Copy
Nieuwsbrief Amsterdam Time Machine
Mei 2021
Updates van de Time Machine Organization (TMO)


De Time Machine Organization richt zich op vier prioriteiten: het bouwen van de Time Machine (via Requests for Comments), het vinden van financieringsmogelijkheden voor research & development, het organiseren van workshops waar data en tooling van de Time Machine worden gedemonstreerd en getest (Time Machine Academies), en het verder uitbouwen van onze community en het netwerk daaromheen. We rapporteren hier kort over nieuws binnen de eerste drie prioriteiten.

-----
Requests for Comments (RfCs) 
Requests for Comments (RfCs) zijn vrij toegankelijke publicaties, waar gemeenschappelijk gewerkt kan worden aan het opstellen van richtlijnen, aanbevelingen en fundamentele architecturele keuzes voor Time Machine-componenten. TMO heeft een globale roadmap over RfC's ontwikkeld, om het werk aan specifieke onderdelen van de Time Machine infrastructuur in meer detail uit te werken. Dat is vooral handig om te zorgen dat de lessons learned binnen specifieke projecten niet verdwijnen maar hun weg vinden naar het RfC platform waar de TMO-community kan meelezen en aanpassingen kan doen. Zo werken we gezamenlijk de blauwdruk van de infrastructuur uit. Wie wil meedoen kan zich aanmelden via de TMO website.
-----
Deelname van TMO aan Europese aanvragen: huidige en toekomstige plannen
Enerzijds verkent TMO de mogelijkheid van nieuwe financieringsinstrumenten, zoals het Interregionale Partnerschap “Virtual and Smart Cultural Tourism” (VSCT) in het kader van het Corona-herstelplan van de Europese Commissie.
Anderzijds zien we binnen Horizon Europe een rol voor TMO als integrator, waarbij de resultaten van R&D projecten door TMO worden geïntegreerd in de bestaande Europese digitale erfgoed- en onderzoeksinfrastructuren. Hierover wordt momenteel nader overleg gevoerd met CLARIN, DARIAH, EOSC en Europeana.
Op 9 juni 2021, organiseren TMO, de S3 VSCT Pilot, ERRIN en de regio Thüringen een Infoday en Matchmaking Event over EU-financieringsmogelijkheden op het gebied van digitalisering, cultureel erfgoed en slim toerisme voor de periode 2021-2027 (Horizon Europe-Cluster 2 Culture, Creativity and Inclusive Society, European Innovation Council, Single Market Programme and Interregional Innovation Investment - I3).
Sprekers van verantwoordelijke DG's van de Europese Commissie zullen informatie verstrekken over de oproepen tot het indienen van voorstellen. In de matchmaking-sessie kunnen deelnemers één-op-één-bijeenkomsten organiseren om samenwerkingsmogelijkheden te bespreken en partners te vinden voor toekomstige consortia. Als je geïnteresseerd bent om je in te schrijven voor dit evenement, stuur dan een e-mail naar vsct@timemachine.eu
-----
Hierbij presenteren we Time Machine Academies!
Time Machine Academies zijn leerevenementen die bedoeld zijn om de circulatie van kennis en expertise die zijn ontwikkeld binnen de TMO-gemeenschap te bevorderen. Deelnemers krijgen training, zowel theoretisch als praktisch, over het toepassen van een bepaalde tool of pipeline op hun eigen data.

De eerste Time Machine Academy richt zich op dhSegment, een tool voor documentsegmentatie ontwikkeld door het Digital Humanities Lab van École Polytechnique Fédérale de Lausanne - EPFL.
Je kunt hier meer informatie vinden en je inschrijven voor aankomende Academies.

ATM & het Interregionale Partnerschap "Virtual and Smart Cultural Tourism"


Onlangs is de Amsterdam Time Machine (Julia Noordegraaf, UvA & TMO) in samenwerking met de gemeente Amsterdam (Chief Science Office Caroline Nevejan) toegetreden tot het Interregionale Samenwerkingsverband “Virtual and Smart Cultural Tourism”. Dit partnerschap is in 2021 door de Europese Commissie geselecteerd als 'Pilot Action’ en wordt ondersteund vanuit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO).

