Copy
Nieuwsbrief Amsterdam Time Machine
Januari 2022
Updates van de Time Machine Organization (TMO)


Het jaarlijkse congres van de Time Machine Organization (TMO) vond online plaats op 22 en 23 november 2021. Het programma bestond uit meerdere sessies gericht op specifieke thema. Zo was er een sessie waarin een update werd gegeven over de ontwikkelingen van TMO in het afgelopen jaar en een reflectie op de te volgen weg in de komende jaren; een sessie over de positie van TMO in Europa, met bijzondere nadruk op nieuwe financieringsmogelijkheden die TMO aanvraagt ​​of reeds heeft gekregen; en een sessie met de titel 'Technology and the Time Machine Community', gericht op het delen van ervaringen en best practices die zijn ontwikkeld in verschillende projecten door de TMO-gemeenschap. In deze laatste sessie werden uitdagingen op zowel technisch als organisatorisch vlak besproken. Amsterdam Time Machine (ATM) organiseerde samen met de Local Time Machines (LTMs) in Budapest, Sion, en Valais-Wallis een sessie over de governance van een LTM, gericht op het bouwen en coördineren van een multi-stakeholder consortium. De opnames van de sessies zijn nu beschikbaar op de website van TMO.

Thematisch ATM pilotproject 'Living with Water in Amsterdam 1600-2050'

In 2022 werken UvA-CREATE, Architectuurcentrum ARCAM, Stichting AdamNet, Waternet en de HvA met de Gemeente Amsterdam aan een pilot om de mogelijkheden van de ATM als platform voor virtueel reizen door ruimte en tijd te demonstreren. Dat doen we aan de hand van een thematisch pilotproject over het leven met water in Amsterdam: toen, nu en in de toekomst, wanneer we ons geconfronteerd zullen zien met een stijgende zeespiegel als gevolg van klimaatverandering.
In november en december hebben studenten van de master Digital Design van de HvA gewerkt aan een design challenge over dit onderwerp: Marianna Bonellou, Nina Post, Gonçalo de Queirós en Nupur Priya. De uitdaging was een presentatievorm te bedenken waarbij historische data over water in de Oosterdoksbuurt (waterstanden, overstromingen) worden verbonden met hedendaagse data op een manier die bezoekers uitnodigt om creatieve oplossingen te bedenken voor het leven met water in de stad in de toekomst. Na acht weken onderzoek en ontwikkeling presenteerden de studenten op woensdag 22 december hun resultaten. Het meest spectaculaire onderdeel was een 3D geprint schaalmodel van een stukje straat waarin je een ontbrekend deel kon invoegen voor een specifiek tijdvak waarna er water in het model stroomde tot het niveau van de waterstand van dat specifieke jaar - een mooie manier om het verleden inzichtelijk en tastbaar te maken. 
In de komende maanden zal student-assistent Daan Groot vanuit UvA-CREATE verder werken aan het verzamelen, beschrijven en opslaan van de historische water-gerelateerde data in voorbereiding op een tentoonstelling van de water-tijdmachine die deze zomer is gepland bij ARCAM.
 

Project ‘Integration and Social Mobility:
The Descendants of Early Modern Immigrants in Amsterdam, 1660-1811’ Het PhD project ‘Integration and Social Mobility: The Descendants of Early Modern Immigrants in Amsterdam, 1660-1811’ van Jessica den Oudsten focust op één van de belangrijkste vragen binnen de Nederlandse migratiegeschiedenis: wat gebeurde er met de nakomelingen van de honderdduizenden immigranten die in de vroegmoderne tijd naar de Nederlandse Republiek emigreerden?  

Voor het verleden, en vooral de vroegmoderne periode – een periode in de Nederlandse geschiedenis die gekenmerkt werd door grootschalige immigratie – valt het op dat er nog weinig onderzoek is gedaan naar processen van integratie en sociale mobiliteit.  

Het project zoomt in op Amsterdam tussen 1660 en 1811 en onderzoekt de processen van integratie en sociale mobiliteit van de nakomelingen van de immigranten in de stad. Door middel van het gebruik van innovatieve technieken voor data linkage en recente ontwikkelingen op het gebied van Handwritten Tekst Recognition (HTR) worden vier generaties nakomelingen van immigranten onderzocht. Hoe verliep hun proces van integratie? Kregen zij betere banen dan hun ouders? Het onderzoek beoogt deze vragen te beantwoorden en stelt zich ten doel één van de belangrijkste lacunes in de Nederlandse migratiegeschiedenis te vullen.

Oude Kerk Open 

Bij de Oude Kerk is een nieuw project gestart om de collectie op een toegankelijke en open manier te archiveren en te presenteren.
Hierbij vindt een verschuiving plaatst van een object georiënteerd perspectief van de collectie naar een procesmatige benadering.

