Copy
Gors, mensgerichte ondersteuning

Aangekondigd vertrek Raad van Bestuur


GorsJaap Hulstein, Raad van Bestuur, gaat na 30 jaar voor Gors en zijn rechtsvoorgangers werkzaam te zijn geweest, met vervroegd pensioen. Hij beëindigt zijn werkzaamheden voor Gors op 1 september 2015. De Raad van Toezicht is gestart met de zoektocht naar een opvolger. Tot 1 september blijft Jaap Hulstein directeur-bestuurder met bijbehorende taken en bevoegdheden.

Verandering in Regiomanagement


Regiomanagers Harry Overdam en Peter van den Berg gaan andere functies bekleden binnen Gors. Peter start als Opleidingsadviseur en Harry wordt tot 31 december Manager Sociaal Domein. Begin april starten de “nieuwe gezichten” Lou Corsius (Regiomanager Bevelanden) en Esther van den Brink (Regiomanager overige regio’s).

Welkom tijdens ‘Week van Zorg en Welzijn’ 16-21 maart 2015!


Net als voorgaande jaren bent u van harte welkom tijdens de “Week van Zorg en Welzijn”. Ontdek ook de diverse locaties! Bezoek de informatieve Zorgmarkt in De Cirkel (Goes) op 18 maart of de open dag bij Brugzicht/De Punt (Zierikzee) met leuke kinderactiviteiten op 21 maart. In Jikkemiene (Nisse) is 21 maart het 2e kopje koffie gratis en in Kek (Vlissingen) is op 18 maart een leuke presentatie van artikelen, gemaakt door cliënten.

Gedicht cliënt Lea de Kok op Goese stoeptegel


Op woensdag 25 februari werden, in het bijzijn van Burgemeester René Verhulst, twee stoeptegels gelegd in het trottoir voor Galerie-Atelier De Kaai in Goes. Op de tegels staat het gedicht “De vrolijke bloemen” van cliënt Lea de Kok, waarmee zij de derde prijs won tijdens een landelijke gedichtenwedstrijd. De prijs bestond uit 2 stoeptegels met daarop het gedicht.

Samen naar ZelfVerantwoordelijke Teams


Een centrale waarde van Gors is het bieden van ruimte en eigen regie voor de cliënt. Deze waarde moet ook voor de professionals gelden, zodat zij (binnen gegeven kaders) zelf de zorg en ondersteuning inhoud en vorm kunnen geven. Hierbij past het organiseren van zelfverantwoordelijke teams. Met een startbijeenkomst en werkateliers is door aandachtspersonen vanuit alle teams in februari gestart met dit project.

Copyright© Gors® | Disclaimer