Copy
Nieuwsbrief Amsterdam Time Machine
September 2021
Updates van Time Machine Organization (TMO)

Save
the dates: TMO jaarlijkse conferentie! - Op 22 en 23 november vindt de jaarlijkse Time Machine-conferentie plaats. Meer informatie is binnenkort beschikbaar op de website van TMO 
---
TMO sluit zich aan bij het ICE Consortium
Een van de voornaamste prioriteiten van het bestuur van de Time Machine Organization is om substantiële, structurele financiering te verwerven voor het bouwen van de Time Machine infrastructuur. Hiervoor is in 2018 door de Europese Commissie toegekende Coordination and Support Action een uitgebreide Roadmap ontwikkeld, die gericht was op de Flagship financiering van de Europese Commissie. Deze financieringsvorm is in de tussentijd afgeschaft en het budget hiervoor is omgezet in gelden voor zogenaamde ‘Partnerships’ en ‘Knowledge & Innovation Communities’: samenwerkingsverbanden die synergie nastreven in het ontwikkelen van technologie voor specifieke sectoren.  

TMO is dit jaar toegetreden als ‘Lead partner’ van het Innovation by Creative Economy (ICE) consortium, dat een aanvraag voorbereidt voor de huidige call voor dergelijke ‘Knowledge & Innovation Communities’ (KIC) op het terrein van culturele en creatieve industrie (de call is hier gepubliceerd). Wanneer deze aanvraag succesvol is, zal de resulterende KIC ‘Creative Economy’  gedurende een periode van 15 jaar in totaal ongeveer € 500 miljoen kunnen inzetten om activiteiten op het gebied van de culturele en creatieve sectoren te financieren.

Amsterdam Time Machine nieuws

Project van het Stadsarchief Amsterdam gehonoreerd met financiële steun van het Mondriaan Fonds
In het kader van de aanvraagronde Erfgoed Innovatie, ondersteunt het Mondriaan Fonds het project ‘Aan het juiste adres’ van het Stadsarchief Amsterdam. Dit project stelt gebruikers in staat om gemakkelijker exacte locaties te identificeren -- en virtueel te navigeren -- tussen de miljoenen documenten in het Archief. Spelling- of naamvarianten, problemen met OCR of wijzigingen in de nummering van huizen bemoeilijken het matchen van historische locaties met huidige. Het project zal deze kloof overbruggen door het straatnamenregister Adamlink.nl en de locatiepunten van HisGIS uit te breiden en onderling te koppelen, en de bronnen in het Archief te verbinden met de topografische referentiegegevens van beide datasets.  
Meer over dit project leest u in het persbericht van het Stadsarchief Amsterdam.

---
‘Virtual Interiors’: ontwikkeling en evaluatie van een 3D ‘multi-layer interface’
Een van de deelprojecten binnen het Virtual Interiors-project is gewijd aan het ontwerpen, ontwikkelen en evalueren van een online onderzoeksomgeving waarmee gebruikers toegang hebben tot historische 3D-reconstructies in combinatie met contextuele informatie. 

Een uitdaging vormden hierbij de uiteenlopende behoeften van verschillende gebruikersgroepen, met name onderzoekers en algemene gebruikers. Om deze behoeften beter te kunnen ondersteunen werd een prototype van een ‘multi-layer interface’ ontwikkeld. Daarvan gebruikt elke laag hetzelfde raamwerk en dezelfde gegevens, maar richt elk zich op verschillende doelgroepen en mogelijk gebruik van de interface. Via de analytische interface kunnen gebruikers elementen in de 3D omgeving selecteren en alle onderliggende onderzoeksdata bekijken, inclusief informatie over het reconstructieproces, onzekerheden en gerelateerde bronnen. Deze interface is vooral gericht op onderzoekers, terwijl de ervaringsgerichte interface de immersieve beleving van de driedimensionale ruimte centraal stelt en meer gericht is op een algemeen publiek. 

Analytische interface van het prototype van de Virtual Interiors 3D onderzoeksomgeving. De geactiveerde overlay laat het zekerheidsniveau (confidence index) van de reconstructies zien.
 
Linked Data werd op een dynamische manier gebruikt om biografische informatie uit Ecartico te integreren, evenals aanvullende geschreven en visuele bronnen (uit Adamlink en Wikidata) die verband houden met de specifieke reconstructies. Ook is aandacht besteed aan digitale duurzaamheid, een bekende uitdaging bij de zich snel ontwikkelende 3D technologieën. Binnen Virtual Interiors wordt dit onder meer gefaciliteerd door het gebruik van open tools, bestandsformaten en technologieën. 