De nieuwe aanpak omvat de documentatie, archivering en presentatie van de collectie van de Oude Kerk waaronder ook de artistieke interventies en publieke programma's. Artistiek onderzoek, ontwikkeling van het artistieke concept, curatorial input, de totstandkoming van het kunstwerk, maar ook de ervaringen en discussies van bezoekers over kunstwerken zijn onderdeel hiervan. De kunstwerken hebben betrekking op de plaats en context van de Oude Kerk, maar ze reflecteren ook op actuele maatschappelijke en historische vragen en verwijzen naar andere kunstwerken. Het project streeft er ook naar om deze reflecties en verbindingen zichtbaar te maken. 

Een even belangrijk onderdeel van het nieuwe archief is de ontwikkeling van nieuwe manieren om objecten in de collectie -- zoals het architectonisch, archeologisch en materieel erfgoed van de Oude Kerk -- te presenteren. Het doel is om te linken naar andere relevante databases en te werken aan een nieuw raamwerk dat de herinneringen, gemeenschappen en sociale relaties omvat die inherent verweven zijn met het materiële erfgoed, en ermee om te gaan op een manier die hun verbondenheid met onze huidige tijd benadrukt. Op deze manier kan deze collectie ook eenvoudig geïntegreerd worden binnen de Amsterdam Time Machine infrastructuur.   

Voor meer informatie: Marianna van der Zwaag, curator en conservator Oude Kerk, via www.oudekerk.nl 

Eeuwen in beweging.
Met de sportieve tijdmachine terug naar de Olympische Spelen van 1928

 
Amsterdam viert in 2025 zijn 750e verjaardag. En dan is het in 2028 ook nog eens een eeuw geleden dat diezelfde stad de Olympische Spelen organiseerde. Sporthistoricus Jurryt van de Vooren heeft daarom het idee gelanceerd voor een 3D-scan van het Olympisch Stadion.
Het Olympisch Stadion is na bijna honderd jaar nog steeds in gebruik. Deze bijzondere geschiedenis moet ook op een bijzondere manier worden gepresenteerd, al helemaal vanwege de jubilea in 2025 en 2028. 
Via een 3d-scan kunnen we een sportieve tijdmachine bouwen, met gebruik van tientallen plattegronden en blauwdrukken en meer dan 1500 foto’s, allemaal uit de periode van 1926 tot en met 1928. En dan is er ook nog uren aan filmmateriaal uit deze begintijd – genoeg bouwstenen om het 20e-eeuwse stadion te verplaatsen naar een 21e-eeuwse digitale omgeving.De gebruikers van deze sportieve tijdmachine kunnen via een mobiele verbinding ook zélf meedoen aan de Virtuele Spelen van 1928. Iemand die honderd meter hardloopt op een echte atletiekbaan wordt dan weergegeven in het digitale stadion. Als iemand in actie wil komen op deze historische sportgrond, moet die dat dus wel real-life doen. Daarna kan die een kijkje nemen in digitale stadion zelf. 
Op deze manier wordt het Nederlandse sporterfgoed innovatief en duurzaam omgezet naar een virtuele wereld, die de gebruikers weer uitdaagt om zelf te gaan sporten. Amsterdam en het Olympisch Stadion brengen zo eeuwen in beweging - létterlijk.

 

Een blik op andere Local Time Machines: Virtueel Princenhage

De gebouwen uit 1900 die in de voorgaande jaren zijn onderzocht en in sketchup waren nagetekend, zijn in 2021 gerenderd in Lumion. Waarmee een fotorealistisch beeld is geschetst van het onderzochte gebied (de Haagsemarkt en Haagweg) in Princenhage. De meeste beelden zijn in 360 graden-view gerenderd. Deze dorpskern werd gekenmerkt door het grote ambachtsgehalte van de bewoners: laag opleidingsniveau en veel bedrijven aan huis: veel bakkers, veel varkensslagers, kwekers, smeden, sigarendrogerijen. Men was zeer kerks, het meerendeel katholiek, een minderheid protestants. 

Enkele rijke families zorgden voor het tegengewicht, waar ze woonden is te zien in de gevels. Een van de rijksten was de Oom van Vincent van Gogh, door hem 'Oom Cent' genoemd, waar Vincent in zijn jongere karen logeerde. 

De 360-beelden zijn te zien op de website van Virtueel Princenhage.

Visit our website Visit our website
Follow us on Twitter Follow us on Twitter
U ontvangt deze nieuwsbrief omdat uw e-mailadres op de mailinglijst van ATM staat. Als u geen update meer wilt ontvangen over het Amsterdam Time Machine-project en over gerelateerde evenementen, kunt u zich op elk moment uitschrijven door op onderstaande link 'Unsubscribe from this list' te klikken.

Wilt u ook de CREATE nieuwsbrief ontvangen? Dan kunt u zich hier aanmelden.


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Amsterdam Time Machine · Turfdraagsterpad 9 · AMSTERDAM, Noord-Holland 1012 XT · Netherlands

Email Marketing Powered by Mailchimp