Copy

BPBI nieuwsbrief - april/mei 2015

Lees deze e-mail in uw browser

In deze editie o.a.

  • BPBI sluit convenant met Evides
  • Verbetering communicatie SVB inzake PGB
  • Nieuwsbrief expertgroep CBM

Blijf op de hoogte

LinkedIn
Twitter

BPBI sluit convenant met Evides

De BPBI is verheugd u te kunnen meedelen dat er onlangs een convenant tot stand is gekomen met Evides Waterbedrijf. Hierin zijn afspraken vastgelegd voor onze leden omtrent het incassotraject waarin rechthebbenden zich bevinden. Het betreffende convenant is vanaf heden beschikbaar op het ledengedeelte van onze website.

Verbetering communicatie SVB inzake PGB

Naar aanleiding van gesprekken met de SVB is er een werkproces ingericht om de communicatie tussen de SVB en onze leden te verbeteren. Daarover hebben wij de leden van de BPBI reeds per e-mail geïnformeerd. Indien deze mail u niet heeft bereikt, verzoeken wij u z.s.m. contact met ons op te nemen.

De SVB is voornemens om met ingang van 1 juli a.s. maandelijks de budgetuitputtingsoverzichten te verzenden. Helaas is er nog geen uitzicht op verduidelijking van het vrij besteedbaar bedrag.

Ook voor de overige afdelingen van de SVB (o.a. kinderbijslag, AOW, ANW) gaan wij op korte termijn in gesprek om mogelijke verbetering van werkprocessen voor onze leden te verkennen.

Nieuwsbrief Expertgroep CBM

In april stuurde de landelijke expertgroep CBM een interessante nieuwsbrief rond. Hierin staan onder andere de volgende actuele onderwerpen opgenomen:

- plan van aanpak
- formulieren
- aanbevelingen
- beloning
- accountantsverklaring en verslag
- eigen verklaring
- VOG

De volledige nieuwsbrief is voor leden te downloaden vanaf het ledengedeelte van onze website.

Nieuw formulier beschermingsbewind Belastingdienst

De Belastingdienst heeft op 1 mei jl. een nieuw formulier voor het aanvragen of wijzigen beschermingsbewind gepubliceerd op haar website. Leden kunnen het nieuwe formulier tevens downloaden van het ledengedeelte van onze website. De Belastingdienst verzoekt bewindvoerders vanaf heden dit nieuwe formulier te gebruiken.

Mantelovereenkomst AOV met NBP

Met de Nederlandse Branche Polis is recentelijk een mantelovereenkomst gesloten voor leden van de BPBI voor een arbeidsongeschiktheidsverzekering. Dit biedt u, als lid van onze branchevereniging, een arbeidsongeschiktheidsverzekering tegen een gunstige premie met voorwaarden welke zijn toegespitst op de beroepsgroep.

Voor meer informatie over bijvoorbeeld voorwaarden en premies kunt u rechtstreeks contact opnemen met de Nederlandse Branche Polis via info@branchepolis.nl.

Nuttige contactgegevens beschikbaar voor leden

Zoals tijdens de ALV verzocht, is er een lijst met contactgegevens opgesteld van relaties waarmee u als bewindvoerder mogelijk contact heeft of zoekt. Hierin zijn zeer uiteenlopende relaties opgenomen waaronder: banken, gerechtsdeurwaarders, verzekeraars, nutsbedrijven en overheidsinstellingen.

Deze lijst is uiteraard niet compleet, echter is het wel ons streven om u te voorzien van een zo volledig mogelijk overzicht. Indien u instanties mist op deze lijst, of u bent in het bezit van contactgegevens van relaties die ontbreken op deze lijst, ontvangen wij graag uw aanvullingen per e-mail. Het verenigingsbureau zal dan zorgdragen voor verdere controle van juistheid, toestemming voor publicatie van de betreffende relatie en het up-to-date houden van het overzicht.

U vindt het relatiebestand op het ledengedeelte van onze website onder de 'aanvullende diensten'.

Wist u dat?
 

  • Wij op het besloten ledengedeelte van onze website recentelijk nuttige jurisprudentie hebben geplaatst? Deze is te vinden  bij de 'downloads'.
  • Per 1 juli a.s. verkeersboetes vanaf €225,= gespreid kunnen worden betaald? (Bron: CJIB)
  • De BPBI namens haar leden een brief heeft gestuurd naar het Ministerie van Financiën inzake de tariefsverhoging van ABN AMRO?
  • De Rechtspraak recentelijk haar Jaarverslag over 2014 heeft gepubliceerd?
  • Dit jaar alle gerechtsdeurwaarders worden aangesloten op het digitale beslagregister dat de Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders (KBvG) heeft ontwikkeld. Daarmee kunnen verschillende gerechtsdeurwaarders die bij eenzelfde persoon beslag leggen, dit beter met elkaar en met hun opdrachtgever af stemmen. Zo kan de beslagvrije voet beter worden gerespecteerd.
  • Er een wetsvoorstel ligt voor het invoeren van een eigen bijdrage voor gedetineerden?
Copyright © 2015 Branchevereniging PBI, Alle rechten voorbehouden.


Afmelden    Update uw gegevens 

Email Marketing Powered by Mailchimp