Copy

BPBI nieuwsbrief - juni 2016

Lees deze e-mail in uw browser

In deze editie o.a.

 
  • BPBI verwelkomt 400e lid
  • Forse toename schuld- en beschermingsbewind
  • Bewindvoerdersdagen groot succes

Blijf op de hoogte

LinkedIn
Twitter
YouTube

BPBI verwelkomt 400e lid

Het is een warme lentedag als we richting Huizen rijden. Wij zijn onderweg naar het kantoor Bewindvoering 't Gooi B.V. van Piet Veldhuizen. Hij is zijn kantoor in 2012 gestart en de dienstverlening bestaat uit curatele, beschermingsbewind en mentorschap.

Bij het maken van de afspraak heb ik, Natascha Dorigoni, Piet aangegeven persoonlijk het lidmaatschapscertificaat langs te brengen. Nadat wij hebben aangebeld, komt hij ons met een vriendelijke lach ophalen bij de voordeur. Hanneke Huurman herkent hij meteen als de directeur van BPBI. Hij is ietwat verrast door dit hoge bezoek. Het is ook niet zomaar. Bewindvoering 't Gooi B.V. is het 400e lid van onze Branchevereniging.

Tijdens ons gesprek leren we Piet kennen als een bevlogen directeur. Samen met zijn team geeft hij uitvoering aan de missie die op het whiteboard zichtbaar is: "Cliënten stimuleren en begeleiden naar een zo groot mogelijke mate van zelfstandigheid". Piet voegt daar aan toe, dat dit uitaard afhankelijk is van de mogelijkheden en capaciteiten die de cliënt bezit. De achterliggende gedachte is dat het vergroten van de eigenwaarde kan worden gestimuleerd door cliënten zoveel mogelijk zelf te laten uitvoeren.
 
Wij vertrouwen op een prettige samenwerking met ons nieuwe lid, gekenmerkt door elkaar stimuleren en versterken.

Forse toename schuld- en beschermingsbewind

In 2015 waren er 9% meer familierechtelijke zaken bij de kantonrechter. Het betreft voornamelijk zaken die betrekking hebben op bewinden, zoals verzoeken tot bewindvoering  en het verlenen van machtigingen. De Rechtspraak constateerde in het Jaarverslag 2014 al een sterke toename van dit soort zaken; deze trend zette zich in 2015 voort. Vooral schuldenbewind en beschermingsbewind nemen sterk toe. Eind 2014 waren er 260.000 lopende bewindzaken, eind 2015 waren dit er 295.000. Bron: De Rechtspraak

Concept wijziging Beloningsregeling CBM

Een voorstel voor een wijziging inzake de Beloningsregeling Curatoren Bewindvoerders en Mentoren is ter consultatie opengesteld.
De beoogde wijziging heeft onder andere tot doel een bandbreedte in de indexeringsbepaling te bewerkstelligen zodat de beloningen niet bij elke minieme wijziging aangepast hoeven te worden. 
Het volledige voorstel leest u hier. De mogelijkheid om een reactie te geven op dit voorstel sluit op 4 juli 2016.

Concept wijziging vrijstellingsregeling Wft

Bewindvoerders sluiten namens hun rechthebbenden de nodige verzekeringen af. Volgens de huidige regelgeving vervult de bewindvoerder daarmee een bemiddelende rol in het kader van de Wet op het financieel toezicht (Wft). 
Er is nu een internetconsultatie gestart om hierin een wijziging aan te brengen middels een nieuwe vrijstelling van de vergunningplicht en het doorlopend toezicht inzake bemiddelen voor bewindvoerders en curatoren. De mogelijkheid om een reactie te geven op dit voorstel sluit op 28 juni 2016. Lees meer >>

Concept besluit breed moratorium

Om uit de schulden te komen, kan het soms nodig zijn een adempauze te krijgen. Tijdelijk geen brieven van deurwaarders op de mat, geen telefoontjes van bedrijven die vragen waar hun geld blijft, geen aanmaningen van de belastingdienst of andere overheidsorganisaties. Tijd om orde en overzicht te krijgen in de financiën en een plan te maken om op een realistische manier schulden te gaan afbetalen. Daarom willen staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken en minister Van der Steur van Veiligheid en Justitie een ‘breed moratorium’ instellen. Een concept besluit is onlangs ter consultatie gepubliceerd. Reacties hierop kunnen tot juli 2016 worden ingestuurd. 

