Copy
OV Update

Beste relatie,

‘Inspraak zonder inzicht leidt tot uitspraken zonder uitzicht.’ Deze zin vat de drijfveer van Hypercube goed samen. Onze voorspellende modellen en bijbehorend advies zijn altijd gebaseerd op analyses en onderzoeken van liefst zoveel mogelijk feitelijke gegevens. En voor onze methodes blijven wij de wetenschap volgen.

In deze OV Update drie onderwerpen die deze drijfveer toelichten aan de hand van onze recente praktijk.
  • Landelijk OV Producten en Tarievenhuis
  • Vervoerkundige analyses
  • Ontwikkeling BI portal, eerste toepassing: zwart- en grijsrijden

Vriendelijke groet,
namens het team van Hypercube,

Rob Rijnhout

Landelijk OV Producten en Tarievenhuis

Een jaar geleden nam dit project, dat op de agenda van het NOVB staat, een aftrap met een tweedaagse conferentie. Centrale onderwerpen waren een overzichtelijker OV-aanbod en het slechten van (prijs)drempels voor de reiziger die in meerdere concessies van verschillende vervoerders gebruik maakt.

Minder versnippering. De energie uit de conferentie was de motor voor twee werkgroepen. De onderwerpen werden primair vanuit oogpunt van marketing benaderd, hoewel er ook de overtuiging was dat zonder kwantitatieve analyses nooit enig besluit tot stand zou komen. Hypercube heeft deze voorbereid.

Concessie-overschrijdende reizen. Een reiziger wil van A naar B en concessiegrenzen zeggen hem niks, maar hij kan er niet omheen. Hoe groot is dit probleem bij bus, tram en metro? We hebben op een interactieve concessiekaart afgebeeld in welke mate sprake is van grensoverschrijdend verkeer - of beter gezegd: in welke mate hier sprake van was, want het is gebaseerd op de laatste Wroov Light onderzoeken. Die enquêtes zijn nog steeds van waarde, vooral omdat men toen nog zonder tarief- of assortimentsdrempels over grenzen kon reizen.  

Pauze. Afgelopen mei is het project in de pauzestand gezet. Gedurende de zomer is de draad opgepakt met de focus op bestuurlijk draagvlak voor landelijke besluitvorming. 

Cico x dienstregeling = nieuwe informatie

Hypercube voedt ook vervoerkundige analyse. Door analyse van gebruikstransacties die de OV-chipkaart achterlaat te combineren met bijvoorbeeld de dienstregeling en geografische gegevens, onstaan nieuwe inzichten die van nut kunnen zijn bij het (her)ontwerp van lijnennet en dienstregeling.
Corridors. Het lijnennet loopt van hoofdaders tot haarvaten. Zeker over de hoofdaders, van knooppunt naar knooppunt, passeren vaak meerdere lijnen. In plaats van kengetallen zoals opbrengsten en reizigersvolumes te aggregeren per lijn, is het ook mogelijk om deze te aggregeren per zogenoemde corridor.
A-B. Hoeveel mensen reizen op welke tijdstippen van plaats A naar plaats B? Zeker in combinatie met doelgroepen en demografische ontwikkelingen kan zo'n matrix nieuwe informatie opleveren. Is er vraag naar meer ritten, of welke ritten kunnen worden bezuinigd met zo min mogelijk impact op de reiziger?

Ontwikkeling Business Intelligence portal

Hypercube heeft een nieuwe samenwerking opgepakt. Q-Bisc heeft kennis van het OV, en is ook een ervaren specialist op het gebied van Business Intelligence die kan zorgen voor technische ontwikkeling, implementatie en beheer.

1+1=3. Deze kwaliteiten vullen de competenties van Hypercube perfect aan. Samen willen we managementinformatie aanbieden via moderne gereedschappen. Deze voorziening gaat steeds gepaard van advies voor verbeteringen, en kan aanleiding geven tot diepgravender onderzoek.
 
Eerste toepassing op zwart- en grijsrijden. Het eerste aanbod uit de samenwerking zijn analyses op verondersteld zwart- en grijsrijden. Het doel is aanknopingspunten te bieden voor ingrepen die bijvoorbeeld kunnen leiden tot meer reizigersinkomsten.
Share
Share
Tweet
+1
Forward
Blijf op de hoogte van Hypercube's activiteiten via LinkedIn.
 
Wilt u weten wat Hypercube Business Innovation voor u kan betekenen? We wisselen graag met u van gedachten in een vrijblijvend gesprek. Bel of mail met Rob Rijnhout: +31 (0) 30 233 80 80 rijnhout@hypercube.nl.

afmelden
Email Marketing Powered by Mailchimp