Copy
Tavleinfo nr. 3 - 2015.
View this email in your browser

Lederen har ordet

Tavleforeningen har merket en god økning i aktivitetene etter at vi fikk ansatt Hans Petter Nybakk som faglig leder. Vi har hatt fokus på å få ferdig viktige prosjekter som f.eks.:

  • Tavleskolen Modul 3, hvor det blir holdt kurs i høst.
  • Spørreside FAQ, hvor tavlebyggere og entreprenører kan stille spørsmål og få svar.
  • Kurssamarbeid med NELFO
I tillegg har vi satt i gang flere prosjekter som f.eks.:
  • Kvalifikasjonskrav for Tavlemotører
  • Styrking mot skoleverket/opplæringsinstitusjonene
  • Informasjon om GNIZT

Nå når vi har en faglig leder har vi resurser til å følge opp flere prosjekter og ikke minst få avsluttet disse innen rimelig tid. Jeg tror medlemmene vil få en større glede av sitt medlemskap og
merke dette med tilgang på faglig stoff og økte muligheter for kursing i Tavleforeningen og ikke minst utvalgte NELFO kurs til medlemspris.
 
Styret har vedtatt å få satt i gang med å lage en strategiplan for foreningen, denne planen skal det arbeides videre med i inneværende styreperiode for å få et dokument som gjenspeiler aktiviteten og strategien for fremtiden.
 
Jeg ønsker alle medlemmene en riktig god sommer. 

   
Med vennlig hilsen
Jørgen H. Walther

Prosjektering av eltavler
Tavleskolen blir nå komplettert med Modul 3 for saksbehandlere

Tavleforeningen har til nå prioritert opplæring av lærlinger og montører ved utvikling og gjennomføring av Tavleskolens Modul 1 og 2. Mange medlemmer har allerede hatt god nytte av dette bedriftsinterne kurstilbudet som fortsatt blir markedsført aktivt for å dekke tavlebransjens løpende behov.
Tavlefabrikanter opplever imidlertid økende kompetansebehov og ansvar i den daglige virksomhet hvor man i stadig større grad må ta ansvar for prosjektering, dimensjonering og riktig valg av vern for de aktuelle anleggsforholdene.
Kurset har en total varighet på 4 dager og arrangeres som åpent kurs første gang 13.-14.oktober og 24.-25.november i Oslo.
Les mer

Nelfoskolen og Tavleforeningen formaliserer samarbeidet. Arne Øgård, NELFO og Hans-Petter Nybakk, Tavleforeningen

Tavleforeningens kurstilbud utvides ved samarbeid med NELFO

En av tavleforeningens viktigste oppgaver er å tilby relevante tavlefaglige kurs til medlemmene. Tavleforeningen søker kontinuerlig å dekke medlemmenes behov for opplæring og vil gjerne ha innspill og forslag til temaer som kan være aktuelle.
Det er videre vår intensjon å ikke utvikle kurs som er relevante for tavlefabrikanter men som allerede tilbys på markedet i dag med høy kvalitet. Av denne grunn har Tavleforeningen tatt initiativ til å inngå et samarbeid med NELFO om aktuelle tavlerelaterte kurs som allerede fremgår av Nelfos kurskatalog
For Tavleforeningens medlemmer omfatter avtalen hittil følgende kurs som allerede er etterspurt av våre medlemmer:

  • FSE (nettbasert)
  • FEBDOK

Les mer

NEK 399-1 vedrører også tavlefabrikanter

Nye reviderte REN blad 4100 har kommet med gode illustrasjoner som viser prinsipper og eksempler på plassering og utførelse av tilknytningspunkt og distribusjon av el- og ekomnett i boliger. 

Les mer

Sommerhilsen fra faglig leder

Første halvår i Tavleforeningens tjeneste på halv-tid har vært et interessant og positivt engasjement hittil. Med hovedoppgaver innen faglig support og veiledning samt informasjonstjeneste og annen markedskommunikasjon, har det ikke skortet på inspirerende arbeidsoppgaver.
Vi har opprettet et fagpanel som hjelper våre medlemmer og andre samarbeidspartnere med faglige spørsmål og opprettet en FAQ-side for spørsmål av generell nytte og interesse for hele tavlebransjen. I tillegg utarbeider vi nyttig informasjon og fagstoff som suksessivt legges ut på nettsiden eller sendes ut til medlemmene som Tavleinfo.
Mange tavlefabrikanter har allerede benyttet FAQ-tjenesten, men i økende grad har også byggherrer, konsulenter, nettselskap og tilsynsbedrifter søkt råd hos Tavleforeningen som en veiledende og oppklarende instans.
Vi har også trappet opp et aktivt samarbeid med Nelfo og inngått et gjensidig samarbeid om tavlerelaterte kurs som har felles interesse.
Men viktigst av alt, vi har startet prosessen med å påvirke myndighetene til forskriftsmessig formalisering av kvalifikasjonskravene for tavlevirksomheter og tavlemontøren. En arbeidsgruppe har utarbeidet kommunikasjonsstrategien videre og vi vil etter ferien ta kontakt med DSB for å fremme tavlebransjens forslag til hvordan neste revisjon av FEK bør ivareta registreringsordning for tavlevirksomheter og kvalifikasjonskrav til tavlemontører.
Tavleforeningen mener denne likestillingen innen elektrofagene og anerkjennelsen av det reelle kompetansebehovet i tavlebransjen nå må finne sted. Den er viktig for elsikkerheten generelt i fremtiden, for tilliten til tavlefabrikantene som samarbeidende bransje, for el-entreprenøren som kunde, for tavlebransje selv og for tavlemontøren som elektrofagmann.
Jeg ser fram til en travel høst med nye viktige oppgaver og til å videreføre Tavleforeningens fanesaker.
God sommer!
Hans-Petter Nybakk, Faglig leder

Kursaktiviteter høsten 2015

Tavleforeningen har et bredt spekter med kurs i løpet av høsten, som f.eks. NEK 439, Maskintavler, prosjektering av eltavler og Tavlesjekken.

Les mer

FAQ

Det er i den siste tiden lagt ut flere spørsmål og svar på FAQ siden på nettet, som f.eks. Overspenningskategori, Dielektriske egenskaper / spenningsprøve og Designverifikasjon - tavlens kortslutningsholdfasthet
Les mer

Copyright © 2015 Tavleforeningen, All rights reserved.


unsubscribe from this list    update subscription preferences