Copy
Zobrazit e-mail ve Vašem prohlížeči.
Newsletter Březen 2014
Vážená paní, Vážený pane,

    dovolujeme si Vás opět informovat o novinkách a aktivitách naší společnosti, která se zabývá dodávkami přístrojů a měřicích systémů pro pedologii, geologii, hydrogeologii, inženýrskou geologii, hydrologii, fyziologii rostlin, zemědělství, meteorologii a další příbuzné obory.
AKTUÁLNĚ
Výprodej skladových zásob

V současné době probíhá výprodej skladových zásob za velmi zajímavé ceny. Seznam zboží naleznete v přiložené tabulce. V případě zájmu se na nás bez váhání obraťte, zboží je v omezeném množství.

Stáhnout tabulku  (24 kB, .pdf)
Kurzy a semináře

Rádi bychom naše praktické kurzy a semináře obsahově více zaměřili na potřeby našich zákazníků. Proto si Vás dovolujeme požádat o vyplnění a zaslání přiloženého dotazníku, jehož vyhodnocením získáme cenné informace o oblastech, které Vás nejvíce zajímají.

Stáhnout dotazník  (30 kB, .xls)
Pozvánka na semináře


Stres rostlin Lednice“

V rámci semináře bude probíhat workshop s praktickými ukázkami měření s vybranou přístrojovou technikou na výzkumném poli a v univerzitních sklenících.
 
Místo konání:     Zahradnická fakulta Mendelovy univerzity, Lednice
Termín:              29.4.2014
Vstup:               zdarma


Přístrojové vybavení a novinky pro oblast výzkumu rostlin“

Srdečně Vás tímto zveme na seminář  „Přístrojové vybavení a novinky pro oblast výzkumu rostlin - fyziologie rostlin, rostlinná produkce, agrometeorologie a pedologie“
V rámci semináře budou probíhat praktické ukázky měření s vybranou přístrojovou technikou.
 
Místo konání:     Česká zemědělská univerzita v Praze
Termín:              30.4.2014
Vstup:               zdarma


Pro potvrzení účasti na seminářích nebo pro více informací prosíme pište na  info@ekotechnika.cz
NOVÉ SLUŽBY V OBLASTI MONITORINGU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Nabízíme měření průtoků a zaměřování geometrie koryta vodních toků přístrojem RiverSurveyor

RiverSurveyor je automatické profilovací zařízení, pracující na principu Dopplerova jevu.
 • Měření rychlosti proudění vody v přirozených říčních korytech s možností automatického výpočtu celkového průtoku, průtočné plochy a průměrné rychlosti.
 • Vysoká přesnost měření i ve značné hloubce, viz parametry přístroje.
      
 
VIDEO - seznámení s přístrojem (anglicky) 
Nabízíme odběry půdních vzorků s automatickým vzorkovačem Wintex 1000S
 • Vysoká efektivita - odběr 10 vzorků / min. Díky osazení vzorkovače na terénní čtyřkolce lze v krátkém čase ovzorkovat území o značné rozloze.
 • Více technických informací v sekci půda.
 
Konkrétní podmínky využití našich služeb jsou s ohledem na rozsah a technickou náročnost prací předmětem individuální dohody.

