Copy
View this email in your browser

NEWSLETTER - <<WEBSITENAME>>

Hier komt de buikgriep weer !

De buikgriep of de gastro-enteritis evolueert onder de vorm van een winterse epidemie, van november tot maart, met een piek in de koude periode. Het is het heel besmettelijke rotavirus, dat deze verantwoordelijkheid draagt en liefst jonge kinderen als doelwit neemt. Daarom het belang van voorzorgsmaatregelen ! 

>> naar het dossier

Een farmaceutisch dossier ?
... ja ... maar gedeeld is nog beter! 


Zoals de meeste mensen, heeft u waarschijnlijk een persoonlijke apotheker. Deze kent u en weet welke medicijnen u neemt. Maar soms moet u een medicijn ophalen bij een apotheek die uw historiek en gewoontes niet kent. Dit maakt het dan ook soms gevaarlijk voor uw gezondheid.
Het delen van je medicatiegegevens voorkomt problemen die optreden wanneer u een andere apotheker bezoekt.
Als u uw toestemming voor het delen van uw gezondheidsinformatie heeft gegeven, kan elke apotheker de lijst van geneesmiddelen die voor u de vorige maand werden afgeleverd raadplegen door het lezen van uw elektronische identiteitskaart.
APB-GFD

AIDS : preventie en detectie voor alles ! 

In België werden 28.051 personen seropositief gediagnostikeerd. Gemiddeld vernemen drie personen per dag dat zij het virus hebben. Daarbij wordt gesteld dat 1 seropositieve persoon op 5 niet weet dat hij of zij drager is van het virus. Preventie en opsporing zijn prioritair bij het bestrijden van het HIV/AIDS virus.
>> naar het dossier

Krijg beter inzicht met de app


De nieuwe app "Diabetes24" is gratis beschikbaar voor mensen met diabetes, zodat ze deze ziekte beter kunnen opvolgen. Met een paar klikken, volgt u de geschiedenis van uw bloedglucosemetingen en kan u ze eventueel met uw arts delen.
Stel herinneringen in voor uw injectiemomenten of inname van uw pillen.
Stel uw maaltijd samen volgens uw interesse en volg op eenvoudige wijze uw inname van koolhydraten gedurende de dag. 
 
De applicatie is gratis te downloaden in de AppStore. Verdere ondersteuning is ook te vinden op de website:  www.diabetes24.be.

 

Copyright © 2016 Bitler, All rights reserved.

Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list