Copy

BPBI nieuwsbrief - december 2016

Lees deze e-mail in uw browser

In deze editie o.a.

 
  • Herziening besluit gemeente Zwolle
  • Mkba schuldenproblematiek
  • Nieuwsbrief 'Samen Verder'

Blijf op de hoogte

LinkedIn
Twitter
YouTube

Herziening besluit gemeente Zwolle

Begin 2016 wijzigde de gemeente Zwolle haar beleid omtrent verstrekking van bijzondere bijstand. De gemeente bracht differentiatie aan op basis van de extra werkzaamheden door de bewindvoerder.

De BPBI diende bezwaar in tegen deze wijziging. Helaas leidde dit bezwaar niet tot aanpassing van het beleid. Vervolgens boden wij een lid juridische ondersteuning om een bezwaarprocedure te starten. Het resultaat: de gemeente Zwolle herziet haar beleid omtrent toekenning bijzondere bijstand voor dossiers waarin problematische schulden van toepassing zijn.

Mkba schuldenproblematiek

In 2015 nam de Kamer een motie aan van kamerlid Yücel betreffende een maatschappelijke kostenbaten analyse voor schuldhulpverlening. Op 27 juni 2016 heeft de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de Tweede Kamer laten weten de motie uit te gaan voeren. De BPBI heeft via diverse kanalen verzocht de maatregel beschermingsbewind eveneens te betrekken in de analyse, helaas is hier geen gehoor aan gegeven.

De Universiteit van Tilburg heeft een vooronderzoek uitgevoerd. Daarin heeft men aanbevolen het budget voor beschermingsbewind bij het Rijk in te richten. Hier is de BPBI zeer content mee, omdat wij hier al geruime tijd aandacht voor vragen. Verder is in het onderzoek de kwaliteitsverhoging bij bewindvoerders als een van de randvoorwaarden gesteld voor een aanvaardbare toekomst. Iets waar de BPBI al jaren voor staat.

 Lees meer >>

Financiële uitbuiting ouderen

"Voordat mijn nichtje weggaat, legt ze altijd netjes mijn pinpas weer terug". Deze radiospot vraagt landelijk aandacht voor financiële uitbuiting van ouderen. Ook op lokaal niveau zijn er diverse allianties actief rondom deze problematiek. 

Zo is op 21 november jl. een voorlichting georganiseerd in Broek op Langedijk. Tijdens deze bijeenkomst is door middel van presentaties en het ThuisPluis-Kwartetspel informatie verstrekt ter voorkoming van financiële uitbuiting. Jan Hofman zet zich - mede namens de BPBI - in om dit onderwerp op de kaart te zetten en te houden. Hij is directeur van Heijne Bewindvoering Beheer & Advies en lid van de BPBI.

Lees het gehele artikel >> 

Uitvoeringstaken van Zorginstituut naar CAK

Met ingang van 1 januari 2017 gaan de uitvoeringstaken van het Zorginstituut Nederland over naar het CAK. Het betreft o.a. de wanbetalersregeling en de onverzekerdenregeling. Medio december informeert het Zorginstituut de (wanbetalende en onverzekerde) burger per brief over deze overgang.

Het Zorginstituut heeft het CJIB gevraagd de wanbetalers/onverzekerden aan te schrijven waarbij vorderingen in behandeling zijn bij een gerechtsdeurwaarder. Voor hen verandert er niets. De afspraken met de deurwaarder wijzigen niet.

Persoonsgebonden budget

Portaal
Eerder dit jaar heeft de Kamer aangegeven een nieuw systeem te willen voor de pgb uitbetaling. Staatssecretaris Van Rijn wil per 2018 starten met het budgethoudersportaal. Daarbij gaan budgethouders zelf de uitbetaling en het beheer van hun pgb regelen; door online eenvoudig persoonsgegevens in te vullen, declaraties voor genoten zorg in te dienen en te communiceren met de verstrekker over het budget.

Belangenvereniging Per Saldo staat aan de wieg van dit nieuwe portaal. Met ervaren pgb-houders is een pakket van eisen opgesteld voor het te bouwen systeem. Per Saldo blijft nauw betrokken de ontwikkeling en toetsing van het nieuwe systeem. De BPBI is in gesprek met Per Saldo om ervoor te zorgen dat beschermingsbewindvoerders ook met het systeem uit de voeten kunnen.

Gewaarborgde hulp
De BPBI trekt samen met Per Saldo en Mentorschap Nederland op om duidelijkheid te krijgen over de invulling van de vereiste 'gewaarborgde hulp'. Het doel is om in gesprek met het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport te komen tot een oplossing.

Kennisnetwerk Belastingdienst

De Belastingdienst publiceert een nieuw online platform. Het platform is specifiek gericht op maatschappelijke dienstverleners, gerechtelijke vertegenwoordigers, overheden en fiscale dienstverleners die zich bezig houden met inkomstenbelasting particulieren en toeslagen. Ook particulieren die ouders, familie, vrienden en kennissen ondersteunen bij belasting- en toeslagzaken kunnen gebruik maken van het platform. Lees meer >>

Nieuwsbrief 'Samen Verder'

Lees hier de het laatste nieuws over het project 'Samen Verder' >>

Wist u dat?


Het Verenigingsbureau van de BPBI is gesloten tussen Kerst en Oud & Nieuw (van 26 tot en met 30 december). Wij wensen u fijne feestdagen!

Copyright © 2016 Branchevereniging PBI, Alle rechten voorbehouden.


Afmelden    Update uw gegevens 

Email Marketing Powered by Mailchimp