Copy
Nyhetsbrev från Svenska Vård
Visas inte detta mail korrekt?
Öppna det i din webbläsare

Svenska Vård är en politiskt obunden branschorganisation för privata verksamheter inom vård, omsorg och behandling. Vi arbetar varje dag för att välfärden ska präglas av konkurrensneutrala villkor där kompetens, kvalitet och valfrihet sätts främst. För oss är det självklart att våra medlemsföretag ges möjlighet att bidra på lika villkor som offentliga verksamheter. Tillsammans skapar vi vård och omsorg i världsklass!
 

I detta nyhetsbrev:

- Välbesökt förbundskonferens bjöd på inspirerande samtal
- Cedergruppen vann Svenska Vårds hederspris
- Aktuella utbildningar som ger ökad konkurrenskraft


Välbesökt förbundskonferens bjöd på inspirerande samtal
Svenska Vård anordnade i början av februari vår årliga förbundskonferens med tillhörande förbundsstämma. Temat var "I huvudet på uppdragsgivaren".

Under konferensen fick våra deltagare möjlighet att utbyta erfarenheter, inhämta kunskap och knyta kontakter med andra brukare, politiska beslutsfattare, upphandlare, kommunala chefer, intresseorganisationer, myndighetsföreträdare, samarbetspartners och andra intressanta gäster. Därtill fanns utrymme för deltagarna att utbyta erfarenheter och stärka sitt kontaktnät inom vård- och omsorgsbranschen. Det blev spännande dagar på en fullsatt konferens. 


 

Cedergruppen vann Svenska Vårds hederspris 
I samband med förbundskonferensen delades det ärofyllda Hederspriset ut.             Ett tjugotal nomineringar hade inkommit och till sist återstod tre mycket välförtjänta verksamheter: PR Vård, Cedergruppen och Hyllie Park Äldreboende.

När Svenska Vårds ordförande Maria Nilsson tillkännagav vinnaren var det Cedergruppen som vann Hederspriset 2019. Utdrag ur motiveringen till pristagaren:

”Cedergruppen arbetar varje dag för att möta den enskilde individen utifrån dennes unika livssituation. Utgångspunkten är övertygelsen att man bäst når sina mål när man både får praktiska erfarenheter och tillåts reflektera över dessa tillsammans med någon man har förtroende för. Att det är lättare att trivas och utvecklas om man är bland människor som man vill dela sina framgångar med. På sin egna villkor. Cedergruppens högkvalitativa verksamhet är ett utmärkt exempel på hur ett välfärdsföretag bidrar till att ta tillvara på allas inneboende kraft.”

Återigen – stort grattis och tack till samtliga nominerade. Ni är alla fantastiska!


(På fotot syns från vänster Christina Cedergren från Cedergruppen, Svenska Vårds förbundsordförande Maria Nilsson och Per Lönnborg från Cedergruppen).
 

Aktuella utbildningar som ger ökad konkurrenskraft
Missa inte din chans till kompetensutveckling, kunskapsinhämtning och erfarenhetsutbyte i en utvecklande miljö med förstklassiga utbildare och föreläsare. Svenska Vård erbjuder, i samverkan med Famna, högkvalitativa utbildningar för fristående och offentliga verksamheter inom vård, omsorg och behandling.

Det finns en rad spännande utbildningar våren 2020 med fokus på bland annat:

Ta del av hela vårt utbildningsutbud här. Varmt välkommen med din anmälan!
 

Bli medlem i Svenska Vård
Intresserad av att ta del av förmånliga medlemspriser vid utbildningar? Få tillgång till kostnadsfri juridisk rådgivning? Teckna försäkringar för din verksamhet och medarbetare? Bygga ett kontaktnät med bred kunskap inom branschen? Rabatter och erbjudanden från våra samarbetspartners? Ansök om medlemskap hos oss i Svenska Vård. Mer info finns här.

Kontaktuppgifter
Thomas af Bjur, förbundsdirektör, thomas.afbjur@svenskavard.se, 070-771 61 51
Johan Bartholf, kanslichef, johan.bartholf@svenskavard.se, 070-779 12 94

Du är alltid välkommen att ta kontakt med förbundsdirektör Thomas af Bjur och övriga medarbetare på kansliet. Delge oss dina tankar, förslag och inspel kring hur vi kan stärka Svenska Vård som en tydlig röst för fristående utförare. Följ oss också gärna via vår hemsida, Facebook och Twitter för de senaste nyheterna

Mer information om Svenska Vård www.svenskavard.se

www.svenskavard.se

ta bort mig från detta utskick    uppdatera min prenumeration