Copy
Zobrazit e-mail ve Vašem prohlížeči.
Newsletter, září 2014
Vážená paní, vážený pane,

    dovolujeme si Vás opět informovat o novinkách a aktivitách naší společnosti, která se zabývá dodávkami přístrojů a měřicích systémů pro pedologii, geologii, hydrogeologii, inženýrskou geologii, hydrologii, fyziologii rostlin, zemědělství, meteorologii a další příbuzné obory.
NOVINKY V NAŠEM SORTIMENTU
Rozšíření nabídky o výrobky Campbell Scientific, Inc.
 • Nabídku sortimentu rozšiřujeme o výrobky společnosti Campbell Scientific, Inc.
 • Nabízíme nově špičkové profesionální dataloggery, meteorologické a klimatologické senzory této společnosti.
 • Tyto jsou využívány předními výzkumnými institucemi a meteorologickými ústavy po celém světě.
 • Pro více informací pište na info@ekotechnika.cz
Lokální protipovodňové výstražné systémy LVS - měření hladin a srážek
 
 • Dodáváme kompletní systémy složené z řídící telemetrické jednotky WaterLogger EWS pro snímání výšky hladin doplněné variantně  ultrazvukovým senzorem nebo inteligentním manometrickým hladinoměrem typu Levelogger s vysokou přesností (±0,05% FS) bez nutnosti kalibrace během životnosti. Systém dále využívá srážkoměrů s nebo bez vyhřívání.
 • Možnost napojení dalších senzorů např. měření vlhkosti, sacích tlaků a dalších veličin.
 • Tento systém je vhodný pro celou škálu dalších aplikací, jako jsou meteostanice rozšířené o speciální senzory, hydrologické a hydropedologické stanice, včetně speciálních testů v hydrogeologii, kterými jsou například čerpací zkoušky.
 • Více informací zde
 • Telemetrický systém WaterLogger EWS s integrovanou funkcí odesílání alarmových SMS při překročení limitních hodnot nebo gradientního nárůstu.
 • Základní technické parametry:
  1x vstup pro inteligentní manometrický senzor Levelogger s rozhraním RS485
  4x analogový vstup diferenciální
  4x analogový vstup single ended
  4x digitální vstup
 • Možnost připojení ultrazvukového hladinoměru nebo radaru.
 • Možnost připojení paměťové SD karty.
 • Parametry lze dálkově nastavit pomocí internetové databáze .
 • Velmi příznivý poměr cena/kvalita.
 • Více informací zde
   
 • Naše společnost dodala během let 2013/2014 přes 100 kompletních systémů LVS. Dodávky jsou realizovány včetně oživení, nastavení a kontroly funkčnosti systému nebo v rozsahu dle přání zákazníka.
Přenosná UV-VIS optosonda In-situ
(Stanovení přítomnosti a koncentrace fluoresceinu při hydrogeologické a hydrologické stopovací zkoušce)
 • Polovodičová LED dioda umožňující generování potřebného záření v UV-VIS oblasti (světlo v modré části spektra s emisním maximem 475 nm) a fotorezistor pro detekci stopovače.
 • Pro ambulantní i kontinuální měření.
 • Tlakové zatížení sondy až 3 bary.
 • Detekční limit pro fluorescein je 0,01 ppm.
 • Rozsah měření: 0,05 – 0,5  ppm.
 • Pro více informací pište na info@ekotechnika.cz
PLU5 – LED portable light unit
(Světelný zdroj PAR pro systémy LCi a LCi-SD)
 • LED technologie poskytující bílé světlo o intenzitě dosahující až 2000 μmol.m-2.s-1.
 • Intenzita světla plynule nastavitelná v celém rozsahu.
 • Napájení z externího zdroje stejnosměrného napětí nebo přímo z jednotky LCi-SD.
 • Hmotnost světelného zdroje 125 g, ovládací jednotky 245 g.
 • Více informací zde
LAI application guide – Decagon
(Elektronická publikace)
 • Zaměřená na LAI index, teorii a praktické využití.
 • Přibližuje a porovnává metody měření LAI.
 • Jaké přístroje k měření LAI indexu použít?
  -LP-80 Ceptometer
  -PAR senzor
  -SRS-NDVI senzory
 • Volně dostupná zde

EGA60 - Multi-sample soil respiration system
(Laboratorní přístroj pro měření půdní respirace)

 • Možnost analyzovat až 24 půdních vzorků současně.
 • Analýza CO2 a H2O.
 • Plně programovatelný průběh analýzy.
 • Záznam dat na SD paměťovou kartu.
 • Pro více informací piště na info@ekotechnika.cz

Senzor půdní vlhkosti GS1

 • Robustní konstrukce s ocelovými měřícími hroty.
 • Měřící rozsah 0 - 100% VWC.
 • Přesnost měření ±0,03 m3/m3
 • Výstup: 1 - 2,5 V.
 • Pro více informací pište na info@ekotechnika.cz

Senzor matričního potenciálu půdy MPS-6

 • Výrazné zvýšení přesnosti měření oproti předchozímu modelu.
 • Široký měřící rozsah -9 kPa až -100 000 kPa.
 • Integrovaný senzor teploty s rozsahem -40 až +60° C.
 • Měření není ovlivněno salinitou půdy.
 • Pro více informací pište na info@ekotechnika.cz
PŘEHLED ODBORNÝCH AKCÍ
Seminář s prezentací přístrojového a vzorkovacího vybavení pro pedologický, hydrologický a meteorologický výzkum 
25. 9. 2014, Brno. Více informací zde.


