Copy

Kunt u deze e-mail niet lezen? Klik dan hier.

   
  Beste <<Uw voornaam>>,  
  Een nieuwsbrief vol licht in afwachting van Sint Maarten. Wij wensen u veel leesplezier!
 
 
     
  Agenda november  
  4 november    Koffiemoment voor ouders van 8:30 uur tot 9:30 uur
5 november    Herfstmarkt van 10:00 uur tot 14:00 uur
8 november    Jaarfeestengroep om 19:30 uur, meer info in deze nieuwsbrief
11 november  Sint Maarten, Sing-In en knollen versieren voor kleuterouders, aanvang 8:30 uur
17 november  Inloopochtend van 9:00 uur tot 10:30 uur
24 november  Jaarfeestengroep o.l.v. Liga en Mia, thema: advent
28 november  Eerste advent
 
     
  Meester Jiri is gestart......  
  Verleden week de eerste euritmielessen gegeven in Zaandam....
Wie zijn wij? 
Jiri, euritmist, met zijn vaste begeleiders Jan(piano) en Anne (harp). Wij beschouwen ons in ons werk als gelijkwaardige partners die een vernieuwende aanpak m.b.t. euritmie (dat "vage"vak)willen introduceren, een nieuw concept waar de bewegingsbehoefte van kinderen centraal staat. Waar de fantasie van kinderen gepríkkeld kan
worden, waar humor ingebracht wordt waardoor draagvlak en enthousiasme bij de kinderen als vanzelfsprekend kan ontstaan. Deze werkwijze hanteren wij al een tiental jaren in Amsterdam en recent in Almere en nu dan... in Zaandam.
Graag willen wij U deelgenoot maken van onze visie op euritmie anno 'nu'....en hopen u in de toekomst als ouders daarin te kunnen ontmoeten....... 
Vriendelijke groet, 
Jiri, Jan en Anne
 
     
  Sint Maarten  
  Het tweede mooie jaarfeest biedt zich aan: Sint Maarten! Wij vieren dit op school op vrijdag 11 november.
Maarten was soldaat in het Romeinse leger. Na een lange mars in de kou en weinig  eten komen de soldaten eindelijk aan in de stad. Aan de stadspoort zit een arme bedelaar. Hij is bijna bevroren en vraagt de soldaten om een aalmoes, maar geen van allen gunt de bedelaar een blik waardig; iedereen marcheert voorbij, behalve...... Maarten. De romeinse soldaat stopt voor de bedelaar. Hij heeft echter niets bij zich, behalve zijn warme fluweelrode mantel. Zonder aarzelen pakt Maarten zijn zwaard en hij snijdt zijn mantel in twee stukken. De ene helft krijgt de arme bedelaar. Die nacht heeft Maarten een opmerkelijke droom waarin hij de bedelaar voor een tweede keer ontmoet. De bedelaar verschijnt in een hemels licht en Maarten herkent hem als de goede God. Vanaf dat moment besluit Maarten de rest van zijn leven te wijden aan het goede en de liefde; los van ego en materialisme.
Tijdens het Sint Maartensfeest wordt in de donker wordende wereld een lichtje ontstoken. Als antwoord op de naar binnenkerende natuur. Het licht zullen wij in onszelf moeten hervinden in plaats van dat te zoeken in de wereld om ons heen. Na de Michaelstijd, de strijd met de draak, het tonen van moed om de dingen om ons heen te veranderen, wordt de blik naar binnen gericht. Niet de wereld om je heen willen veranderen, maar naar jezelf durven kijken.
De lichtfeesten Sint Maarten, advent en Sint Nicolaas helpen ons hierbij.
 

