Copy

Kunt u deze e-mail niet lezen? Klik dan hier.

   
  Beste Renate,  
 

Het schooljaar is in volle gang. De eerste klas gaat maandag zonder ouders naar binnen, de schoolpleinwerkgroep leeft, de ouderavonden staan gepland en het nieuwe pauzerooster is ingegaan.
Alle kinderen hebben tussen 10.30 en 11.00 uur een kleine pauze. Zij eten een pauzehap (fruit!), drinken wat en spelen een kwartier buiten. Tussen 12.15 en 13.15 uur hebben alle kinderen een grote pauze. Zij eten in de klas terwijl de leerkracht bijvoorbeeld voorleest of vertelt. Daarna gaan zij 30 minuten naar buiten met pauzetoezicht. Leraren hebben dan hun eigen pauze, zonder de kinderen.
Voor de leraren is het bijzonder dat zij elkaar tijdens de schooldag in 'rust' kunnen treffen. We moeten er zowaar aan wennen!
Maartje Syrier

 
     
  agenda augustus en september  
  31 augustus    inloopochtend van 9:00 uur tot 10:30 uur
2 september   start euritmie voor kleuters en klas 1 en 6
9 september   ouderavond klas 1
10 september ouderavond kleuters en klas 6
15 september ouderavond klas 3 en 4
17 september ouderavond klas 5
23 september koffieochtend voor ouders
24 september ouderavond klas 2
25 september Sing-in voor kleuterouders om 8:30 uur
30 september Michaëlsfeest, verslaan van de draak om 12:00 uur, nadere informatie volgt

Alle ouderavonden starten om 19:30 uur. 
 
 
 
  De BIEB-bus  
   
  Wij zijn heel blij dat wij in dit schooljaar gebruik mogen maken van de BIEB-bus. U heeft hem vast weleens ergens zien staan; een mobiele bibliotheek. Naast ons eigen assortiment levert de bus een aanvullend aanbod. Heeft u als ouder zin en tijd om bij te dragen aan de organisatie hiervan dan kunt u dat kenbaar maken bij Lieke Groosjohan.  
 
 
 
  Ouderbijdrage
  Afgelopen donderdagavond is het onderwerp ouderbijdrage besproken tijdens een algemene ouderavond. Maartje Syrier en MR-leden Renate Does en Wouter Hulsthoff hebben een toelichting gegeven op de eerder verstrekte informatie per mail: de uitgaven, de naar beneden bijgestelde tabel, het overschot van 2014, Stichting Artaban en onze voornemens. Daarnaast was er wederkerig gesprek over de besteding van het overschot van 2014. Mocht u ook ideeën hebben over de besteding daarvan dan kunt u dat kenbaar maken bij de MR mr@vrijeschoolzaanstreek.nl
 
 
 
 

Veiligheid rondom de school

 
  Iedereen weet dat het 's morgens een drukte van jewelste is om alle 208 kinderen op tijd op school te brengen en 's middags weer te halen. Wilt u daarbij toch steeds de regel in acht nemen geen auto's op de stoepen rondom de school te plaatsen? Deze auto's zorgen voor onoverzichtelijke situaties, zeker vanuit het oogpunt van de kinderen.  
 
 
  De nieuwe gymmeester  
  Mijn naam is Sven Burger en ik mag met veel enthousiasme vertellen dat ik de leerlingen van de Vrije School Zaanstreek gymles mag geven.
Ik kom uit Haarlem en ben 23 jaar. Zowel op de basisschool als de middelbare school heb ik zelf ook op een vrijeschool gezeten. Vervolgens heb ik in de topsport gezeten (basketbal). Door een blessure moest ik hier echter mee stoppen en besloot de liefde die ik heb ontwikkeld voor sport door te willen geven aan kinderen. Vorig jaar heb ik het hele jaar stage gelopen op deze school en ik had het geluk dat ik op deze school mocht blijven. Mijn doel in de gymles is een veilig leerklimaat creëren waarin leerlingen elkaar leren accepteren en leren samen deel te nemen aan alle vormen van sport en bewegen. Mocht je vragen hebben over de gymlessen, aarzel niet en spreek mij aan. Ik sta u graag te woord! 
Vriendelijke groet,
Sven Burger
 
 
 
 
  Prikbord  
  Van stuifmeelkorrel tot honing. Leer alles hierover op 30 augustus in het natuurmuseum.
Open dagen bij Fluxus op 29 en 30 augustus.
Open avond bij de schooltuinen in het Darwinpark op woensdagavond 2 september.
Kabouters maken met Trees op 8 september. Aanmelden in de hal van de lagere school.
Schrijf je voor 12 september in voor de Ouderacademie in Haarlem!
Iedere vrijdagochtend vanaf 8:30 uur handwerken in de lerarenkamer onder het genot van een kopje koffie of thee.

 
 
 
 
  Klas 5 in beweging  
   
  De kinderen van klas 5 hebben genoten van hun eerst gymles dit jaar van meester Sven in een nieuwe gymzaal. De gymzaal is in basisschool "De Spiegel" nabij winkelcentrum Gibraltar.  
 
 
  Een ouderwets gezellige regenmiddag  
   
  Onder leiding van een groepje vierdeklassers speelden de kleuters verschillende gezelschapsspelen. Voor beide partijen een erg leerzame middag!  
 
 
 
  Goed voorbeeld doet goed volgen
  Wij willen onze kinderen goed onderwijs bieden en daar hoort gezond gedrag bij.  Nabootsing is de meest voor de hand liggende vorm van leren en daarom voeren verzoeken wij alle volwassenen op en rond het schoolplein niet te roken. Wij rekenen op alle begrip hiervoor.
 
 
 
Deze nieuwsbrief is een uitgave van Vrije School Zaanstreek, Galjoenstraat 111B, 1503 AR Zaandam
Telefoon   075 - 617 40 47         Website   www.vrijeschoolzaanstreek.nl
 
Wilt u deze nieuwsbrief niet meer ontvangen? Klik dan hier om u uit te schrijven van onze mailinglijst
Klik hier om uw gegevens aan te passen

Email Marketing Powered by Mailchimp