Copy

Kunt u deze e-mail niet lezen? Klik dan hier.

   
  Beste <<Uw voornaam>>,  
 

Het was een voorjaarsvakantie met sneeuw, hagel, regen en zon. Hebben jullie er ook zo van genoten? Fijn om jullie allemaal weer te zien op maandag 7 maart!
 

 
     
  Aandacht voor het schoolgebouw  
  Iedereen zal zien dat er in de vakantie geklust is in de school. Casper, vader van David uit klas 4, heeft kapstokken verhangen, een werkbank geplaatst en ruimte gemaakt in de kleuterhal. Beste Casper, wat fijn, hartelijk bedankt!  
     
  Personele bezetting  
  Wij zijn heel blij dat juf Inge na de vakantie weer gaat starten in klas 5. Daarnaast heten wij twee nieuwe collega's welkom in de kleuterklassen: Nienke van Nieuwburg en Mariska Fokker. Van harte welkom en heel veel werkplezier gewenst.  
     
  Agenda maart en april  
  9 maart    Koffiemoment voor ouders met als thema CITO, van 8:30 uur tot 9:30 uur
10 maart  Geen opening van het schoolplein, nadere berichtgeving volgt
14 maart  Inloopochtend van 9:00 uur tot 10:30 uur
15 maart  Sing-in voor kleuterouders van 8:30 uur tot ongeveer 9:00 uur
16 maart  Start euritmie voor alle kleuters, en de klassen 1 en 2
18 maart  Palmpasen, kleuterouders welkom om 12:00 uur.
21 maart  Alle klassen gaan weer naar de Biebbus
24 maart  Pasen en Groenmarkt
25 maart  Paasweekend t/m dinsdag 29 maart
29 maart  Studiedag, alle kinderen zijn vrij
4 april      De kleuters gaan naar de kinderboerderij voor een heuse boerderijles
12 april    Inloopochtend van 9:00 uur tot 10:30 uur
18 april    Naar de Biebbus!
21 april    Groenmarkt
22 april    Sportdag
23 april    Start meivakantie t/m 8 mei
 
 
 
  Wat een feest bij de kabouters!  
   
  De vrijdag voor de vakantie vierden de kabouters van onze school groot feest. Zoals gebruikelijk ging dat gepaard met kabouterspelletjes, een kabouterpad, een kabouterpannenkoek en eigengebakken kabouterkoekjes. Wij hadden zelfs een jarige kabouter in ons midden!
 
 
 
 
 
  De Waardevolle school
  Op vrijdag 19 februari heeft klas 4 een belangrijke rol vervuld voor de school. Zij hebben onderzoek gedaan naar duurzaamheid, gebruik van (natuurvriendelijke) materialen, frisse lucht en geluid. Hun bevindingen maken deel uit van het onderzoek dat wordt gedaan om de school op vele 'waardevolle' fronten te verbeteren. U leest hier hoe dat verlopen is.
 
 
 
 
  Nieuws uit de medezeggenschapsraad  
  De afgelopen weken hebben er 2 MR- vergaderingen plaatsgevonden in een nieuwe de bezetting. Tijdens de eerste kennismakingsbijeenkomst werd door Renate het stokje over gedragen aan Loes, Lotte en Alinde. Bij de tweede bijeenkomst was ook Maartje erbij. Er was een heleboel te bespreken en de tijd werd goed benut!
Ondermeer de volgende punten kwamen aan de orde: de derde kleuterklas, het nieuwe schoolplein (opening en onderhoud), de schoonmaak, het nieuwe pauzerooster, zichtbaarheid van onze vrijeschoolvisie, wel/geen schoolfruit, huisvesting, passend onderwijs SWV, informatievoorziening -hoe, een nieuwe oudercommissie en haar eventuele taken, ‘Zo zijn onze manieren… ‘.
Wilt u meer weten over een van de bovenstaande punten, schiet dan één van de MR-leden even aan op het plein of in de hal.
De volgende bijeenkomst van de MR is gepland op dinsdag 22 maart.
Alinde Hetsen
 
 
 
  Prikbord  
  Voorjaarsactiviteiten op boerderij Zorgvrij in Velsen-Zuid.