 
 
     
  Welkom bij de bijeenkomst van de jaarfeestengroep  
  Het eerste lichtjesfeest in de donkere tijd van het jaar komt eraan: Sint Maarten. Onze volgende bijeenkomst dinsdag 8 november om 19:30 uur op school is daarom aan dit feest gewijd. We luisteren naar de legende van Sint Maarten en zijn wonderlijk warme mantel en bespreken verschillende gebruiken die bij dit feest horen. Met onze handen maken we een mooie omhulling voor het licht dat ons door de donkere tijd heen helpt komen.
Let wel even op – deze keer komen we bij elkaar in de avond. In het donker schijnt het licht het mooist! Deze avond is een mooie gelegenheid om andere ouders te ontmoeten in het licht van Sint Maarten.
In verband met de voorbereiding graag even aanmelden via e-mail: jaarfeestenvsz@gmail.com
Groeten van Līga en Mia 
 
 
 
  Sint Maarten bij de kleuters  
   
  Op 11 november beginnen wij met een gezellige Sing-In die geheel in het teken staat van Sint Maarten. Aansluitend mag u met uw kind de knol/ pompoen versieren die u thuis alvast heeft uitgehold. Praktische tips hiervoor vindt u in het Jaarfeestenboekje. Wilt u zelf "gereedschap" meenemen om de knol te versieren? Als de knollen versierd zijn en de lichtjes branden, lopen wij rond 9:15 uur in optocht door de school en wij hopen dat u met ons meewandelt en meezingt!
De kleuterjuffen
 
 
 
  Sint Maarten in klas 1,2 en 3  
   
  In de klassen wordt door de kinderen, met hulp van de kinderen uit de hogere klassen, een lantaarn gemaakt van een aardevrucht: knol, biet, suikerbiet of pompoen. Hoewel een pompoen niet een echte aardevrucht is groeit hij wel laag bij de grond en zien we hem in deze tijd veel om ons heen.
De kinderen van de klassen 1, 2 en 3 zullen vrijdagochtend met hun lichtje naar de zaal gaan. Hier zullen we liedjes zingen over Sint Maarten. Daarna luisteren we naar een verhaal. 
Praktische informatie:
Zou u de kinderen op donderdag 10 november een uitgeholde, nog niet versierde knol/pompoen willen meegeven in een plastictas. De wanden maximaal 1 cm dik. Als de wanden dikker zijn is het voor de kinderen heel moeilijk om de knol zo te versieren dat deze mooi doorschijnt.
Ook de deksel graag uithollen en er met een appelboor een aantal gaten in maken, eentje daarvan recht boven de plek waar het kaarsje komt te staan. Als er te weinig gaten in de deksel zitten zal het kaarsje uitgaan. Wat meestal leidt tot groot verdriet van de kinderen. De knol is uitgehold goed te bewaren in een natte theedoek op een koele plaats.
 
Wilt u uw kind op 10 november meegeven:
* de niet versierde, uitgeholde knol
* 2 waxinelichtjes
* mesje -met puntje voor het versieren van de knol

Alvast bedankt!
Wij wensen jullie een mooie, warme en gezellige tijd!
De leerkrachten van klas 1, 2 en 3
 
 
 
 
  In het zonnetje  
   
  Dit is Hugo. De prachtige zoon van juf Chantal en Stanley. Vanaf deze plek willen wij jullie hartelijk feliciteren! Het liefst kwamen wij allemaal op kraamvisite om Hugo te bewonderen. Als dat niet kan hopen wij jullie over een poosje bij ons in Zaandam te ontvangen!

 
 
 
 
  Help! Biebbus-hulp gezocht!  
   
  Wij zijn nog steeds op zoek naar vaders, moeders, opa's of oma's die het biebbus-team willen versterken. We hopen zo verzekerd te zijn van goede hulp in de bus.
Voor meer informatie of aanmelden vraag onze taalcoördinator: Monique Hoogendoorn, de juf van klas 1. Monique@vrijeschoolzaanstreek.nl
 
 
 
  Welkom in de klas!  
   
  Tot de kerstvakantie bent u iedere maandag welkom in de klassen van 14:30 uur tot 15:00 uur. U kunt dan samen met uw kind naar zijn/haar werk kijken, de seizoentafel bewonderen of de leerkracht even informeel spreken. Wij verheugen ons op uw komst!  
 
