Copy
Het laatste nieuws van de Eredivisie Triathlon.


Nieuwsbrief Eredivisie

Beste teamcaptain,

De ‘Teamcompetities Triathlon 2015’ zitten er op!

Nu – na de finalewedstrijden van de Lotto Eredivisie en Schuiteman 2eDivisie – ook de winnaars in de 1eDivisie en 3eDivisie bekend zijn, kan er vooruitgeblikt worden op het nieuwe seizoen 2016. In deze nieuwsbrief lezen jullie over de ontwikkelingen vanuit de Teamcompetities en de gevolgen voor komend seizoen. Van jullie horen we graag op korte termijn of jullie er ook in 2016 weer bij zijn.

Aantal divisies

In 2016 gaan wij door met het organiseren van Eredivisie t/m 3eDivisie. Voor het eerst sinds de start in 2012 komt er géén extra divisie bij. Er is – in de beperkte vrijwillige tijd waarin de teamcompetities worden georganiseerd – behoefte aan investeringen in kwaliteit. 

Het opstarten van een 4eDivisie voor mannen (een wens die vanuit het deelnemersveld zeker leeft!) zou betekenen dat er opnieuw een forse investering in kwantiteit gemaakt moet worden (meer teams, meer communicatie, meer wedstrijden, meer logistieke uitdagingen, een nog grotere druk op het jurykorps, enzovoorts). Om in de toekomst verder te kunnen groeien is het nodig eerst winst te boeken op diverse organisatorische vlakken.

De enige beperkte groeimogelijkheid die er wél is, is – wanneer daar voldoende animo voor zou zijn – een kleine uitbreiding van de 2eDivisie voor vrouwen.

Aanmelden teams

Alle bestaande teams – momenteel actief in Eredivisie, 1eDivisie, 2eDivisie of 3eDvisie – ontvangen deze nieuwsbrief. Wij verwachten van ALLE TEAMS die in 2015 actief waren een reactie (reply op deze mail) waarin jullie aangeven:

 1. Dat jullie er in 2016 bij zijn.
  Let op: dit is meteen jullie definitieve aanmelding.
  Of
 2. Dat jullie als team stoppen met deelname.
  Let op: dit is definitief.

Wij hebben deze bevestiging / afmelding van IEDER team vóór 1 november 2015 nodig (dit kan dus betekenen dat we van één vereniging meerdere mailtjes verwachten). Als jullie momenteel met twee teams in één divisie actief zijn (2eDivisie of 3eDivisie) horen we ook graag duidelijk of jullie met één of beide teams door gaan.

Promotie / degradatie

De komende dagen zullen de divisie coördinatoren de promovendi uit 3eDivisie, 2eDivisie en 1eDivisie per mail benaderen om te vragen of ze gebruik willen maken van hun promotieplek. Promotie uit de 3eDivisie Noord betekent niet per definitie dat een team ook in de 2eDivisie in de regio Noord zal uitkomen (en het zelfde geldt voor de 3eDivisie Zuid). Een en ander hangt af van een evenwichtige verdeling in aantal teams per divisie (zie ook verderop: competitie-indeling).

Omdat er geen 4eDivisie mannen en 3eDivisie vrouwen komt zullen er geen teams uit de 3eDivisie mannen en 2eDivisie vrouwen degraderen. Een team kan zich uiteraard wel vrijwillig terugtrekken. Als een team dit al zeker weet, vragen we het dit zo snel mogelijk te melden, zodat wij snel zicht hebben op de eventuele ruimte die er voor nieuwe teams ontstaat.

Aanmelden nieuwe teams

Er lijkt veel behoefte om nieuwe teams aan te melden. Voor mannenteams zal er slechts beperkte instroommogelijkheid zijn. Wij gaan ons uiterste best doen om de plekken die er wél zijn zo duidelijk mogelijk te verdelen. Hierbij worden in volgorde van toekenning de volgende uitgangspunten gehanteerd:

