Copy
Tavleinfo nr. 1 - 2016.
View this email in your browser

Oppdatert læreplan er ute på høring
Tavleforeningen bistår "faglig råd" på vegne av tavlebransjen

Gjeldende læreplan for tavlemontør VG3/opplæring i bedrift trådte i kraft i 2008. For en tid tilbake ble Tavleforeningen kontaktet av Utdanningsdirektoratet med spørsmål om behov for endringer eller oppdateringer.

Denne henvendelsen har Tavleforeningen besvart og faglig råd for elektrofag har nå etter anbefalinger fra Tavleforeningen foreslått endringer i læreplanen for tavlemontørfaget.
Les mer

Du treffer oss på D04-32

Tavleforeningen deltok ikke på Eliaden i 2014 og hadde i utgangspunktet heller ikke meldt oss til årets messe. Vårt samarbeid med Nelfo har imidlertid gjort det mulig for oss å profilere tavlebransjen og tavlefaget på Eliaden 2016, i en egen stand i området hvor de øvrige elektrofag profileres.

Hovedhensikten med deltakelsen er å nå målgruppene skoleelever, lærere og andre med interesse for tavlemontøryrket med viktig informasjon og følgende målsettinger:

  • Profilering av tavlebransjen
  • Profilering av tavlemontørfaget som alternativt elektrofag
  • Kunnskap om utdanningsveien for tavlemontør
  • Styrke rekruttering til tavlemontøryrket

Tavlefaget er en spesialisering innen elektrofag, og mange erfarer at det er en utfordring å skaffe kvalifisert arbeidskraft. Å ta inn lærling kan være den tryggeste og enkleste måten å rekruttere tavlemontører med fagbrev.

Les mer

Årsmøte 2016
- et Tavleforum med viktig faglig innhold


Tavleforeningens årsmøte, i år på Hurdalsjøen Hotel og konferansesenter, hadde tradisjonen tro en stort faglig program med høy aktualitet og viktighet for tavlebransjen.

Les mer

Temahefter - for enklere tilgang til gode løsninger og metoder
Guide for spesifisering av interne skiller i tavler (Form)

Det første temaheftet retter seg hovedsakelig mot det beskrivende ledd for å skape forståelse for tavlenormens Form-løsninger og andre behov for interne skiller. Formålet med heftet er videre at seksjonering i tavler skal kunne beskrives etter kundens behov på en entydig og presis måte for å unngå misforståelser, uenighet og diskusjoner om den endelige utførelsen er i henhold til gjeldende normer og kundens særskilte behov. Heftet blir distribuert som papirutgave til foreningens medlemmer og elektrokonsulenter. 
Les mer

Ting tar tid - men Justisdepartementet bekrefter at de jobber med kvalifikasjonssaken for tavlemontører
Til tross for stort ansvar og høy kompleksitet er som kjent tavlemontørens elektrofagbrev ikke omfattet av kvalifikasjonsforskriften.
Tavlevirksomheter er heller ikke definert som elektrovirksomhet med kompetansekrav og registrerings-ordning.Tavleforeningen løfter kvalifikasjonssaken høyt i strategiarbeidet og legger nye planer for å nå våre mål.

Les mer

Nytt styre i Tavleforeningen

Det ble på Årsmøtet 2016, valgt nytt styre.

Les mer

Kursaktiviteter høsten 2016

Tavleforeningen har et bredt spekter med kurs i løpet av høsten, som f.eks. NEK 439, Prosjektering av eltavler, Tavlesjekken og Maskintavler. 

Les mer

Copyright © 2016 Tavleforeningen, All rights reserved.


unsubscribe from this list    update subscription preferences