Copy
 
Geachte heer/mevrouw,
Met genoegen sturen wij u onze nieuwsbrief. We horen graag uw reactie. Platform Mantelzorg Amsterdam.
Wilt u reageren op één van onze artikelen, stuurt u dan een mail naar platformmantelzorg@clientenbelangamsterdam.nl

In deze nieuwsbrief

voorzitter Angelien HornBericht van de voorzitter

Droomland

De Tweede Kamerverkiezingen liggen al weer ver achter ons. Een stemadvies kan ik u dus niet meer geven. Wel heb ik de programma's van de politieke partijen over mantelzorg gelezen en nagegaan wat er over mantelzorg geschreven is. Alle partijen benoemen het thema mantelzorg, met uitzondering van de PVV. Zij noemen 2 punten die indirect betrekking hebben op mantelzorg, namelijk het eigen risico afschaffen en het terugdraaien van de bezuinigingen op thuiszorg en ouderenzorg.
 

De andere programma’s leveren een waaier op aan visies op mantelzorg. De enige overeenkomst is dat in alle partijprogramma’s grote waardering voor mantelzorgers wordt uitgesproken. Toch vallen enkele zaken op. De VVD vindt inderdaad ook dat mantelzorgers waardevol zijn. Ze geven echter aan dat mantelzorgers ondersteuning kunnen krijgen op het moment dat het niet meer lukt met hulp uit de omgeving. Dat is een argumentatie waarmee we als PMA niet blij zijn.
We willen immers dat mantelzorgondersteuning preventief moet worden ingezet en niet pas als overbelasting op de loer ligt. De 50 Plus Partij wil onder meer mantelzorgers registreren. Dat is wellicht een nobel streven, maar het is bekend dat de meerderheid van mantelzorgers tegen verplichte registratie is. Verder vond ik niets waar je in essentie  tegen zou kunnen zijn. Wel miste ik iets en wel de versterking van de mantelzorger binnen de wet- en regelgeving.
Gelukkig is er een partij die dit laatste als concreet punt benoemt. De SGP wil wettelijke verplichtingen om mantelzorgers te ondersteunen en dat de rechten van de mantelzorgers worden opgenomen in de Wmo. Daar word ik nu blij van en heb daarbij ook een idee. Het lijkt me goed om over meer rechten voor mantelzorgers breed in gesprek te gaan.
Het PMA bestaat dit jaar 12,5 jaar en ter gelegenheid daarvan organiseren we op 18 mei een jubileumbijeenkomst. Dat lijkt me bij uitstek een mooi moment om met elkaar hierover te discussiëren. Tegen die tijd zal er volop geformeerd worden en het is mijn droom om de uitkomst van deze discussie voor te leggen aan de formateurs. Tussentijds hoop ik dat mijn droom werkelijkheid wordt en dat we een afgewogen boodschap kunnen overbrengen aan de formateurs. Zou dat niet een mooi jubileumgeschenk zijn?
Mezzo heeft voor u het een en ander op een rijtje gezet in Partijprogramma’s politieke partijen over mantelzorg
 
Bericht van een onderzoek 

Platform Mantelzorg viert 12,5 jarig bestaan

op 18 mei

 

Wij doen dat met een feestelijke bijeenkomst en interessante sprekers rond het onderwerp mantelzorg.


Tijd: De bijeenkomst houden wij tussen 13.00 uur (inloop) en 16.00 uur (napraten en borrelen)
Locatie: Reade; Doctor Jan van Breemenstraat 2 - 1056 AB Amsterdam - T 020 589 6589.
Zet u de datum vast in uw agenda? Het programma sturen wij u in de week van 8 mei toe.

Er komen diverse sprekers
Elize Lam is socioloog en verbonden aan het lectoraat Jeugd en Gezin van de Christelijke Hogeschool Ede en zelfstandig onderzoeker, adviseur, spreker en dagvoorzitter. Ze is voorzitter van You!nG, een stichting die zich inzet voor het empoweren van kinderen en jongeren. Eén van de andere sprekers is Rob van de Beek over het project van Sigra over formele en informele zorg. Tijdens een panelgesprek kunnen de aanwezigen vragen stellen aan de sprekers en met hen in gesprek gaan.
De muzikale noot wordt verzorgd door Sylvia Wardenaar, schrijfster van het boek ‘Schaduwziek'.

Wij hopen u te ontmoeten op onze afwisselende, interessante en feestelijke bijeenkomst. Wilt u erbij zijn op 18 mei, stuurt u dan een mail naar info@clientenbelangamsterdam.nl. Dan kunnen we tijdens de voorbereidingen rekening houden met het aantal gasten.

