Copy
Tavleinfo nr. 2, mars 2015.
View this email in your browser
Designverifikasjon og rutineverifikasjon iht. NEK 439

Kjenner du kravene? Har du utstyr og rutiner for obligatoriske tester?

Tavlebyggere og tavlesystem-leverandørene har et delt ansvar for designverifikasjon av tavler. Hvis tavler bygges iht. montasjeanvisninger i utførelse som er testet og dokumentert av en systemfabrikant, er denne dokumentasjonen tilstrekkelig for verifikasjon av samsvar med norm. Hvis tavlens konstruksjon og arrangement avviker fra systemfabrikantens standard, må tavlebygger selv sørge for designverifikasjon iht. NEK 439 Kap.10 og tillegg D. for den aktuelle tavledelen.

Les mer

Ta i bruk Tavleforeningens bransjemal for dokumentert kvalitetsstyring i din bedrift! 

Etter vel gjennomført pilotprosjekt er Tavleforeningens bransje-mal for kvalitetsstyring tilgjengelig for medlemmene. Vi har nå gleden av å tilby en system-mal for tilpassing til og implementering i egen bedrift. KS-malen gir en rask starthjelp for innføring av dokumenterte rutiner og er en rasjonell og rimelig inngangsbillett til en eventuell fremtidig sertifiseringsprosess.
Det er minst to grunner til at en tavlefabrikant som elektrovirksomhet bør innføre et KS-system:
 • Det ligger nye muligheter i nye markeder, og kunder stiller strengere krav til sine samarbeidspartnere og prioriterer ISO-sertifiserte leverandører.
 • Gode dokumenterte prosesser i virksomheten er motiverende og gir en lettere hverdag for ansatte. Effektiviten øker som vil gi en forbedret kundeopplevelse.
 • Kundene vil oppleve bedriften som mer seriøs og leverte produkter vil ha færre feil og mangler.
Les mer
Tavlehåndboka - et viktig verktøy for tavlemontører og saksbehandlere

Alle Tavleforeningens medlemmer fikk tilsendt et eksemplar av Tavlehåndboka da Utg.2 ble gitt ut i 2014. Siden har boka solgt godt fra Elforlaget, og før året var omme var første opplag utsolgt. Nå er imidlertid nytt opplag av Tavlehåndboka på lager og tilgjengelig for de som ikke har sikret seg den.
Tavlehåndboka ble oppdatert iht NEK 439:2013 og fremstår som et nyttig daglig verktøy for valg av tavletype, utførelse, dimensjonering og dokumentasjon av tavler slik NEK 439 beskriver.

Les mer

Årsmøte 2015 - 9. - 10. april på Quality Hotel Olavsgaard, Skjetten. 

Vi minner om Årsmøtet i Tavleforeningen med faglig program. Det er per idag påmeldt totalt 57 deltakere.
Hovedtemaer for det faglige programmet vil være:

 • Digital kommunikasjon, busløsninger
 • BUS-løsninger i tavler – leverandører presenterer sine løsninger
  • ABB
  • Eaton
  • Schneider Electric Norway
  • Siemens     
 • Nok en reise i smakenes verden
 • BUS løsninger i nye Mjøsanlegget
 • Veien mot 3 OL gull – fra totalt talentløs til Olympisk mester

Les mer

Copyright © 2015 Tavleforeningen, All rights reserved.


unsubscribe from this list    update subscription preferences