Copy

Nieuwsbrief 
December 2018

Het woord is aan .... de voorzitter
Postcoderoos De Postel
Windenergieproject de Diepenhoek
Voor u gelezen

Het woord is aan....... 
uw voorzitter Ton de Kok 

Hoewel we op korte termijn onze algemene ledenvergadering hebben, wil ik u kort bijpraten over een tweetal onderwerpen.
De volgende ALV is op dinsdag 11 december 2018 om 20.00 uur in De Weijers. Agenda voor deze avond wordt u nog toegezonden.
 

Postcoderoos

In de vorige Nieuwsbrief heb ik u bijgepraat over het postcoderoosproject De Postel. Dit project gaat op korte termijn van start. Voor dit moment kan ik u daarover nog het volgende vertellen.
  1. Het gaat om 294 panelen op sporthal de Postel. Opgesteld vermogen bedraagt 88.200 Wp. Ofwel 300 Wp per zonnepaneel. Totale opwekking 78.500 kWh per jaar, per paneel 267 kWh per jaar. De investering per paneel bedraagt € 286,-. Terugverdienperiode circa 7,3 jaar.
  2. De opbrengsten voor de deelnemers liggen met name in een korting op de energiebelasting en de verkoop van de opgewekte stroom (via de coöperatie).
  3. Er wordt geen separate coöperatie opgericht (bespaart oprichtingskosten), maar het project wordt ondergebracht bij ZummerePower. De deelnemers aan het project betalen naast de lidmaatschapsbijdrage een bijdrage van € 5,- per paneel.
  4. Op dinsdag 18 december om 19.30 uur vindt in De Ruchte een informatieavond plaats waarvoor de inwoners van Someren in de postcodegebieden 5711, 5712, 5715 worden uitgenodigd. Een oproep zal op korte termijn worden gedaan via ’t Contact. Tijdens deze avond zal alle verdere informatie worden gegeven. De panelen zullen worden uitgegeven door middel van het “wie-het-eerst-komt, die-het-eerst maalt” principe. De eerste belangstellenden kunnen zich op deze avond al opgeven.
  5. De begeleiding van de opstart van dit project, alsmede de verdere verzorging van de backoffice activiteiten als het project eenmaal loopt wordt verzorgd door MVE Nederland en NL Energiecollectief.

Windenergieproject De Diepenhoek.

In oktober heeft de gemeenteraad ingestemd met het voorstel van het college van burgemeester en wethouders betreffende de komst van zonneparken en windmolens. Dat is een belangrijke stap geweest. Op aandringen van de raad vindt er nog overleg met de Provincie Noord-Brabant plaats. Dat zal vooral gaan over de voorkeur van een aantal fracties om windmolens te plaatsen langs bestaande infrastructuur, meer specifiek de A67. Hoewel we als ZummerePower hebben aangegeven dit standpunt te begrijpen, zal uitvoering hiervan veel te lang op zich laten wachten. Immers, er wordt nog steeds gediscussieerd over verbreding van de A67.
Daarnaast zal het college met de provincie praten over regionale samenwerking in het realiseren van windenergie. Ook hiervan heeft ZummerePower gezegd, begrip te hebben voor het standpunt, maar dat uitvoering van dit voornemen, nog de nodige jaren zal vergen. Al met al heeft Zummere Power zowel aan de gemeente, als de Provincie aangegeven voorstander te zijn van het onmiddellijk ter hand nemen van het windpark De Diepenhoek. Wij hebben nogmaals aangedrongen op een snelle afhandeling van het principeverzoek dat wij in februari hebben ingediend.
Het gesprek tussen gemeente en Provincie vindt op 13 december plaats. Helaas is de gemeente niet ingegaan op ons verzoek om bij dit gesprek aanwezig te mogen zijn. Gelet op het enthousiasme waarmee de provincie eerder op onze plannen heeft gereageerd hebben wij het volste vertrouwen in een positieve afloop van het overleg.
Inmiddels hebben wij het communicatie-/participatieplan voor de verdere procesbegeleiding van het windpark in samenspraak met Energiekontor afgerond. Wij willen in het voorjaar van 2019 starten met de gesprekken met de omwonenden. Daarvoor hebben we de vorm gekozen van z.g. “huiskamergesprekken”. Gesprekken in een kleine en informele setting. Wel hebben wij een onafhankelijke voorzitter bereid gevonden om deze gesprekken te voeren.
Save the date:

Energiecafé

dinsdag  11 december 2018 20.00 uur

Voor u gelezen.
Door en voor leden verzameld.


Er verschijnt heel veel informatie over het thema energie en duurzaamheid. Maar soms lees je een artikel en denk je: "dit zou ook interessant zijn voor andere ZummerePower leden". Om elkaar nog beter te kunnen informeren over alle actualiteiten willen we u de gelegenheid geven artikelen uit te wisselen met andere leden. 
Heeft u zelf ook een interessant artikel gelezen, dat u wil delen? Mail het dan naar info@zummerepower.nl met bronvermelding.

Uit de Volkskrant:
-Kan Katowice het klimaat nog redden?
-Hout stoken als (ongewenste) tussenstap
-Verlengsnoer van 325 km.

Uit het Eindhovens Dagblad: 
-Energieleveranciers zijn veel minder groen dan ze zelf beweren
-Deze kansen biedt waterstof voor ondernemend Nederland

Uit het Algemeen Dagblad:
-Energiecoöperaties
-Waterstof is het ontbrekende puzzelstukje


Op Internet:
-Tweede Kamer wijst motie over WOZ-waarde en zonnepanelen af
-CO2 in jouw organisatie verminderen?
-De Brainport monitor 2019
 

Wordt lid van ZummerePower en doe mee
Copyright © 2018 ZummerePower, All rights reserved.


Wil je jouw e-mail voorkeuren aanpassen?
Je kunt je instellingen veranderen or afmelden voor deze nieuwsbrief.

Email Marketing Powered by Mailchimp