Copy

BPBI nieuwsbrief - oktober 2016

Lees deze e-mail in uw browser

In deze editie o.a.

 
  • Aanpassing vrijstellingsregeling Wft
  • Duur beloning en problematische schulden

Blijf op de hoogte

LinkedIn
Twitter
YouTube

Aanpassing vrijstellingsregeling Wft

Op 7 september jl. is een aanpassing van de vrijstellingsregeling Wft gepubliceerd in de Staatscourant. De vrijstelling van de vergunningplicht voor bemiddelen is verbreed voor bewindvoerders en curatoren. De verbreding heeft betrekking op andere financiële producten dan het openen van rekeningen, te denken valt aan het afsluiten van verzekeringen en beleggen voor cliënten.

Duur beloning en problematische schulden

Regelmatig wordt de BPBI gevraagd hoe lang de beloning in het kader van problematische schulden in rekening mag worden gebracht. De toelichting op de Regeling Beloning Curatoren, Bewindvoerders en Mentoren stelt op bladzijde 13, artikel 3 lid 2 onderdeel b:

Hoewel de meeste werkzaamheden zich in het eerste jaar zullen voordoen, wordt deze jaarbeloning aangehouden totdat er geen problematische schulden meer zijn, bijvoorbeeld indien de rechthebbende met een schone lei uit de WSNP komt. Van problematische schulden is zonder meer sprake in geval van:
  • (toeleiding naar) schuldhulpverlening;
  • (toeleiding naar) schuldsanering;
  • onoplosbare schulden.

Besluit breed moratorium (adempauze)

Om uit de schulden te komen, is een adempauze soms wenselijk. Tijdelijk geen brieven van deurwaarders op de mat, geen telefoontjes van bedrijven die vragen waar hun geld blijft, geen aanmaningen van de belastingdienst of andere overheidsorganisaties. Tijd om overzicht te krijgen in de financiën en een plan te maken voor een realistische afbetaling.

De adempauze is alleen bedoeld voor mensen waarvoor via het gebruikelijke traject geen oplossing is. Met andere woorden: het lukt niet om goede afspraken te maken tussen schuldenaar en schuldeisers, waardoor beide partijen worden benadeeld. De rechter kan in een dergelijke situatie op verzoek van het college van burgemeesters en wethouders, een moratorium vaststellen.

De ministerraad heeft hiermee ingestemd op het voorstel van staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Er wordt gestreefd het voorstel op 1 januari 2017 in werking te laten treden.

Uw mening telt!

Welke onderwerpen ziet u graag behandeld tijdens de BPBI Bewindvoerdersdagen in 2017?
We vernemen het graag! Geef via deze link uw voorkeuren door.

Wist u dat?

- Per 1 januari 2017 wijzigt de naam van SNS Bank N.V. in 'de Volksbank N.V.'.
De merken ASN Bank, BLG Wonen, RegioBank, SNS Bank en ZwitserlevenBank maken vanaf die datum gebruik van dezelfde bankvergunning.


In de aanbevelingen van het LOVCK staat dat vermogen van meer dan €100.000 verdeeld moet worden over meerdere banken die vallen onder de garantieregeling van de DNB. En wel zodanig dat het saldo op de banken van eenzelfde vergunninghouder, te samen geen hoger bedrag bedraagt dan €100.000.

Copyright © 2016 Branchevereniging PBI, Alle rechten voorbehouden.


Afmelden    Update uw gegevens 

Email Marketing Powered by Mailchimp