V případě zájmu neváhejte kontaktovat pana
Jana Šilhánka 
linka technické podpory:  734 753 000 
e-mail: jsilhanek@ekotechnika.cz
NOVINKY V NAŠEM SORTIMENTU
Multiparametrická sonda Aquaread AP-5000
 • Multiparametrická sonda pro měření parametrů kvality vody.
 • Standardní parametry: EC, pH, ORP, TDS, rezistivita, salinita, hloubka, SSG, teplota.
 • 4 porty pro uživatelsky volitelné optické a iontově-selektivní elektrody (ISE).
 • Oba typy elektrod lze kombinovat bez omezení.
 • Optické elektrody: turbidita, chlorofyl, fykocyanin, fykoerythin, rhodamin, rafinovaný olej.
 • Iontově selektivní elektrody (ISE): amoniak, chloridy, fluoridy, dusičnany, vápník a další.
Multiparametrické sondy Aquaread AP-700 a AP-800
 • Inovované verze multiparametrických sond pro měření parametrů kvality vody.
 • AP-700: měření EC, pH, ORP, DO, rezistivity, salinity, teploty.
 • AP-800: navíc doplněna o měření turbidity.
 • Sada včetně čtecí a záznamové jednotky, 3 m kabelu, přepravního kufříku a kalibračního roztoku.
Automatické hladinoměry LeveLine
 • Automatické hladinoměry s integrovaným dataloggerem.
 • Přímá i nepřímá kompenzace barometrického tlaku.
 • Odolné titanové tělo. Výdrž baterie 10 let při 2 minutovém intervalu měření.
 • Kapacita dataloggeru vystačí na 500 000 záznamů.
 • Rozsah měření: 10, 20, 50, 100, 200, 500 m. Přesnost 0,1% z rozsahu.
AM 350 - přenosný scanner listové plochy
 • Kompaktní, přenosný přístroj pro nedestruktivní měření listové plochy a souvisejících parametrů přímo v terénu.
 • Integrovaná paměť až pro 2000 měření, scan lze okamžitě zobrazit na display přístroje. Baterie zajišťuje až 3000 měření na jedno nabití.
 • Po příchodu z terénu lze scanner jednoduše připojit a přenést data do PC.
 • Maximální šířka scanovaného objektu 100 mm, rozlišení 0,065 mm2.
 • Měřené parametry: listová plocha, délka, šířka, obvod, průměrná plocha a celková plocha.
SRS - senzory spektra odraženého záření
 • Dvojice senzorů měřící dopadající a odražené záření od porostu. Vyhodnocení indexů NDVI a PRI.
 • Index NDVI: Porovnání odrazivosti na dvou vlnových délkách spektra: 630 nm (červená) a 800 nm (NIR). Použití: stanovení LAI (Leaf Area Index), určení spotřeby uhlíku při fotosyntéze, fenologie rostlin.
 • Index PRI: absorpce záření pigmentem Xanthofyl, měření na dvou vlnových délkách: 531 a 570 nm. Použití: určení efektivity využití slunečního záření.
 • Možnost připojení k dataloggeru EM50.
iFL - kombinovaný přístroj pro studium fyziologie rostlin
 • Automatizovaný systém kombinující chlorofyl fluor metr a IRGA analyzátor plynů.
 • Interní paměť s kapacitou 2 GB. Rozšiřitelná o SD karty.
 • Velký barevný dotykový displej.
 • Nový zmenšený IR senzor pro měření teploty v komůrce.
 • HDMI video výstup pro snadnou prezentaci výsledků měření.
Ultrazvukový anemometr DS-2
 • Bezúdržbový, vysoce odolný ultrazvukový senzor.
 • Měření rychlosti a směru větru.
 • Využití v zemědělství, lesnictví a při environmentálním výzkumu.
 • Vysoká přesnost i při velmi nízkých rychlostech - ideální řešení i pro měření pod korunami stromů.
 • Stokrát až tisíckrát nižší spotřeba napájení než u jiných ultrazvukových anemometrů.
Datalogger GP2
 • 12 kanálový datalogger kompatibilní s většinou dnes dostupných senzorů.
 • Vstupy napěťové, odporové, potenciometrické, proudové, můstkové, digitální a další typy.
 • Paměť s kapacitou až 2,5 mil. záznamů.
 • Stažení dat přes rozhraní USB/RS232 nebo dálkový přenos dat přes GSM síť.
 • Script Editor umožňuje jednoduché programování procesů bez znalosti programovacího jazyka.
 • Využití v agronomii, meteorologii, pedologii, hydrologii a fyziologii rostlin.
Meteostanice WS-GP2
 • Automatická meteostanice vybavená dataloggerem GP2.
 • Ideální řešení pro vědecké a environmentální účely.
 • Standardní komponenty: člunkový srážkoměr, senzor slunečního záření, teploty půdy, rychlosti a směru větru, relativní vlhkosti a teploty vzduchu.
 • Možnost rozšíření o další senzory (půdní vlhkost a konduktivita, UV záření, PAR a další).
 • Stažení dat přes USB rozhraní do notebooku nebo dálkový přenos přes GSM modem.
 • Snadná instalace.
Wintex 1000S - automatický vzorkovač půdy
 • Automatický vzorkovací modul, který lze instalovat na různá vozidla (ATV - All-Terrain Vehicles a další).
 • Automatická hydraulická penetrace jádrovky do hloubky 30 cm.
 • Průměr jádrovky 22 mm.
 • Hydraulický systém Honda GX200.
 • Snadná obsluha: ovládání přímo ze sedadla čtyřkolky.
VIDEO - ukázka vzorkování: 

           

Nový senzor půdní vlhkosti ThetaProbe ML3

 • Spolehlivé měření s vysokou přesností 1%.
 • Oproti staršímu senzoru ML2 je rozšířeno měření teploty půdy.
 • Bílé pouzdro omezuje ohřev senzoru slunečním zářením.
 • Jednoduché připojení k dataloggerům GP1, GP2, DL6, DL2e a čtecímu přístroji HH2.
 • Nové konektory umožňující snadné připojení kabelů délek 1, 5, 10 a 25 m.
  Díky vodotěsnému pouzdru (IP68) lze senzor dlouhodobě zanechat v půdě.

UMS KSAT - laboratorní permeametr

 • Laboratorní systém pro měření saturované hydraulické vodivosti.
 • Měření v režimu s konstantní a klesající výškou hladiny.
 • Pro použití s půdními válečky o objemu 250 mm2.
 • Plně automatizované měření.
 • SW pro vizualizaci naměřených dat.

Waterloo Emiter - reaktivní bariéra pro podporu remediace

 • Sonda pro bioremediační techniky in-situ.
 • Patentovaná metoda stabilní přímé difuze bez "probublávání".
 • Vhodné např. pro aerobní biodegradaci BTEX a MTBE nebo pro anaerobní dechloraci rozpouštědel atp.
 • Použitelné pro průměry vrtů od 50 mm do 150 mm, nastavitelné pro libovolné délky.
 • Trubice z LDPE nebo silikonu.
V případě potřeby či dotazů nás neváhejte kdykoliv kontaktovat
Martin Jurkovič, vedoucí prodeje 
 
GSM CZ: (+420) 602 243 447
GSM SK: (+421) 914 277 388
tel.: (+420) 251 640 511
fax: (+420) 251 640 512

Ekotechnika spol. s r.o.
Mokropeská 1832
252 28 Černošice
Česká republika

www.ekotechnika.cz
© 2014 Ekotechnika spol. s r.o.

Zde se můžete odhlásit ze seznamu odběratelů