MOEDER AAN DE LIJN

Een dochter die intensief zorgt voor haar moeder

 

Voor de nieuwe documentaire ‘Moeder aan de lijn’ zoek ik naar een dochter die zorgt voor haar moeder. De verzuchting ‘Het is toch mijn moeder’ geeft aan hoe diep de verantwoordelijkheid voelt tot je moeder. Maar is er ook een grens?

 
Ik heb reeds een aantal dochters gevonden die meewerken aan de film. Maar ik zoek nog naar een specifiek verhaal: Wanneer een dochter voor haar moeder blijft zorgen, ondanks dat ze de aandacht van haar moeder altijd heeft gemist.
Het verlangen naar de erkenning van je moeder, is een onbesproken pijn die veel mensen delen. En juist daarom vind ik het heel belangrijk om dit verhaal in de film te kunnen belichten. Het zou geweldig zijn als je me belt of mailt, wanneer jij je hierin herkent.
Of wanneer je dit verhaal bij een mantelzorgende dochter herkent, wil je ons dan met elkaar in contact brengen en mijn contactgegevens doorgeven?
De film maak ik  met omroep Human voor NPO2. Ik hecht er aan te vertellen dat ik niet gelijk met een camera op de stoep sta. Maar eerst in gesprek ga en iemand wil leren kennen. Pas als er wederzijds vertrouwen is, zullen we samen overleggen of, en hoe de familie mee wil werken aan de film.
 
Voor vragen of informatie, schroom niet contact met mij op te nemen.


 
Nelleke Koop, regisseur - T 06 4869 2689 - M nellekekoop@gmail.com - W www.nellekekoop.nl
Producent: New Amsterdam


Pitch voorzitter PMA bij de manifestatie
‘Wij zijn Nederland’

 

Tijdens de manifestatie ‘Wij zijn Nederland’ op 4 maart in de Westergasfabriek hield onze voorzitter een pitch (hele korte voordracht), waarin zij aandacht vroeg voor de verschillende rollen die mantelzorgers hebben. Toespraken van bekende en minder bekende Nederlanders stonden op het programma. Iedereen kon zich aanmelden een minuut te spreken en zo zijn of haar stem te laten horen.


“Mijn naam is Angelien Horn. Ik ben belangenbehartiger voor mantelzorgers. Nederland telt miljoenen mantelzorgers die vaak in stilte zorgen voor hun naaste. Zij vormen mede het fundament van onze samenleving.
Mantelzorgers vervullen verschillende rollen. Zorgen voor, dat staat voor fysieke en emotionele hulp. Zorgen voor gebeurt uit liefde en genegenheid en raakt de kern van wat mantelzorg feitelijk is.
Zorgen dat staat onder meer voor het coördineren van zorg. Daarbij hebben ze veel last van bureaucratie, dat moet absoluut minder worden.
Zorgen om. Staat voor aandacht en welzijn van de naaste. Voor deze vorm van zorg wil ik een oproep doen, omdat hier bij uitstek de  mogelijkheid ligt om de mantelzorger te ontlasten. Het zijn dan vaak de kleine dingen die het doen. Kijk meer dan voorheen om u heen en steek waar nodig de helpende hand uit. Doe dat dan wel uit respect en niet uit medelijden. Kijk om naar elkaar. En zorg voor elkaar. Zo maakt u Nederland nog beter dan het al is!Beste lezers,

Sinds december 2016 ben ik lid van de Kerngroep van het Platform Mantelzorg Amsterdam. Mijn naam is Jentiena Clement en ik ben mantelzorger voor mijn beide ouders.