Bewindvoerdersdagen groot succes

De BPBI Bewindvoerdersdagen eind mei waren een groot succes. We ontvingen verdeeld over twee dagen, ruim 600 deelnemers! Tijdens de dagen konden masterclasses worden gevolgd en was er een informatiemarkt met ketenpartners en dienstverleners uit de branche. Dit werd door de aanwezigen zeer op prijs gesteld. Wij kijken terug op leerzame en gezellige dagen. Graag verwelkomen wij u volgend jaar (weer) op deze dagen, die overigens ook toegankelijk zijn voor niet-leden.

Deelnemers aan de BPBI Bewindvoerdersdagen vernemen komende week hoe zij de presentaties van de masterclasses kunnen inzien.

Geen inning na afronding minnelijke schuldregeling

Op 4 februari jl. vond het dertigledendebat plaats over schuldenproblematiek bij huishoudens. Dit leidde tot vragen van Tweede Kamerlid Schouten (CU) aan de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, Klaas Dijkhof. Deze heeft schriftelijk toegezegd dat sinds 1 januari 2016 openstaande sancties in het kader van de Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften (Wahv), niet langer ten uitvoer worden gelegd na een positieve afronding van een minnelijke schuldregeling. Daarbij wordt ook rekening gehouden met boetes die vóór 1 januari 2016 zijn opgelegd. De volledige toezegging leest u hier >>

Magazine ZELF

Om financieel kwetsbare mensen zelfredzaam te maken, is innovatie in de financiële zorgverlening nodig. Met het magazine ZELF ontstaat een platform waar enthousiast en gedreven wordt gewerkt aan ontwikkelingen op dit vlak. Het magazine bevat artikelen van vernieuwers voor vernieuwers, die werken aan de financiële zelfredzaamheid van mensen.
 
Het magazine wordt in een beperkte oplage aan een selecte groep gestuurd. Geïnteresseerden kunnen zich op www.zelfmagazine.nl aanmelden om het magazine digitaal te ontvangen.
 

Wist u dat?

- De Nationale Ombudsman onlangs een kritisch rapport publiceerde over de werking van gemeentelijke schuldhulpverlening, benaderd vanuit het burgerperspectief. Lees hier het hele rapport >>


- De Nationale Ombudsman tevens een rapport heeft geschreven over het ten onrechte hanteren van een fatale inlevertermijn voor de aanvraag tot kwijtschelding van gemeentelijke belastingen. Lees meer >>

- Onlangs een reactie verscheen op het amendement van Schouten en Karabulut. Het amendement betreft de invoer van een voorwaardelijke inkeerregeling, die toegang tot de schuldregeling mogelijk maakt in geval van een boete of strafrechtelijke vervolging (kamerstuk 34396 nr. 19). Lees hier de reactie >>

- Het levenstestament in korte tijd populair is geworden. Het aantal vragen over het levenstestament blijft toenemen. Die worden niet alleen gesteld door cliënten, maar ook door hun naasten en professionals uit de zorg. Daarom heeft de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie verschillende boekjes beschikbaar gesteld. Zo is recent het boekje ‘Waar zeg ik JA tegen?’ uitgegeven. Hierin staat kort en bondig wat de taken en verantwoordelijkheden zijn van de degene die iemands belangen behartigt of hiervoor is gevraagd. Download het boekje >>
Copyright © 2016 Branchevereniging PBI, Alle rechten voorbehouden.


Afmelden    Update uw gegevens 

Email Marketing Powered by MailChimp