Copy
Tavleinfo nr. 4 - 2015.
View this email in your browser

Tavlebransjen møter motgang!
DSB avviser Tavleforeningens henvendelse om formaliserte krav til kvalifikasjoner for tavleforetak og tavlemontører

Tavleforeningen har utarbeidet og oversendt en seriøs henvendelse til DSB hvor vi påpeker svakhetene i dagens regelverk for elektroforetak og kvalifikasjonskrav for arbeid knyttet til elektriske anlegg og elektrisk utstyr.
Arbeid knyttet til elektriske tavler, når arbeidet utføres hos tavleprodusent, er unntatt fra kvalifikasjonsforskriften FEK. Tavlevirksomheter er heller ikke definert som elektroforetak med registreringsordning og kvalifikasjonskrav for faglig ansvarlig.
Bakgrunnen for dagens situasjon er at tavler er «utstyr» og underlagt FEU i likhet med annet elektrisk utstyr som panelovner, varmtvannsberedere, hårfønere osv. Tavleforeningen er sterkt uenig i at større hovedtavler, nødstrømstavler og automasjonstavler, likestilles med nevnte produkter som elektrisk utstyr.

Les mer

NEK 400 Landbruk

Ny teknisk rapport/beskrivelse er utarbeidet for å høyne kvaliteten og sikkerheten i landbruksinstallasjoner utover gjeldende minimumskrav. Formålet er å øke sikkerheten, redusere livsløpskostnadene og redusere sannsynligheten for at det oppstår brann i veksthus og landbruk.

Tavleforeningen er blant høringsinstansene for NEK 400 Landbruk og har levert høringssvar innen fristen 25.september 2015. Foreningens «faggruppe» støtter generelt de skjerpede krav som beskrives for tavler, og foreslår at generelle krav for «elektrisk utstyr» omformuleres til å gjelde for «tavler og annet elektrisk utstyr». 

Les mer

Prosjektering av eltavler
24. - 25. november og 15. - 16. desember 2015 , Skjetten 
Tavleforeningen tilbyr kurs i Prosjektering av eltavler. Målet med kurset er å gi målgruppen teoretisk kunnskap for å ta selvstendige avgjørelser som innvirker på tavlens oppbygging, dimensjonering og funksjon samt for å ta ansvar for at tavlen er verifiserbar i henhold til gjeldene forskrifter og normer.
Kurset er et 2-delt kursopplegg, Del A og B, med en total varighet på 4 dager.     

Les mer

Benytt deg av Tavleforeningens FAQ-tjeneste! 
Har du spørsmål til faglig utførelse av tavler i samsvar med gjeldende normer?
Tavleforeningen hjelper deg å kvalitetssikre utførelsen av tavler og praktiske løsninger i det daglige arbeidet i tavleproduksjon. Send inn spørsmål om løsning iht tavlenormen til hpn@tavleforeningen.no
Et fagpanel ledet av Hans-Petter Nybakk står parat til utarbeide raske svar på problemstillinger innen prosjektering, verifikasjon eller produksjon av tavler.

Les mer

Markedsinformasjon er viktig for dynamisk utvikling av tavlevirksomheter
  • Vil du vite mer om markedet du jobber i?
  • Er du interessert i å vite mer om hvordan tavlemarkedet i Norge utvikler seg?
  • Vil du vite hvilke deler av markedet som utvikler seg best?
  • Ønsker du å vite tavlefabrikantenes oppfatning av markedsutviklingen neste 6 og 12 måneder?
Tavleforeningen ønsker å bidra til økt kunnskap om tavlemarkedet for våre medlemmer. Men for å få til dette er vi avhengig av din hjelp. Vi ønsker derfor å opprette en statistikk, «Tavlebarometeret», som baserer seg på omsetningstall fra hver medlemsbedrift.

Les mer

Faglig leder

Har du som medlem noe du vil diskutere, ta kontakt med vår faglige leder Hans-Petter Nybakk.
Hans-Petter svarer gjerne på spørsmål, problemstillinger eller andre utfordringer knyttet til elektrotavler. 

Kontaktinformasjon 

  • Kontortid: Vil i hovedregel være kl. 08.00 – 16.00
  • Ukenummer med oddetall: Tirsdag, onsdag og torsdag
  • Ukenummer med partall: Tirsdag og onsdag
  • Telefon nr.: 905 32 466
  • E.post: hpn@tavleforeningen.no

Les mer

Copyright © 2015 Tavleforeningen, All rights reserved.


unsubscribe from this list    update subscription preferences