 een aanpassing wil doorvoeren in de 'regeling vrijwilligerskostenvergoeding in de bijstand'. Lees meer >>

Copyright © 2017 Branchevereniging PBI, Alle rechten voorbehouden.


Afmelden    Update uw gegevens 

Email Marketing Powered by Mailchimp