Copy
Tavleinfo nr. 2 - 2016.
View this email in your browser

TAVLEBRANSJEN FIKK AVSLAG!

  • Det mangler fundamentalt grunnlag for å nedfelle særnorske kvalifikasjonskrav for tavlemontører
  • Elsikkerheten er ivaretatt ved dagens produktsikkerhets-direktiv (feu)
  • Registreringsordning for tavlebyggere i DSBs elvirksomhetsregister er ikke aktuelt

Tavleforeningens henvendelse til Justisdepartementet med forslag om forskriftsmessig kvalifikasjonskrav og registreringsordning for eltavlebransjen er grundig argumentert med fokus på elsikkerhet og likestilling med øvrige elektrofag.

Når Justidepartementet ikke finner grunn til at argumentene gir grunnlag for særnorske bestemmelser, refereres det til 3 kriterier som må være oppfylt iht EØS-retten.

Les mer

Kurs i UPS - teknologi, regelverk og praktiske løsninger 
18. oktober 2016, Skjetten

Kravet til sikker strømforsyning og stabilt nett øker stadig og avbruddsfrie strømforsyninger (UPS) brukes i økende grad i mange typer elektriske installasjoner. Når statiske UPS’ er blir beskrevet som avbruddsfri strømforsyning, vil det være flere ulike forhold å ta hensyn til.

Fortsatt noen få plasser igjen.

Mer informasjon, program og påmelding

Kursaktiviteter høsten 2016

Tavleforeningen har et bredt spekter med kurs i løpet av høsten, som f.eks.UPS, Prosjektering av eltavler, Maskintavler og Tavleforum. 

Les mer

NY OPPDATERT LÆREPLAN TAVLEMONTØR ER VEDTATT

Ny læreplan for tavlemontør, VG3/opplæring i bedrift, trådte i kraft i 29.august 2016.

For en tid tilbake ble Tavleforeningen kontaktet av Utdanningsdirektoratet med spørsmål om behov for endringer eller oppdateringer. Denne henvendelsen har Tavleforeningen besvart, og faglig råd for elektrofag har nå etter anbefalinger fra Tavleforeningen foreslått endringer i læreplanen for tavlemontørfaget.

Tavleforeningen forslag til endringer er tatt til følge.

Les mer

Tavleforeningen gratulerer Eid Elektro AS!

Prosessen har vært omfattende, men både lærerik og svært positiv for hele vår bedrift, sier avdelingsleder Tore Hjelle.
Ved oppstart av sertifiseringsprosessen har Tavleforeningens KS-mal vært en rimelig og god starthjelp for oss i dette arbeidet. Selv om det har vært behov for en del tilpassinger og justeringer, treffer KS-malen svært godt våre behov som produsent av elektrotavler. Vi oppdaget underveis at vi allerede hadde på plass svært mange av rutinene og prosedyrene som ligger i kvalitetssystemet, men at vi ikke i stor nok grad kunne dokumentere det. Gjennom denne malen fikk vi imidlertid god hjelp til dette.

Les mer

Copyright © 2016 Tavleforeningen, All rights reserved.


unsubscribe from this list    update subscription preferences