De 3D-onderzoeksomgeving is mede ontworpen door Hugo Huurdeman en Chiara Piccoli in het Virtual Interiors project en gedurende embedded research bij het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid en Brill Publishers. U kunt hier meer lezen over het prototype van deze onderzoeksomgeving en het gerelateerde onderzoek.
---
Het ‘Amsterdam 1668’-project
'Amsterdam 1668' is een personlijk project van UvA oud-student Tom van Maanen. De doelstelling van dit project is het creëren van een 3D-weergave van de bebouwing van Amsterdam in de tweede helft van 17e eeuw. Deze 3D-weergave zal ingezet worden in een VR toepassing gericht op educatie, recreatie en wetenschap. Door het model in een virtuele omgeving te bekijken kan met een redelijke zekerheid vastgesteld worden waar een schilder zich bevond op het moment van het tekenen/schilderen. Als bronmateriaal wordt met name geput uit het Amsterdams gemeentelijk beeldarchief. Deze bevat getekend materiaal en foto’s. Door verschillende bronnen van hetzelfde bouwobject te vergelijken is vaak een afdoende beeld te verkrijgen van de werkelijkheid. 

Als ondergrond worden de kadastrale kaarten uit 1832 gebruikt, aangevuld met de kaarten van Berckenrode (1625) en Broen (1724). Ook wordt er getoetst aan HisGIS. De eerste (nu afgeronde) fase van het project heeft zich gericht op de Dam en haar directe omgeving (Zie voor een vergelijkbaar project ‘Vlooienburg 1625-2020). 
Eerder is in het kader van ATM een automatisch gegenereerd 3D model gemaakt van de historische stad op basis van GIS, waarin dan handmatig 3D gemodelleerde objecten kunnen worden ingevoerd. Project ‘Amsterdam 1668’ kan mogelijk helpen hier invulling aan te geven. Eventueel kan modeleer werk worden bespoedigd m.b.v. crowdsourcing. Hiertoe zou een op maat gemaakte onderzoeks- en modeleer cursus beschikbaar kunnen worden gesteld.
­

Een blik op andere Local Time Machines

Utrecht Time Machine
De geschiedenis ligt voor het oprapen in Utrecht. Utrecht Time Machine heeft het afgelopen jaar tijden en plaatsen uit vervlogen tijden nieuw leven ingeblazen en in de wereld van nu geplaatst. Voor iedereen met een smartphone en een vleugje nieuwsgierigheid is het nu mogelijk om spontaan, on-demand en op locatie rond te snuffelen door de geschiedenis van dertig authentieke Utrechtse locaties.
Utrecht Time Machine (UTM) bestaat uit een consortium van verschillende instellingen die een rol spelen bij het toegankelijk maken van cultureel erfgoed in Utrecht: o. a. het Utrechts Archief, Historische Vereniging Oud-Utrecht, Museum Catherijneconvent,  de afdeling erfgoed van de gemeente Utrecht en De Universiteit Utrecht.

Alleen in nauwe samenwerking kan UTM bijdragen aan digitale en culturele geletterdheid in Utrecht.  Maar als het aan het UTM team ligt vormen die dertig locaties nog maar het begin. We willen zo snel mogelijk lokaal en regionaal uitbreiden.

---

Het ‘Rotterdams Publiek’ project

Ben je ooit uit geweest in Rotterdam, dan ben je deel van een lange geschiedenis. ‘Rotterdams Publiek’ maakt die geschiedenis toegankelijk - met een website, maar vooral door het samen maken en verbinden van data.  

Op Wikidata zijn inmiddels meer dan honderd theaters, bioscopen, dancings en andere uitgaansgelegenheden toegevoegd, waar vervolgens weer foto's uit verschillende archieven, fragmenten uit video interviews en krantenartikelen uit Delpher mee verbonden worden. Ook zijn zo'n 1800 tentoonstellingen in Museum Boijmans aan Wikidata toegevoegd. 

Het Rotterdamse publiek is niet alleen onderwerp van, maar ook deelnemer aan het project. In crowdsourceprojecten worden filmladders uit de jaren '80 ingevoerd en affiches van podia Baroeg en HAL4 beschreven. Bij partner DIGITUP worden editathons en een verhalenmiddag georganiseerd, waar data gemaakt en herinneringen vastgelegd worden. 

Zo ontstaat een web van data, dat op allerlei manieren weer gelinkt is met bestaande datasets. Bijvoorbeeld met Cinema Context, waarin ook duizenden filmvoorstellingen in Rotterdam zijn te vinden. Op de website komt alles samen en wordt, in de tijdmachine bijvoorbeeld, een steeds beter beeld van het culturele landschap door de tijd heen geschetst. 

Rotterdams Publiek is mogelijk gemaakt door een subsidie van het Stimuleringsfonds.

Visit our website Visit our website
Follow us on Twitter Follow us on Twitter
U ontvangt deze nieuwsbrief omdat uw e-mailadres op de mailinglijst van ATM staat. Als u geen update meer wilt ontvangen over het Amsterdam Time Machine-project en over gerelateerde evenementen, kunt u zich op elk moment uitschrijven door op onderstaande link 'Unsubscribe from this list' te klikken.

Wilt u ook de CREATE nieuwsbrief ontvangen? Dan kunt u zich hier aanmelden.


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Amsterdam Time Machine · Turfdraagsterpad 9 · AMSTERDAM, Noord-Holland 1012 XT · Netherlands

Email Marketing Powered by Mailchimp