Daarnaast bent ik maatschappelijk betrokken en actief als vrijwilliger in Amsterdam West. In dit stadsdeel heb ik mij ingezet voor de mantelzorgers door mee te doen aan het project ‘Hart voor een ander’. Het project vindt nu doorgang onder de naam: ‘Voor je buurt, voor elkaar’. Het project heeft tot doel om meer mantelzorgers te bereiken en signalen op te halen van alle mantelzorgers (oud en nieuw).
Vanaf 2011 zit in Wmo Adviesraad in West, waarvan de eerste vier jaar als voorzitter. Zo ben ik in contact gekomen met Cliëntenbelang Amsterdam, toen ik een introductiecursus Wmo van hen volgde. Daarna ben ik vrijwilliger geworden bij hun project ‘de Amsterdamse Pluim’. Dat doe ik nog, maar nu onder de vlag van Reade..
Verder ben ik gespreksleider bij de dialoogsessies van het project Zorg Verandert. De signalen en verhalen die ik daar hoor, zijn heel belangrijk bij de belangenbehartiging voor onder meer .de mantelzorgers.
Net als mijn voorganger Marlien Keune is mijn aandachtsgebied binnen het PMA Amsterdam West. Ik vind het erg belangrijk om iets te doen met alle signalen en ervaringen die ik opdoe met mijn vrijwilligerswerk en eigen ervaringen als mantelzorger. Daarom voel ik mij op mijn plek in de Kerngroep van het PMA.
Ik ben erg onder de indruk van de kennis in de groep en vind de maandelijkse vergaderingen erg inspirerend, omdat ze zo afwisselend zijn. Wij adviseren (gevraagd en ongevraagd) de gemeente,  worden om advies gevraagd door onderzoekers en professionals en studenten komen langs om onze ervaring en kennis  te gebruiken  voor hun onderzoek.

En last but not least: wij hebben een hele leuke coördinator die ons met raad en daad bijstaat en er altijd voor je is!
 

Mantelzorger ontmoet student


'Laat je smartphone maar in de tas, behalve als je mantelzorger bent, dan moet je bereikbaar zijn', begint Nathalie Castillion, ervaringsdeskundige mantelzorger en lid van het Platform Mantelzorg Amsterdam (PMA). Het PMA gaf  in 'De week van Zorg en Welzijn' (13 t/m 18 maart jl.) workshops op het ROC West aan tweede en derdejaars studenten.


De studenten van de opleidingen 'Maatschappelijke Zorg', 'Verpleging en Verzorging' en 'Assisterende Gezondheidszorg' luisterden geïnteresseerd naar onze ervaringen en waren nieuwsgierig naar de feiten over mantelzorgers in Nederland. 'Wat is respijtzorg?', vroeg iemand en een ander merkte op dat 'mantelzorgen echt niet leuk is', zoals in een van de quizantwoorden werd gesuggereerd. We bedachten gezamenlijk oplossingen voor dilemma's, zoals voor het jongetje in de film (www.mezzo.nl) die regelmatig te laat op school komt; hij zorgt voor zijn moeder. 'Die jonge moet gewoon kunnen leren', reageerde een leerling.
Natuurlijk, maar de praktijk is weerbarstig, een kwart van alle opgroeiende kinderen en jongeren heeft een familielid dat langdurige zorg nodig heeft. Het ervaringsverhaal van Nathalie was  herkenbaar en maakte indruk. Zij vertelt over de jaren dat ze er was voor haar moeder; over hoe steeds meer tijd in het mantelzorgen ging, ze haar werk kwijtraakte en er helemaal alleen voor stond. Sommige leerlingen vertellen over hun ervaring. 'Ik raakte mijn stageplek kwijt, omdat er geen begrip was voor de thuissituatie.'
Belangenbehartiging voor mantelzorgers is, vooral ook in deze tijd waarin veel meer van een mantelzorger wordt gevraagd, dringend nodig. Het familie- en mantelzorgbeleid staat bij veel instellingen en werkgevers op de kaart; op de werkvloer is er echter weinig tijd en ruimte voor mantelzorgers. Dat moet anders.
Het is fijn om uit eigen ervaring te vertellen; de vijfenveertig toehoorders van de workshops zullen in de toekomst vast een keer aan ons terugdenken en met de mantelzorgers van hun cliënt in gesprek gaan.

Rita Loholter

 

Aangifte inkomstenbelasting 2016 Fiscale voordelen voor mantelzorgers

In deze folder vindt u onder meer informatie over het doen van belastingaangifte, mogelijkheden om zorgkosten af te trekken en andere regelingen die voor u van belang kunnen zijn. Klik hier om het document te downloaden.
 
Website
Email
Twitter
COLOFON -  Bijdragen Angelien Horn, Rita Loholter, Jentiena Clement, Malène Duijst • Redactie  Nancy Geijssen • Eindredactie Jan Philip Korthals Altes • Ontwerp en uitvoering Yolanda Exoo - Exoo grafisch buro

Ons adres is: Platform Mantelzorg Amsterdam • Jacob Bontiusplaats 9 • 1018 LL Amsterdam
www.platformmantelzorgamsterdam.nl

Copyright © 2017 Platform Mantelzorg Amsterdam, Alle rechten voorbehouden