 
  Blik op het bord van juf Aranka  
   
   
 
 
 
  Wel of niet op de foto?
  Er worden regelmatig foto's van kinderen geplaatst, zowel op de website, in de nieuwsbrief als op onze facebookpagina. Van een aantal ouders weten wij dat zij hun kind(-eren) niet herkenbaar in beeld willen. Toch vragen wij van iedereen om dit per mail (nogmaals) kenbaar te maken via directeur@vrijeschoolzaanstreek.nl met als onderwerp "niet op de foto". In de mail graag een actuele foto van uw kind(-eren). Als wij geen reactie ontvangen gaan wij er vanuit dat u geen bezwaren hebt.
Maya en Lieke
 
 
 
  De schoolmaatschappelijk werker stelt zich aan u voor  
  Mijn naam is Martine Grijpink, ik ben sinds dit schooljaar gestart als schoolmaatschappelijk werker bij Dynamica XL /onderdeel van Zaan Primair en als opvolger van Niels Erkamp op de Vrije School Zaanstreek.
Vanuit Amsterdam Noord, waar ik als Schoolmaatschappelijk werker (2006-2013)en als Ouder- en kindadviseur (2013-2016) heb gewerkt, heb ik de stap gemaakt naar de Zaanstreek, waar ik zelf ook woonachtig ben. Een nieuwe uitdaging, die ik met beide handen aangrijp.
Ik heb veel ervaring in het werken met ouders en kinderen in het Basisonderwijs, zowel individueel als in groepsverband. Het samenwerken met de school, de leerkrachten, de ouders/het netwerk en de wijk is voor mij 1 van de belangrijkste pijlers in het werk met als focus Het Kind.
Mijn rol  als schoolmaatschappelijk werker is enerzijds om de lijnen tussen hulpverlening en onderwijs kort te houden, anderzijds geef ik advies/begeleiding aan gezinnen met privé of opvoedproblemen. Het gaat met name over onderwerpen die niet direct onderwijs gerelateerd zijn, maar in de leefomgeving van het kind plaatsvinden.
 
Doel is om uw kind zo goed en stabiel mogelijk te laten opgroeien en ontwikkelen.
Met welke vragen kunt u bij mij terecht ? Eigenlijk met welke vraag dan ook, en we kijken samen verder waar en hoe deze vraag het beste beantwoord kan worden. In sommige gevallen is verwijzing noodzakelijk, bijvoorbeeld naar het Jeugdteam of andere geïndiceerde zorg. Bijvoorbeeld u heeft problemen met uw partner, uw wilt of ligt in scheiding met de andere ouder, financiële problemen, huisvestingsproblemen, u heeft vragen over de opvoeding of over  het gedrag van uw kind, vrije tijdsbesteding ed.
De ondersteuning van het SMW is gratis, op maat en kortdurend. Door samen met elkaar te kijken naar vragen, proberen we het systeem weer in beweging te krijgen, zodat u weer zelfstandig verder kunt.
Aanmelden bij het SMW: dit kan via de leerkracht/interne begeleider of zelf als ouder.
Tijdens kantooruren ben ik bereikbaar op mijn werkdagen ma.ochtend, dinsdag, woe.ochtend en donderdag: 06-15 67 94 65 of m.grijpink@zaanprimair.nl  Tot horens.
 
 
 
 
  's Morgens in de vroegte......
  Wat hebben we heerlijk gewandeld in het park donderdag! 
Vroeg in de ochtend waren we er al. De nevel trok op en de, nog laagstaande, zon scheen er doorheen. De vogels leken ons een goede morgen te wensen. We hebben genoten.
juf Wendy
 
 
 
Deze nieuwsbrief is een uitgave van Vrije School Zaanstreek, Galjoenstraat 111B, 1503 AR Zaandam
Telefoon   075 - 617 40 47         Website   www.vrijeschoolzaanstreek.nl
 
Wilt u deze nieuwsbrief niet meer ontvangen? Klik dan hier om u uit te schrijven van onze mailinglijst
Klik hier om uw gegevens aan te passen

Email Marketing Powered by Mailchimp