Copy

Kunt u deze e-mail niet lezen? Klik dan hier.

   
  Beste Renate,  
  De kinderen van onze school hebben prachtige wensen voor hun klas in het nieuwe jaar!

Klas 1 wenst dat zij een gezellige, vrolijke en hulpvaardige klas blijft.
Klas 2 wenst elkaar veel geluk, veel vrienden en veel knutseltijd.
Klas 3 wenst dat zij veel lachen en vaak naar het park gaan.
Klas 4 wenst dat zij veel samen doen, elkaar helpen en lang samen blijven.
Klas 5 wenst dat de klas blijft zoals hij nu is.
Klas 6 wenst elkaar veel plezier, veel parktijd en een goede schoolkeuze.
De kleuters wensen dat zij veel samen spelen.

Wat kunnen wij daar nog aan toevoegen .......
 
 
     
  Agenda januari en februari  
  19 januari      Openbare muziekles kleuters
25 januari      Muziekpresentaties klas 3,4,5 en 6
1 februari      Jaarfeestengroep, vanaf 8:45 uur
10 februari     Koffiemoment voor ouders van 8:30 uur tot 9:30 uur
16 februari     Open dag
17 februari     Verkleedfeest, nadere informatie volgt
18 februari     Voorjaarsvakantie t/m 26 februari
 
     
  Ouderbijdrage  
  Voor alle ouders die nog niet hebben gereageerd op de link van WIS-Collect,

M.i.v. 1 januari 2017 zijn alle door u gedane toezeggingen komen te vervallen.Er zullen geen automatische afschrijvingen meer door ons gedaan mogen worden. Daarom wil ik u met klem verzoeken om via de eerder verzonden link van WIS-collect in te loggen in het nieuwe digitale systeem voor de ouderbijdragen. U kunt hier aangeven welk bedrag u voor de rest van dit schooljaar wilt bijdragen. Vult u hier a.u.b. bij uw oudste kind het totale bedrag voor het hele gezin in. Het systeem rekent dit automatisch door naar  maandelijkse termijnen. Ook als u niets wilt of kunt bijdragen of als u reeds een bijdrage voor het hele schooljaar 2016-2017 heeft gedaan, wilt u dan toch inloggen en aanvinken "niets factureren"? Vanaf dat moment zullen er geen herinneringen meer worden verstuurd.
Mocht u nog vragen hebben dan hoor ik ze graag, dan kunnen we proberen ze samen op te lossen. Ik ben iedere donderdag bereikbaar op school en via nellie@vrijeschoolzaanstreek.nl . 
Nellie van Trotsenburg

 
     
  Een nieuw jaar dus tijd voor goede voornemens!  
 

Om half negen hoort ieder kind in de klas te zitten. Wij vinden het fijn om samen de dag te kunnen starten. Wij merken dat er steeds vaker kinderen te laat op school komen.Dit zorgt voor een onrustige start voor leerkrachten en leerlingen.
Bij te laat komen geldt bij ons op school de 3-6-9-regeling.

  • Bij drie keer te laat spreekt de leerkracht de ouders aan. Als het kind al wat ouder is, natuurlijk ook het kind.
  • Bij zes keer te laat worden ouders aangesproken door de schoolleider en ontvangen zij een brief. Hierin staan de richtlijnen vanuit de overheid en de mededeling dat de volgende keer de leerplichtambtenaar ingeschakeld wordt.
  • Bij negen keer te laat wordt de leerplichtambtenaar op de hoogte gesteld. Een boete kan volgen.

Wij gaan er vanuit dat wij alle leerlingen op tijd in de klassen kunnen ontvangen!
Met vriendelijke groet,
Lieke & Maya

 
 
 
  Welkom bij de muzieklessen!  
   
  Dit schooljaar zijn wij gestart met de lessen van Hallo Muziek/Muziek maakt School. De leerlingen willen graag laten zien wat zij hebben geleerd.
 
Op donderdag 19 januari zijn er openbare muzieklessen voor de kleuterklassen.
Klas Renate/Loes  (11:00- 11:30 uur)
Klas Wendy/Loes (11:30-12:00 uur)
Klas Mariska/Alinde (12:00-12:30 uur)
 
Op woensdag 25 januari zijn de presentaties voor klas 3 t/m 6 
Klas 3 & 4 (instrumentaal en koor) 10:30 uur
Klas 5 & 6 (instrumentaal en koor) 11:30 uur

I.v.m. de stroomstoring konden de presentaties van klas 1 en 2 niet doorgaan. Voor deze klassen zal er op een later tijdstip een presentatie komen. Ook voor de ouders van de kleuters die op deze korte termijn niet konden komen komt er een nieuw moment. U hoort van ons!
 
