Copy
SAVE THE DATE: Data Sprint 1 September
 
[English follows Dutch]
Save the date: Data Sprint op historisch 3D Amsterdam

Datum: Donderdag, 1 September 2022
Tijd: 13:00 – 17:00 CEST
Locatie: TBD (University of Amsterdam)
Taal: Nederlands


3D maquette van de winkel van zestiende-eeuwse Amsterdamse schilder Dirck Barendsz aan de Warmoesstraat 138 (project onder leiding van Madelon Simons).


Omschrijving
Een van de doelen van de Amsterdam Time Machine is om het digitale schetsmodel van historisch Amsterdam tot leven te brengen door deze te vullen met 3D-reconstructies van gebouwen door de tijd heen. Inmiddels zijn er al een aantal 3D-modellen voor verschillende gebouwen en tijden ontwikkeld door onderzoekers, erfgoedprofessionals en/of burgers met een passie voor Amsterdam en haar rijke historie. Om het mogelijk te maken om alle bestaande en toekomstige 3D-modellen in de Time Machine te integreren, is het essentieel dat er een duidelijke workflow wordt ontwikkeld, van de creatie van het model tot de publicatie ervan.
Tijdens deze datasprint (in samenwerking met het 4D Research Lab) zullen onderzoekers met ervaring in 3D-modellering van historisch Amsterdam hun methoden en ervaringen delen in het omgaan met zaken als het gebruiken en citeren van historische bronnen; hoe om te gaan met onzekerheden bij reconstructies; en hoe u modellen publiceert met degelijke begeleidende documentatie. Deelnemers worden ook uitgenodigd om hun eigen input en data mee te nemen om ter plaatse aan 3D-modellen te werken.
 
Programma
13.00-13.15: Welkom en inleiding
13.15-16.15: Werken aan de data
16.15-17.00: Korte presentatie per groep
17.00: Borrel
Meer informatie over het programma volgt binnenkort op de evenementpagina.
 
Aanmelden
Aanmelden kan al op deze pagina.
 
Over de Amsterdam Time Machine
De Amsterdam Time Machine (ATM) is een openbare onderzoeksbron en infrastructuur voor het ruimtelijk verkennen van historisch Amsterdam. Geïnspireerd door het voorbeeld van de Venice Time Machine, namen de onderzoekers van het ‘Creative Amsterdam: An E-Humanities Perspective’ (CREATE) onderzoeksprogramma van de Universiteit van Amsterdam onder leiding van Julia Noordegraaf in 2017 het initiatief om een Amsterdamse tijdmachine te realiseren. Hiervoor wordt samengewerkt met een groot aantal partners uit het veld van onderzoek, erfgoed en creatieve industrie, alsmede met maatschappelijke partners. Het doel is alle digitale data over de geschiedenis van de stad en haar inwoners met elkaar te verbinden en te koppelen aan historische kaarten en 3D modellen. Op die manier kunnen personen, objecten en gebeurtenissen die bepalend zijn geweest voor de geschiedenis van Amsterdam worden onderzocht en geduid via de locaties waar ze aan gerelateerd zijn. Zo komt de informatie die ligt opgeslagen in de talloze bronnen van de Amsterdamse erfgoedinstellingen beschikbaar in de context waar ze betrekking op hebben.
---------------

Save the date: Data Sprint on historical 3D Amsterdam

Date: Thursday, 1 September 2022
Time: 13:00 – 17:00 CEST
Location: TBD (University of Amsterdam)
Language: Dutch
 
3D maquette of a sixteenth-century Amsterdam painter Dirck Barendsz’s shop in Warmoesstraat 138 (project lead by Madelon Simons).

Description
One of the goals of the Amsterdam Time Machine is to populate the digital grayscale map of historical Amsterdam with 3D reconstructions of its buildings throughout time. Already now, several 3D models for different buildings and times have been developed by researchers, heritage professionals, and/or citizens with a passion for Amsterdam and its rich history. In order to make it possible to integrate all the existing and future 3D models into the Time Machine, it is essential that a clear workflow is developed, from the creation of the model to its publication.
During this data sprint (in collaboration with the 4D Research Lab), researchers with experience in 3D modelling of historical Amsterdam will share their methods and experiences in dealing with issues such as using and citing historical sources; how to deal with uncertainties in reconstructions; and how to publish models with solid accompanying documentation. Participants will also be invited to bring their own input and data to work on 3D models on the spot.
 
Programme
13.00-13.15: Welcome and introduction
13.15-16.15: Work on 3D models (in groups)
16.15-17.00: Short presentation of results per group
17.00: Drinks
More information on the programme will be made available soon on the event page (in Dutch).
Registration
You can already register at the event registration page.
 
About the Amsterdam Time Machine
The Amsterdam Time Machine (ATM) is a public research resource and infrastructure for the spatio-temporal exploration of historical Amsterdam. Inspired by the example of the Venice Time Machine, back in 2017 the researchers of the ‘Creative Amsterdam: An E-Humanities Perspective’ (CREATE) programme of the University of Amsterdam, under the lead of Julia Noordegraaf, started this initiative to develop a time machine for the city of Amsterdam.
To this end, a consortium with a large number of partners from the fields of research, heritage, and creative industries, as well as commercial partners, has been set up. The aim is to connect all digital data about the history of the city and its inhabitants and to link them to historical maps and 3D models. This way, persons, objects and events that have contributed to the history of Amsterdam can be investigated through the locations to which they are related. Data stored in the countless sources of Amsterdam's heritage institutions becomes available for users in connection to the specific context to which they are connected.
Visit our website Visit our website
Follow us on Twitter Follow us on Twitter
U ontvangt deze nieuwsbrief omdat uw e-mailadres op de mailinglijst van ATM staat. Als u geen update meer wilt ontvangen over het Amsterdam Time Machine-project en over gerelateerde evenementen, kunt u zich op elk moment uitschrijven door op onderstaande link 'Unsubscribe from this list' te klikken.

Wilt u ook de CREATE nieuwsbrief ontvangen? Dan kunt u zich hier aanmelden.


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Amsterdam Time Machine · Turfdraagsterpad 9 · AMSTERDAM, Noord-Holland 1012 XT · Netherlands

Email Marketing Powered by Mailchimp