In deze pilot bundelt Amsterdam de krachten met zes andere Europese regio's: Thüringen (projectleider), Saksen, Neder-Oostenrijk, Cyprus, Parijs en Galicië. Het doel is advies- en ondersteuningsstructuren te ontwikkelen voor onderzoeksinstellingen, bedrijven, regionale overheden en culturele instellingen bij het ontwikkelen en implementeren van digitale toepassingen voor cultureel toerisme - oftewel, het benutten van de Time Machine resources voor cultureel toerisme. Denk aan het gebruik van 3D-reconstructies van historische steden in combinatie met gamification om de stad om te toveren tot een grote escape room; of advies en ondersteuning bij de juridische en organisatorische aspecten van het betrekken van burgers bij crowdsourcing en citizen science-initiatieven voor participatieve geschiedschrijving. Door de regio’s aangedragen businesscases zullen worden ondersteund met concrete diensten, waaronder co-investeringsmodellen, IP- en certificeringsondersteuning, business coaching en consultancy, gekoppeld aan financieringsinstrumenten van de EU.

Om stakeholders, knelpunten, mogelijke businesscases en bestaande diensten op het gebied van digitaal cultureel toerisme in de regio Amsterdam in kaart te brengen, hebben we een Nederlandse versie van de Stakeholder enquête (invultijd ongeveer 5') opgesteld. Wij nodigen je van harte uit om deze enquête in te vullen en verder te verspreiden naar andere relevante organisaties in je netwerk. 
De enquête kan worden geraadpleegd via de volgende link: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/VSCT-Survey. Selecteer in de rechterkolom op de pagina de optie NL-Nederlands onder ‘Languages’.

Een blik op andere Local Time Machines: de Limburg Time Machine

Met de Limburg Time Machine (of AEZEL) werd al in 2009 begonnen in Sittard, maar is inmiddels over heel Limburg verspreid. Het is een volledig Open Source voorbeeld van een 'community-project' waarin instellingen en (ca 200) vrijwilligers samenwerken. Uniek is de combinatie en uitwisselbaarheid van cadastrale en genealogische gegevens. Ieder 'feit' kan tot de scan van de originele bron worden herleid. Er zijn diverse extra 'lagen', zoals een begraafplaatslaag en een struikelstenenlaag. Meer lagen, zoals archeologie en statistiek en een 'tijdlijn' volgen snel. Zie: aezel.eu

Google Re.City

Google Maps met een historisch tintje! In oktober 2020 schreef Google een blog waarin ze een nieuwe tool presenteerde die perfect in het straatje van het Time Machine project past. Met behulp van crowdsourcing wil Google een wereldomvattende Time Machine creëren: Re.City. Iedereen kan een account aanmaken, om vervolgens metadata, kaarten en foto’s toe te voegen. De omtrek van een gebouw met hoogte-informatie kan worden omgezet in een simpel 3D-model van het betreffende gebouw. Bovendien is het mogelijk om bestaande of eigen gemaakte 3D modellen up te loaden in Re.City. De tool heeft de potentie om op grote schaal met iedereen die geïnteresseerd is samen te werken en een historische Google Maps te creëren. Hoewel Google de tool op veel vlakken nog wel flink moet verbeteren, is het vooruitzicht veelbelovend.

Meer informatie (in Engels) over dit project vind je op de website van ATM.

Visit our website Visit our website
Follow us on Twitter Follow us on Twitter
U ontvangt deze nieuwsbrief omdat uw e-mailadres op de mailinglijst van ATM staat. Als u geen update meer wilt ontvangen over het Amsterdam Time Machine-project en over gerelateerde evenementen, kunt u zich op elk moment uitschrijven door op onderstaande link 'Unsubscribe from this list' te klikken.

Wilt u ook de CREATE nieuwsbrief ontvangen? Dan kunt u zich hier aanmelden.


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Amsterdam Time Machine · Turfdraagsterpad 9 · AMSTERDAM, Noord-Holland 1012 XT · Netherlands

Email Marketing Powered by Mailchimp