 
 
 
 
 
 
  Jaarfeestenbijeenkomst op 1 februari  
   
  De koudste maanden van het jaar, januari en februari, gaan we door met hulp van alle mooie momenten die we tijdens de lichtjesfeesten en het kerstfeest hebben meegemaakt. Gelukkig is er nog een feest op 2 februari: Maria Lichtmis. Over Maria en licht, maar zeker ook over de langzaam ontwakende moeder Aarde die er altijd voor ons is en liefdevol onze stappen draagt en daden ver-draagt, gaat onze volgende bijeenkomst. Natuurlijk kan je ook iets moois voor je seizoentafel maken. Het feest is misschien voor velen onopvallend en onbekend, maar het is echt een viering waard. 
Velen van jullie hebben aangegeven dat woensdag de fijnste dag is om samen te komen. Nou is het zo dat de school op woensdag overbezet is. Samen met Lieke hebben we toch nog een klein hoekje gevonden. We gaan het uitproberen en samen met jullie willen we kijken hoe we verder willen gaan met de jaarfeestenbijeenkomsten.
Komt allen, proef de aanstekelijke sfeer van samen zijn en samen doen. Ook nieuwe ouders zijn van harte welkom! Aanmelden kan via jaarfeestenvsz@gmail.com 
Hartelijke groet,
Līga en Mia 

 
 
 
 
  Interne verhuizing  
   
  Misschien heeft u al gezien dat er het één en ander veranderd is in de school. De administratie, op maandag, dinsdag en donderdag bemand door onze Nellies, zit nog steeds voorin de school. Deze ruimte wordt nu ook gebruikt voor extra hulp aan kinderen, knutselochtenden, djembe –en gitaarles en koffieochtenden voor en door ouders. Over deze koffie-ochtenden zal in de volgende nieuwsbrief een stukje staan. In het kamertje achter de lerarenkamer zit onze schildertherapeut Roos op maandag, onze leesspecialist Tiny op dinsdag en de overige dagen onze IB’ers Hanneke en/of Renate. Onze logopedist Femke zit op maandag in de lerarenkamer. Op woensdag, donderdag en vrijdag gebruikt juf Carla de lerarenkamer om groepjes kinderen te begeleiden. Helemaal achterin de school vindt u de directiekamer. Een eindje verder maar u bent nog steeds van harte welkom! 
Lieke en Maya
 
 
 
 
  Klussers gezocht!
  Wij zijn op zoek naar handige mannen en vrouwen die op vrijwillige basis, éénmalig of vaker, kleine klusjes in en rondom de school willen doen. Denk aan het ophangen van een lamp, klok of schilderij, klein reparatiewerk of het dichten van gaatjes zodat de muizen minder gemakkelijk onze warme school binnen banjeren. Wij zijn erg blij als u zich aanmeldt. Dit kan bij Nelly (op maandag of dinsdag), Maya (op woensdag of donderdag) of Lieke (op maandag en vrijdag). 
Hopelijk tot ziens!
 
 
 
  Prikbord  
  Winteractiviteiten in de Heemtuin op zondag 22 januari.

Op zondag 29 januari om 14:30 uur is de première van muziektheatervoorstelling "De Nachtwacht" voor kinderen vanaf 3 jaar. Mocht je belangstelling hebben, reserveer tijdig bij het Amstelveens poppentheater in Amstelveen 020-6450439. Geschreven door onze eigen euritmie-harpiste Anne Koene.
 
 
 
  Blik op het bord van juf Inge  
   
   
 
 
 
  Tot slot een spreuk.....
  Het is in deze donkere wintertijd
de sterke aandrang van de ziel
om de openbaring van de eigen kracht
tot in duisternissen te leiden
en door hartenwarmte wetend
de openbaring van de zinnen te voorvoelen.
 
 
 
Deze nieuwsbrief is een uitgave van Vrije School Zaanstreek, Galjoenstraat 111B, 1503 AR Zaandam
Telefoon   075 - 617 40 47         Website   www.vrijeschoolzaanstreek.nl
 
Wilt u deze nieuwsbrief niet meer ontvangen? Klik dan hier om u uit te schrijven van onze mailinglijst
Klik hier om uw gegevens aan te passen

Email Marketing Powered by Mailchimp