Copy
Tavleinfo nr. 1 - 2015.
View this email in your browser

Lederen har ordet

Vi starter det nye året med å styrke vår organisasjon med å engasjere Hans Petter Nybakk i en 50% stilling. Vi ser frem til å se at å være en organisasjon drevet på ’’dugnad’’ og entusiasme
til å bli en mer profesjonell og synlig organisasjon for medlemmer og bransjen. Styret har jobbet i flere år med å få til en løsning med en ansettelse  og vi har stor tro på at dette vil være positivt for våre medlemsbedrifter og foreningen forøvrig.
Siden sist høst har det vært store endringer i olje og gass sektoren med resultat i lavoljepris og svekket kroneverdi. Dette har fått ringvirkninger i mange bransjer, men fortsatt viker det som det er stor variasjon i tavlebransjen hvor noen  sliter med lave marginer og dårlig inntjening. Bransjen merker vell også konkurransen fra landene i øst. Positivt for bransjen er at innen offentlig sektor og samferdsel er aktivisten høy.
 
Et av de siste års store prosjekter er nå i havn med å lage å få implementert en kvalitetsmal iht. ISO9001:2008 tilpasset tavlefabrikanter. Vi gratulerer MCS Elektrotavler med sertifiseringen og dette arbeidet de har lagt ned ved å implementert dette.    
Vi vil tiden fremover markedsføre denne malen, og vil oppfordrer tavlefabrikantene til å benytte denne malen vi har utarbeidet. Malen er et bra verktøy til å innarbeide gode rutiner i alle ledd for å produsere tavler. Bedriftene er ikke forpliktet til å sertifisere seg selv om de benytter malen.  
 
Kursvirksomheten siste året har vær på et normalt nivå. Sist år var det et høyt fokus på ny tavlernorm og bransjen begynner å bli utlært på ny tavlenorm NEK439. Vi satser på å ha Tavleskolens Modul 3 ferdig etter 1. kvartal i år og
starter med kurs Modul 3 ut over våren. Ut over dette er Tavleforumene vi arrangerte en ubetinget suksess når vi har disse. Det som ble avholdt hadde ny deltagerrekord igjen med tema som fenget bransjen.    
 
Jeg ser frem til et nytt årsmøte i april med interessante faglige og sosiale tema på programmet og ønsker alle i bransjen velkommen dit.

 
 
Med vennlig hilsen
 
Jørgen H. Walther

Tavleforeningen styrker organisasjonen

Tavleforeningen har fra 01.01.2015 engasjert Hans-Petter Nybakk som faglig leder. Engasjementet har en stillingsandel på 50%, noe som i prinsippet vil si at Hans-Petter nå står til tjeneste for Tavleforeningen annenhver dag. Fra samme dato har Hans-Petter fratrådt sin stilling i Eaton med pensjon.

Les mer

Svartjeneste for faglige spørsmål

Tavleforeningen oppretter «svar-tjeneste» for dine faglige spørsmål eller uklarheter knyttet til prosjektering, utførelse og dokumentasjon av tavler.

Som et ledd i å styrke servicegraden for våre medlemmer, samarbeidende bransjeorganisasjoner, tilsynsmyndigheter og andre med interesser innen tavlefag, tilbyr nå tavleforeningen å organisere en effektiv svar-tjeneste for tavlerelaterte fagspørsmål. For denne virksomheten er det opprettet et fagpanel på 6 personer med kompetanse og erfaring fra forskjellige segmenter i markedet.

Les mer

ISO 9001 sertifisering

Tavleforeningen gratulerer MCS Elektrotavler AS med ISO-sertifikatet.

Som pilot har MCS Elektrotavler gjennomført en vellykket sertifiseringsprosess basert på Tavleforeningens mal for innføring av kvalitetsstyring i en tavlevirksomhet. Som pilot for utvikling av KS-malen har MCS i løpet av 2014 innført et tilpasset styringssystem for bedriften og ble på slutten av året sertifisert i henhold til ISO 9001:2008.

Les mer

Årsmøte 2015 - sett av datoene!

Årsmøtet i Tavleforeningen arrangeres 9. - 10. april på Quality Hotel Olavsgaard, Skjetten. 

Hovedtemaer for det faglige programmet vil være:

 • Digital kommunikasjon, busløsninger
 • BUS-løsninger i tavler – leverandører presenterer sine løsninger
  • ABB
  • Eaton
  • Schneider Electric Norway
  • Siemens     
 • Nok en reise i smakenes verden
 • BUS løsninger i nye Mjøsanlegget
 • Veien mot 3 OL gull – fra totalt talentløs til Olympisk mester

Les mer

Copyright © 2015 Tavleforeningen, All rights reserved.


unsubscribe from this list    update subscription preferences