Copy

BPBI nieuwsbrief - oktober 2014

Lees deze e-mail in uw browser

In deze editie o.a.

  • Opleidingseisen nieuwe bewindvoerders
  • Diploma halen met EVC traject
  • PGB & trekkingsrecht

Blijf op de hoogte

LinkedIn
Twitter

Opleidingseisen nieuwe bewindvoerders

In september informeerden wij u n.a.v. het overleg van de expertgroep Curatele, Bewind, Mentorschap inzake de opleidingseisen, welke voortkomen uit de nieuwe wetgeving. N.a.v. dit nieuwsbericht is wat onduidelijkheid ontstaan over de eisen voor nieuwe bewindvoerders.

Nieuwe bewindvoerders (na 1 april 2014) dienen te beschikken over:

 

  • een HBO-diploma van een passende beroepsopleiding. De passendheid van de beroepsopleiding is ter beoordeling aan de kantonrechter van de vestigingsplaats van de bewindvoerder.
OF
 
  • een MBO4 opleiding van een passende beroepsopleiding én ten minste twee jaar werkervaring als curator of bewindvoerder; de werkervaring als curator/bewindvoerder moet opgedaan zijn in loondienst bij een bewindvoerderskantoor dat benoembaar was/is. De twee jaar werkervaring mag ook (gedeeltelijk) opgedaan zijn na 1 april 2014.

Opleidingseisen ondersteunend personeel

Op 2 oktober heeft overleg plaats gevonden tussen de BPBI en de Expertgroep CBM. Besloten is om gezamenlijk een wijzigingsverzoek voor te leggen aan het Ministerie van Justitie.

Artikel 3 van het Besluit Kwaliteitseisen stelt minimale opleidingseisen aan iedere persoon die taken uitvoert van een bewindvoerder. Onze ervaring leert dat dit niet haalbaar is voor vele organisaties. Met name rechtspersonen met omvang, kennen een taakverdeling binnen dossiers. De BPBI stelt dan ook voor de opleidingseisen te beperken tot de personen die beslissingsbevoegd zijn binnen een dossier.

 

Diploma halen met EVC-traject

Indien u of uw medewerkers nog niet aan de minimale opleidingseisen voldoen, is er de mogelijkheid om in een versneld traject een landelijk erkend MBO- of HBO diploma te behalen. Bij voldoende animo is het voor BPBI leen mogelijk om het EVC en/of het aanvullend opleidingstraject met korting te kunnen starten.

Dit is het resultaat van intensief overleg tussen de BPBI, EVC Centrum Nederland en NCOI Opleidingsgroep. Meer informatie vindt u binnenkort op onze website. Wij zijn in gesprek met andere opleiders/EVC centra om zodoende een breder aanbod te kunnen bieden.

Trekkingsrecht & PGB in 2015

Vanaf 1 januari 2015 treedt het trekkingsrecht in werking t.a.v. PGB gelden. Er lijkt onduidelijkheid te zijn over de taak van de bewindvoerder indien sprake is van PGB. In geval van PGB verandert vanaf 1 januari 2015 wel de plek waar het geld wordt beheerd, maar het administratieve beheer blijft bij de bewindvoerder.

Meer informatie over het trekkingsrecht vindt u tevens op de website van de SVB.

Inbelcode belastingdienst

Regelmatig wordt de BPBI gevraagd naar de inbelcode om bij de Belastingdienst informatie op te vragen over openstaande vorderingen van een cliënt. Een dergelijke code is er nog niet voor beschermingsbewindvoerders. Deze mogelijkheid is er nu enkel voor: 

  • een gemeentelijke instantie
  • lid van de NVVK
  • organisaties aangesloten bij de Stichting Federatie Opvang, de Regionale Instelling voor Beschermd Wonen Alliantie (RIBW Alliantie) of de Geestelijke Gezondheidszorg Nederland (GGZ)

Eind 2013 heeft een pilot plaatsgevonden met de Belastingdienst regio Limburg en diverse bewindvoerders. Tijdens deze pilot is gekeken naar het intensiveren van het contact tussen bewindvoerder en belastingdienst in het kader van invorderingsvraagstukken. Binnenkort zal overleg plaatsvinden met de Belastingdienst (Toeslagen & Invorderingen) om te kijken naar de mogelijkheden van een landelijke uitrol.
Copyright © 2014 Branchevereniging PBI, Alle rechten voorbehouden.


Afmelden    Update uw gegevens 

Email Marketing Powered by Mailchimp