Copy

BPBI nieuwsbrief - januari 2015

Lees deze e-mail in uw browser

In deze editie o.a.

  • Bijzondere bijstand
  • Controlelast kleine beschermingsbewindvoerders verlicht
  • Bewindvoerdersdagen 2015

Blijf op de hoogte

LinkedIn
Twitter

Bijzondere bijstand

Omwille van de transparantie is het wenselijk dat alle inkomsten van een rechthebbende worden gestort op de (beheer)rekening van cliënt. Zo ook de bijzondere bijstand.

Steeds vaker bereiken ons geluiden dat gemeenten hiervan afwijken. Zij keren de bijzondere bijstand jaarlijks uit op de bedrijfsrekening van de bewindvoerder. Of kiezen voor uitbetaling via de bedrijfsrekening, omdat er het risico is van beslaglegging.

Recent is de internetconsultatie gestart rondom de modernisering van het beslagverbod. De BPBI gaat namens haar leden hierop reageren en pleiten voor de situatie dat er naast de roerende goederen, ook geen beslag mag worden gelegd op de beheerrekening bij beschermingsbewind.

In de modernisering rond het beslagverbod wordt gesproken over het feit dat deze van toepassing is op de rechthebbende die zich laat bijstaan door een van de in artikel 48, eerste lid, onderdeel b of c, Wet op het consumentenkrediet (Wck) bedoelde personen of organisaties, waaronder dus beschermingsbewindvoerders.

Vooralsnog is het standpunt van de BPBI dat bijzondere bijstand wordt gestort op de rekening van cliënt. Belangrijkste twee beweegredenen: transparantie en het feit dat rechtbanken aangeven hier grote waarde aan te hechten. Van bewindvoerders wordt verwacht dat zij gemeenten erop (blijven) wijzen hiervoor zorg te dragen.

Controlelast beschermingsbewindvoerders verlicht

Staatssecretaris Teeven van het ministerie van Veiligheid en Justitie heeft op advies van de NBA en in samenspraak met de BPBI, de controleplicht voor kleine curatoren en beschermingsbewindvoerders aangepast. Organisaties met een omzet van minder dan 1 miljoen euro per jaar en minder dan 10 fte personeel mogen volstaan met een samenstellingsverklaring van een accountant.

De voorgenomen aanpassing van het Besluit kwaliteitseisen curatoren, beschermingbewindvoerders en mentoren geldt met ingang van verslagjaar 2014.

Samen met het Landelijk Overleg Vakinhoud Civiel en Kanton (LOVCK) en de brancheverenigingen BPBI en NBPB werkt de NBA momenteel aan:

  • een accountantsprotocol voor de verklaring 
  • een rapport van feitelijke bevindingen over de kwaliteit van de bedrijfsvoering

Wat te doen bij een gerechtelijke procedure?

Als een rechthebbende betrokken raakt bij een gerechtelijke procedure, dan moet diens bewindvoerder in actie te komen. Het is immers de taak van de bewindvoerder om tijdens een bewind de rechthebbende in en buiten rechte te vertegenwoordigen.

Wanneer dit achterwege blijft, kan de bewindvoerder eveneens worden gedagvaard.

Lees hier over een recente casus en het advies van de advocaat.

UWV correspondentie Ziektewet en WAZO digitaal

Vanaf 15 februari 2015 stelt UWV alle brieven over de Ziektewetuitkering en de WAZO-uitkering alleen digitaal beschikbaar. Vanaf half januari 2015 informeert UWV hun klanten hierover via een mailing. Daarnaast wordt dit ook in de ontvangstbevestiging van nieuwe ziekmeldingen vermeld. Klanten van UWV kunnen deze brieven bekijken via uwv.nl/mijnuwv. Klanten van UWV die niet digitaal kunnen communiceren met UWV, kunnen dit telefonisch doorgeven.

Wat betekent dit voor bewindvoerders en inkomensbeheerders?
Bewindvoerders en inkomensbeheerders die voor hun huidige klanten al bij UWV hebben aangegeven dat ze de betaalspecificaties en jaaropgaven per post willen blijven ontvangen, hoeven niets te doen. Zij zullen ook de brieven over de Ziektewet- of WAZO-uitkering per post ontvangen.
Bij het bewind van een nieuwe klant met een Ziektewet- of WAZO-uitkering:
 

  1. Het bewind schriftelijk doorgeven (UWV, Afdeling Ziektewet, Postbus 57015, 1040 CT Amsterdam).
  2. Telefonisch het verzoek om per post te ontvangen, doorgeven via UWV Telefoon Werknemers (0900-92 94 op werkdagen bereikbaar van 8.00 tot 17.00 uur)

Bewindvoerders die de betaalspecificaties en jaaropgaven voor de overige wetten per post willen ontvangen, kunnen dit ook telefonisch via UWV Telefoon Werknemers doorgeven.
 
Let op:
Vorig jaar heeft UWV de bewindvoerders de gelegenheid gegeven om via lijsten hun klanten aan te melden voor de verzending per post. Alle lijsten zijn verwerkt en het is nu niet meer mogelijk om lijsten aan te leveren. Voor nieuwe klanten van de bewindvoerders is de hierboven omschreven werkwijze van toepassing.

Bewindvoerdersdagen 2015

Door de grote interesse is ervoor gekozen om de jaarlijks terugkerende BPBI Bewindvoerdersdag op 2 achtereenvolgende dagen plaats te laten vinden: 12 en 13 mei aanstaande. Zet u het vast in uw agenda?!

Houd de website www.bewindvoerdersdag.nl in de gaten voor meer informatie over het programma.

Hulp nodig? Bel de BPBI!

Langdurig ziek , overlijden, vermoeden van fraude, vastlopende communicatie met ketenpartners. Het zijn signalen die wij als Branchevereniging graag ontvangen. Een signaal geeft ons de mogelijkheid om te acteren en daar waar nodig een helpende hand te bieden. Schroomt u dan ook niet om contact met ons op te nemen.

Nieuwe bureaumanager Karen Alferink

Per 1 februari aanstaande komt Karen Alferink het Verenigingsbureau van de BPBI versterken. Haar kantoordagen zijn woensdag, donderdag en vrijdag. Een waardevolle toevoeging aan ons team omdat Karen uit het werkveld komt. Zij zal dan ook, onder andere, de nieuwe vraagbaak zijn voor vakinhoudelijke vragen van onze leden.

Copyright © 2015 Branchevereniging PBI, Alle rechten voorbehouden.


Afmelden    Update uw gegevens 

Email Marketing Powered by Mailchimp