Copy
Het laatste nieuws van de Teamcompetities Triathlon.


Nieuwsbrief Teamcompetities Triathlon

Beste Teamcaptain

Er is alweer een maand verstreken sinds onze laatste nieuwsbrief. Tijd voor nieuws uit de Teamcompetities Triathlon.

Versterking vanuit teams voor het officialkorps

De triathlonsport in het algemeen - en ook de Teamcompetities Triathlon - zit enorm in de lift. Een prachtige ontwikkeling, die naast allerlei kansen en mogelijkheden ook enkele uitdagingen met zich meebrengt. Zo neemt de druk op het ‘officialkorps’ (de juryleden) van het NTB de laatste jaren enorm toe. In samenwerking met de WGWO (werkgroep wedstrijdofficials) van de NTB hebben wij een ‘juryplan voor de Teamcompetities’ opgesteld, wat van alle 253 deelnemende teams binnen de Teamcompetities een lichte inspanning vraagt, die gezamenlijk een groot effect kan hebben.

Concreet vragen we van ieder team om eenmaal per seizoen, bij één wedstrijd binnen hun divisie één vrijwilliger mee te nemen die het officialkorps kan ondersteunen met een paar ‘extra handen’. Waarom we dit doen en hoe dat er dan uitziet, dat kunnen jullie hier nalezen. Wat we precies van jullie verwachten aan concrete acties, daarover lezen jullie meer in een volgende nieuwsbrief.

Update handboek teams / competitiereglement

We verwachten eind januari / begin februari een update van het huidige ‘handboek voor teams’ te publiceren. Ook zullen we rond die tijd het competitiereglement voor 2017 vast stellen. Daarin zal bijvoorbeeld de ‘superpromotie’ en ook het voor velen nieuwe raceformat ‘Teamsprint’ nog nader worden uitgewerkt.

Junioren in de Teamcompetities Triathlon

Nog even ter verduidelijking op het nieuws rondom het Jeugd & Juniorencircuit en deelname aan de Teamcompetities:

  • Vanaf H/D18 (3e en 4e jaars junioren) mag er gestart worden in alle wedstrijden van de Teamcompetities Triathlon. Bij voorkeur geeft men voorrang aan het Jeugd & Juniorencircuit, mocht dat in hetzelfde weekend zijn.
  • H/D16 (1e en 2e jaars junioren) mogen ook in de Eredivisie en 1eDivisie (en dus niet in de 2eDivisie t/m 4eDivisie) starten, mits er in dat weekend geen wedstrijd in het Jeugd & Juniorencircuit is.

Gebruik van Go Pro’s in de Teamcompetities Triathlon

In 2017 zal de jury binnen alle wedstrijden van de Teamcompetities (Eredivisie t/m 4eDivisie) toestaan dat atleten tijdens het fietsonderdeel met een ‘action-cam’ (bijv. een ‘Go Pro’) rond rijden. Reglementair is dit alleen toegestaan als een fiets een dag van tevoren wordt ingecheckt, maar omdat dit praktisch niet mogelijk is, wil men bij wijze van een pilot kijken wat het rijden met camera’s aan toegevoegde waarde kan zijn voor onze sport.

Vanuit het oogpunt van ‘gaaf beeldmateriaal’, wat kan worden gebruikt om de sport in het algemeen - en de Teamcompetities in het bijzonder - nog meer op de kaart te zetten, zijn wij er erg blij mee! Het officialkorps hoopt dat het rijden met camera’s ook het fair play element in onze sport kan versterken. Er is door de WGWO een aantal ‘spelregels’ opgesteld om te zorgen dat de pilot succesvol kan verlopen:

  • De camera moet uiteraard deugdelijk bevestigd zijn. Dit moet gebeuren voordat de fiets wordt ingecheckt. Bij het uitchecken moet de camera nog steeds op de fiets zitten.
  • Bij het inchecken van de fiets moet duidelijk gemeld worden dat je met camera rijdt. De jury controleert ter plekke de bevestiging op veiligheid en noteert jouw startnummer.
  • Bij een eventueel protest heeft de jury (desgewenst) beschikking over alle beeldmateriaal, om tot een weloverwogen besluit te komen. (Let wel: de regels rondom het aantekenen van een protest (als in: direct na de finish e.d.) blijven onverminderd van kracht.)
  • Het gebruik van de camera’s is volledig voor eigen risico. Wedstrijdorganisatie, het officialkorps of de organisatie van de Teamcompetities is niet verantwoordelijk voor schade of vermissing.

Tot slot, alle goeds!

Eind januari kunnen jullie de volgende nieuwsbrief verwachten. Voor nu wensen we jullie heel fijne feestdagen en alvast alle goeds voor 2017!

Als jullie in de tussentijd vragen, tips of suggesties hebben, horen we dat graag!

              Volg ons op:       
                                                                                    
Copyright © 2016 Teamcompetities Triathlon, All rights reserved.
unsubscribe from this list   update subscription preferences 


This email was sent to rens.speksnijder@hetnet.nl
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Teamcompetities Triathlon · Papendallaan 49 · Arnhem, Gelderland 6816VD · Netherlands

Email Marketing Powered by Mailchimp