14th EMS Annual Meeting and 10th European Conference on Applied Climatology (ECAC)                   
6. 10. - 10. 10. 2014, Praha. 
Více informací zde.

17. slovenská hydrogeologická konferencia                         
14. 10. - 17. 10. 2014, Piešťany, Slovensko. 
Více informací zde.

Mezinárodní veletrh ochrany životního prostředí - Poleko    
14. 10. - 17. 10. 2014, Poznaň, Polsko. Více informací zde.


Předvedení AUV Ecomapper - automatická programovatelná miniponorka pro detailní mapování kvality vody, proudění vody a batymetrii.    
20. 10. - 24. 10. 2014, Liptovská Mara, Slovenlsko. Pro více informací prosím pište na info@ekotechnika.cz.

Přístroje pro automatické měření hladin vody, protipovodňové varovné systémy LVS, měření průtoku a batymetrie                                                                                               
22. 10. 2014, Praha. 
Více informací zde.

21. posterový den ÚH SAV                                                                      
13. 11. 2014, Bratislava. Více informací zde.


Vodní toky 2014                                                                             
25. 11. - 26. 11. 2014, Hradec Králové. 
Více informací zde.

Mezinárodní výstava techniky, technologií a služeb v oblasti životního prostředí - Pollutec
2. 12. - 5. 12. 2014, Lyon, Francie. 
Více informací zde.
Pro potvrzení účasti na seminářích nebo pro více informací nám prosím napište na  info@ekotechnika.cz
REALIZOVANÉ PROJEKTY A DODÁVKY PŘÍSTROJŮ

Terénní přístroje a vybavení pro Centrum výzkumu globální změny - CzechGlobe

 • Přístrojový komplet pro environmentální výzkum:
  životní prostředí - globální klimatická změna, spektrometry, spektroradiometry.
 • Přístrojový komplet pro environmentální výzkum:
  ekofyzikální vybavení, vodní potenciál, monitoring kořenového systému, digitální mapy porostu, stanovení flavonoidů a chlorofylu, půdní vlhkost, listová plocha. LAI index.

Vodohospodářská výstavba Bratislava, s.p.

 • Dodávky přístrojů pro měření hladin podzemních vod.
 • Hladiny podzemních vod a monitoring průsaků např.:
  -Vodní nádrž Králová, Váh
  -VD Kozmálovce, Hron
  -OH Dunaje na území Bratislavy (Devín - pod hradem)
  -PVE Čierný Váh

Dekonta, a.s. - Monitorovací systémy pro jadernou elektrárnu Kozloduj, Bulharsko

 • Dodávka automatické meteostanice.
 • Dodávka pneumatických vzorkovacích čerpadel Bladder Pumps (výrobce Solinst, Kanada) pro precizní monitoring podzemních vod v hydrogeologických pozorovacích vrtech.
 • Osazení 15 HG vrtů automatickými hladinoměry Levelogger s dálkovým přenosem dat pomocí telemetrické stanice Waterlogger (GSM/GPRS - BG operátor).
 • TDR půdní vlhkostní senzory (výrobce Imko, Německo).

Centrum excelentnosti manažmentu povodí v meniacich sa podmienkach životného prostredia
(Partneři: ÚH SAV, SPU Nitra a TU Zvolen)

 • 15 stanic - půdní vlhkosti v profilu do 2,5 m. Instalována vlhkostní čidla 10HS (výrobce Decagon, USA)
 • 4 meteorologické stanice osazené senzory pro měření vlhkosti a teploty vzduchu, směru a rychlosti větru, vyhřívaným srážkoměrem a senzorem globálního záření.
 • 10 vrtů - stanic s měřením hladin podzemní vody osazených inteligentními manometrickými senzory Levelogger. (výrobce Solinst, Kanada)
 • Povodí řek Nitra a Žitava, zasahuje i do povodí Váhu a Hronu.
 • Telemetrický přenos dat pomocí přenosových stanic PROlog, zpracování a správa dat v rámci internetové databáze  .
V případě potřeby či dotazů nás neváhejte kdykoliv kontaktovat
Martin Jurkovič, vedoucí prodeje 
 
GSM CZ: (+420) 602 243 447
GSM SK: (+421) 914 277 388
tel.: (+420) 251 640 511
fax: (+420) 251 640 512

Ekotechnika spol. s r.o.
Mokropeská 1832
252 28 Černošice
Česká republika

www.ekotechnika.cz
© 2014 Ekotechnika spol. s r.o.

Zde se můžete odhlásit ze seznamu odběratelů newsletteru