Copy
Nieuwsbrief mei 2016
View this email in your browser

In deze nieuwsbrief:
 

  • Functiewijziging bestuur DHRC

  • Oproep kandidaten bestuursfunctie

  • Oproep kandidaat wedstrijdsecretaris

  • Promotiefilm

  • Training verhoogde rijvaardigheid bij het Autotron

  • BLIK II vervalt

  • Eerste resultaten beleidsgroep

 

Functiewijziging bestuur DHRC

Nadat begin dit jaar Aad Lourens te kennen had gegeven zijn bestuursfunctie, en daarmee ook zijn voorzitterschap, neer te leggen, heeft bestuurslid Ronald Jans vol enthousiasme de functie van voorzitter op zich genomen. Jammer genoeg bereikten ons berichten van leden die meenden dat er hier sprake zou kunnen zijn van belangenverstrengeling, omdat Ronald Jans ook organisator is van enkele NHRF-rally’s. Het bestuur van de DHRC benadrukt dat van belangenverstrengeling geen enkele sprake is en heeft geen enkele twijfel over zijn integriteit.
Echter, in het clubbelang, en om een einde te maken aan twijfels rondom zijn positie, heeft Ronald aangeboden terug te treden als voorzitter en gaat zich binnen het bestuur weer volledig wijden aan zijn aandachtsgebieden marketing en beleid. Wij betreuren dat deze stap kennelijk nodig is. Nochtans gaat het gehele bestuur verder met werken aan een waardevolle positie van de DHRC.
Het DHRC-voorzitterschap wordt tijdelijk waargenomen door vice-voorzitter Fred Hak.


Oproep kandidaten bestuursfunctie (en aankomend voorzitter)

Sinds begin dit jaar bestaat het bestuur uit vijf leden. Het bestuur is dringend op zoek naar kandidaten voor de vacante bestuurszetel. Lijkt het je leuk een bestuursfunctie te vervullen binnen de DHRC en kun je daar een (klein beetje) tijd voor vrijmaken? Meld je dan aan als kandidaat bij contact@dhrc.nl. Wij streven ernaar het nieuwe bestuurslid zo snel mogelijk te laten benoemen in een extra algemene ledenvergadering. De bedoeling is dat het nieuwe bestuurslid met ingang van 2017 de functie van voorzitter gaat vervullen.
 

Oproep kandidaat wedstrijdsecretaris

Rondom de door de DHRC georganiseerde evenementen (kaartleescursussen, KLIP’s, BLIK’s en DHRC Club Challenge) zijn er nogal wat administratieve werkzaamheden te verrichten. Denk aan het samenstellen van startlijsten, correspondentie naar deelnemers et cetera. Voor die werkzaamheden zoekt het bestuur een kandidaat, die niet als bestuurslid, maar wel als gedelegeerde zal functioneren. Belangstelling? Meld je dan aan als kandidaat bij contact@dhrc.nl.
 

Promotiefilm

Onze promotiefilm al gezien op de website? Je kunt hem bekijken op https://www.youtube.com/watch?v=FwAd88i4UZY. Hiermee laten we in het kort zien wat rally rijden met een klassieke auto inhoudt. Vraagt iemand in je kennissenkring zich af wat jij daar nou zo leuk aan vindt? Of ken je iemand die dat ook wel zou willen doen? Verwijs hen naar de film en ze weten ineens veel meer!
 


Training verhoogde rijvaardigheid bij het Autotron

Als rallyrijder wil je vlot en veilig de voorgeschreven route afleggen. Een perfecte voertuigbeheersing is daarvoor een must! Wij zijn in onderhandeling met het bedrijf VZN, dat – onder meer in Rosmalen bij het Autotron – een training verhoogde rijvaardigheid aanbiedt. We willen graag weten of daarvoor onder onze leden voldoende belangstelling voor is om een leuke deal te maken. Lijkt je dat wel wat? Laat het dan weten aan contact@dhrc.nl.


BLIK II vervalt

BLIK I (een oefenrit voor absolute beginners) op 16 april was weliswaar een succes, maar kende te weinig deelnemers om het evenement financieel rond te krijgen. Om die reden heeft het bestuur besloten BLIK II te laten vervallen. Wil je als nieuwkomer toch deelnemen aan een echte oefenrit? Dan kun je terecht op 20 augustus. Op die dag organiseren we een kaartleescursus voor beginners inclusief oefenen in de praktijk met een echte rit. Kijk op www.dhrc.nl om in te schrijven.
 

Eerste resultaten beleidsgroep

De beleidscommissie, bestaande uit bestuursleden Jan Legerstee en Fred Hak en de leden  Peter Spruijt, Peter Leenders en Otto van Blaricum, heeft inmiddels een eerste bijeenkomst gehad. Daarin zijn diverse waardevolle ideeën naar voren gekomen. In de komende bijeenkomsten worden de plannen verder uitgewerkt. Wordt vervolgd.
 


De DHRC is vriendenlid van de KNAC
 
 

Copyright © 2016 DHRC, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list

Email Marketing Powered by MailChimp