 1. Teams van verenigingen die zich in 2015 (!) al gemeld hebben (en toen te laat waren) en die nog met geen enkel team in de teamcompetitie actief zijn. Deze teams worden door ons persoonlijk benaderd.
 2. Teams behorend tot een vereniging die nog met geen enkel team in de teamcompetitie actief is en zich vóór 1 november 2015 zelf bij ons melden.
 3. Teams van verenigingen die al wel in de teamcompetitie actief zijn, maar nog niet in de 3eDivisie (mannen) of 2eDivisie (vrouwen) en zich vóór 1 november 2015 zelf bij ons melden.
 4. Teams van verenigingen die al wel in de teamcompetitie actief zijn, ook al in de 3eDivisie (mannen) of 2eDivisie (vrouwen) en zich vóór 1 november 2015 zelf bij ons melden.
Voor nieuwe vrouwenteams worden dezelfde uitgangspunten gebruikt; de beschikbare ruimte is echter groter. Lang verhaal kort; hebben jullie een team dat graag mee wil doen in 2016? Meld dit team dan zo snel mogelijk - en uiterlijk 1 november 2015 - aan door een mail te sturen naar info@eredivisietriathlon.nl. Wij gaan dan onze uiterste best doen een plekje te vinden.

We vragen jullie geduld te hebben tot medio november, dan maken wij de indeling bekend. Tot die tijd laten we vragen als ‘zitten we er bij?’ onbeantwoord.

Wedstrijdkalender 2016

Het samenstellen van een evenwichtige wedstrijdkalender met vijf races voor Eredivisie, 1eDivisie, 2eDivisie Noord, 2eDivisie Zuid, 3eDivisie Noord en 3eDivisie Zuid, liefst verspreid over het kalenderjaar, liefs met verschillende afstanden / wedstrijdconcepten, waarbij we ook nog rekening houden met een breed scala aan wensen en (on)mogelijkheden van diverse partijen is een pittige klus en kost tijd. 
Op het NTB-congres van 21 november as. zullen we de wedstrijdkalender voor de ‘Teamcompetities Triathlon 2016’ presenteren.

Competitie-indeling 2016

Wij gaan vanaf 1 november aan de slag met het samenstellen van de nieuwe competitie-indeling (de definitieve indeling van teams per divisie). Streven is deze uiterlijk op het NTB-congres te presenteren en met jullie te delen.

Tot die tijd is deelname aan de 2eDivisie of 3eDivisie nog ‘landelijk’. Om een (in aantal) gelijkmatige verdeling van de divisies te maken, is het soms nodig om ‘met teams te schuiven’ en verandert een ‘noord-team’ in een ‘zuid-team’ of andersom. Uiteraard bewegen de eventuele andere teams van die vereniging dan mee. Mocht een team een sterke voorkeur voor noord of zuid hebben, laat dit dan bij je aanmelding (vóór 1 november) weten. We proberen hier rekening mee te houden, zonder garanties te kunnen geven. Het noorden van het land is wat minder bevolkt, waardoor we de grens tussen noord en zuid wat scheef moeten leggen.

Eredivisie – mannen: ‘4 uit 5’

Passend in onze lange termijn visie om een stabiele competitie op hoog niveau op te bouwen, willen we, net als in Duitsland, vanaf 2016 (alleen) bij de mannenteams in de Eredivisie gaan werken met vijf startende atleten per team. Het streepresultaat blijft – net als in 2015 – wat zal zorgen voor een zogenaamde ‘4 uit 5’ tellend resultaat voor de daguitslag. Bij teamrelays, teamtriathlons en eventuele andere wedstrijdformats zullen we tijdig bekendmaken of er vier of vijf atleten mogen starten, zodat teams en atleten zich hier voor aanvang van het seizoen goed op kunnen voorbereiden. De vrouwenteams blijven van start gaan met vier atleten (en streepresultaat ‘3 uit 4’).

In de praktijk blijken er ieder najaar diverse ‘transfers’ plaats te vinden, waarbij atleten het ene team verruilen voor een ander. Binnenkort zullen wij een praktische leidraad publiceren, die waar gewenst kan ondersteunen in het zorgen voor een soepele(r) overstap van atleten.

Evaluatie / opmerkingen / suggesties

Een dezer dagen zal aan alle teamcaptains (via de divisie coördinator) gevraagd worden naar enkele ‘tips’ en ‘tops’ waarmee jullie ons kunnen voorzien van feedback ten aanzien van het seizoen 2015. Dit kan en mag in de breedste zin van het woord. Wij leren graag van jullie ervaringen!

Vragen?

Naar aanleiding van deze nieuwsbrief vragen? Stel ze gerust aan je eigen divisie coördinator!Volg ons op Twitter   Like ons op Facebook
Copyright © 2015 Eredivisie Triathlon, All rights reserved.
unsubscribe from this list   update subscription preferences