Copy
Hypercube OV Update

Beste <<First Name>>


'Opinions are cheap, facts are expensive’ luidt een bekend adagium in de journalistiek, maar ook Hypercube herkent zich in de strekking van die tekst.

Met behulp van voorspelmodellen bouwen we waardevolle inzichten op. We analyseren diverse toekomstscenario’s. Dat doen we in het openbaar vervoer, maar dezelfde gereedschapskist gebruiken we ook op ons andere werkterrein: het voetbal. Deze OV Update start met een uitstapje naar ‘de belangrijkste bijzaak van het leven’.

Vervolgens beschrijven we ook een toepassing uit de OV-praktijk van 2016.

En bij welke vragen kunnen wij u in 2017 van dienst zijn? Als we het afscheid van de strippenkaart en landelijke sterabonnementen als mijlpaal nemen heeft de OV-chipkaart nu ruim vijf jaar praktijk achter de rug. Is het tijd om het actuele producten- en tarievenhuis te evalueren en te heroverwegen?

Op de werkagenda van het NOVB staat de visie op betalen in het OV. Zullen nieuwe manieren van betalen op afzienbare termijn het stadium van pilots ontstijgen? Zijn nieuwe concessies daar op voorbereid?

Voorspelmodellen en scenariostudie in het voetbal
Met als achtergrond de mogelijke hervorming van de Eredivisie, gaat Pieter Nieuwenhuis (directeur en oprichter van Hypercube) in een interview met Tom Knipping van Voetbal International dieper in op veranderingen in voetbalcompetities. Het interview geeft een interessante inkijk op onze werkzaamheden en is hier terug te lezen.

Onderzoek wijziging tariefgrondslag regiotaxi Noordoost-Brabant
De kosten voor het regiotaxivervoer in Noordoost-Brabant worden deels gedekt door de overheid en deels door bijdragen van de reizigers (o.a. WMO-geïndiceerden). Vanaf 1 januari 2017 gelden kilometertarieven. Daarvoor vormde de zone de tariefgrondslag. Hypercube heeft passende kilometertarieven bepaald en de verandering van de (individuele) kosten voor reizigers en overheden in kaart gebracht. Een meer uitgebreide beschrijving van deze casus vindt u hier.

Evaluatie en herontwerp producten- en tarievenhuis
Bij een dergelijk project starten we met een uitvoerige scan van de actuele situatie met betrekking tot reisgedrag, bestedingen en productgebruik. Dat levert een marktbeeld op dat inspireert tot veranderingen. Vervolgens analyseren we in een scenariostudie diverse beleidsalternatieven als bouwsteen van een verbeterd producten- en tarievenhuis. Een scenario levert een doorkijkje hoe de toekomst eruit kan zien in termen van opbrengst-, prijs- en volume effecten binnen de OV-concessies en geeft daarmee een kwantitatieve en financiële onderbouwing voor bepaald beleid. Hier worden scenariostudies in meer detail beschreven.

Expertsessies toekomstscenario’s nieuwe betaalwijzen in het OV
Anticiperen opdrachtgevers bij het voorbereiden van nieuwe concessies in voldoende mate op aanstaande innovaties?
 
Ongeveer vijftien jaar na dato blijkt de tijd rijp om alsnog opties te lichten uit de definitiestudie en maatschappelijke kostenbatenanalyses van de invoering van de ov-chipkaart (1999 – 2006): betalen voor het OV met een bankpas, betalen achteraf voor consumenten, je mobieltje als drager van het vervoerbewijs, etc.  

‘Oud denken’ bij het ontwerpen van een nieuwe concessie kan een meer wenselijke toekomst aardig voor de voeten lopen. Onder onze deskundige begeleiding kunt u de raakvlakken tussen het programma van eisen en toekomstscenario’s van nieuwe betaalvormen te verkennen. De scenario’s behandelen diverse aspecten zoals assortiment, tarief en opbrengsten, distributie, service, data en (reis)informatie. We betrekken andere spelers op de markt (denk aan mobiliteitsmakelaars). Een globale business case kan niet onbelicht blijven. Wellicht een idee voor u? Neem gerust contact op.

Tot ziens, vriendelijke groet, namens het team van Hypercube,

Rob Rijnhout
 
 

Blijf op de hoogte van Hypercube's activiteiten via LinkedIn.


Wilt u weten wat Hypercube Business Innovation voor u kan betekenen? We wisselen graag met u van gedachten in een vrijblijvend gesprek. Bel of mail met Rob Rijnhout: +31 (0)6 53 23 03 98   rijnhout@hypercube.nl.


Deel deze OV Update! Google Plus One Button
Email Marketing Powered by Mailchimp