 
 
 
 
  Oudercommissie  
  Op school is er al lang een MR aangesteld. Daarnaast zijn er veel klassenouders bezig om de klassen en de leerkrachten te ondersteunen in het onderwijs. Al een paar keer gaat het gesprek op school ook over het formeren van een oudercommissie die wellicht nog een andere rol kan vervullen ten dienste van de school. Te denken valt aan; het mee-organiseren van jaarfeesten, het schoonhouden van de school, het bijstaan bij informatiemomenten etc.
Zou u iets voelen voor een rol als oudercommissielid? Dat horen wij dan graag! U kunt een reactie versturen naar info@vrijeschoolzaanstreek.nl .
 
 
 
  Bericht van de Vlinderboom  
   
  De voorjaarsvakantie stond in het teken van de Indianen. Zoals de aarde ontwaakt, gaan wij de indiaan in onszelf aanroepen en wakker maken. We gaan indianengewaden maken, een indianenketting en muziekinstrumenten. De indianen zijn een echt natuurvolk. Ze leven in verbinding met moeder aarde en de natuur. Wij maakten een tipi van wilgentenen en bakten brood boven een vuurtje….
Mocht je even klem zitten met werk en vakantie, dan kan de Vlinderboom een oplossing bieden! Wij werken in een vertrouwde omgeving met alleen kinderen van deze school. Ook bij studiedagen en wanneer de school eerder uit is. Vraag naar de mogelijkheden bij het Vlinderboom lokaal of kijk op www.devlinderboom-opschool.nl .
Hartelijke groet,
Het Vlinderboom team
 
 
 
  Cito en de koffie-ochtend  
   
  Op woensdag 9 maart is er weer een koffie-ochtend. Tijdens deze ochtend staan we in het bijzonder stil bij de CITO-toetsen. Wat voor toetsen zijn dat nu precies? Hoe kun je ze lezen? Welke plek hebben zij in ons onderwijs?
Bij alle kinderen van de klassen 1-6 zijn ze in januari afgenomen en u hoort er over tijdens de 10-minuten gesprekken die in de komende weken volgen. 
 
 
 
 
  Het nieuwe schoolplein en de opening
  Hoewel wij heel blij zijn met het nieuwe schoolplein, is het wel nog zoeken naar goede nieuwe omgangsvormen. Daarnaast bleek vorige week ook dat het plein nog echt niet groen en af is. De hevige regenval zorgt voor te veel plassen en modderpoelen. De Twee Heren, die het plein hebben aangelegd, komen de boel spoedig op orde brengen en in het voorjaar komen ze inzaaien. Het ligt wat ons betreft voor de hand daarna het plein officieel te openen. Op 10 maart gaat de opening daarom niet door.
 
 
 
 
  Euritmie
  Al enige tijd is Denise Bijl onze euritmiste. Zij verzorgt euritmie op dit moment onder pianobegeleiding van Rob Stoop (vader van Kamiel en Mano). Tot voor kort gaf zij les in blokken van 6 weken, maar sinds kort heeft zij een vaste aanstelling bij de Stichting Ithaka en geeft zij gedurende het hele jaar les op de woensdag. Wij zijn hier heel blij mee: meer euritmie!
 
 
 
Deze nieuwsbrief is een uitgave van Vrije School Zaanstreek, Galjoenstraat 111B, 1503 AR Zaandam
Telefoon   075 - 617 40 47         Website   www.vrijeschoolzaanstreek.nl
 
Wilt u deze nieuwsbrief niet meer ontvangen? Klik dan hier om u uit te schrijven van onze mailinglijst
Klik hier om uw gegevens aan te passen

Email Marketing Powered by Mailchimp