Copy
Nyhetsbrev från Svenska Vård
Visas inte detta mail korrekt?
Öppna det i din webbläsare

Svenska Vård är en politiskt obunden branschorganisation för privata verksamheter inom vård, omsorg och behandling. Vi arbetar varje dag för att välfärden ska präglas av konkurrensneutrala villkor där kompetens, kvalitet och valfrihet sätts främst. För oss är det självklart att våra medlemsföretag ges möjlighet att bidra på lika villkor som offentliga verksamheter. Tillsammans skapar vi vård och omsorg i världsklass!
 

I detta nyhetsbrev:

- Kontroversiell LSS-utredningen överlämnad till regeringen
- Vårt försäkringserbjudande ger ditt företag ökad trygghet
- Välkommen till förbundskonferens och stämma den 7-8 februari 2019

 

Kontroversiell LSS-utredning överlämnad till regeringen

I slutet av förra veckan presenterade den särskilda utredaren Gunilla Malmborg sin utredning om översyn av insatser enligt LSS och assistansersättningen. En kontroversiell utredning som sedan den tillsattes varit kantad av kritik från såväl brukarorganisationer och politiska partier. Inte minst har kritiken handlat om den initiala utgångspunkten från regeringen där fokus var att minska kostnaderna för LSS. Sedermera ändrades direktiven till att istället tala om att inga kostnadsökningar ska ske. Idag har cirka 80 000 personer LSS-insatser däribland drygt 20 000 personer med personlig assistans. Totalt kostar LSS cirka 75 miljarder kronor årligen varav personlig assistans cirka 28 miljarder kronor.

Utredningens viktigaste förslag handlar om att all personlig assistans ska bli ett statligt ansvar, att en ny kommunal insats till barn under 16 år införs samt att 20-timmarsgränsen för personlig assistans försvinner. Efter att utredningen presenterades har kritiken varit hård från en rad olika aktörer. Nu vidtar en remissrunda innan en ny lagstiftning eventuellt träder ikraft den 1 januari 2022.Vårt försäkringserbjudande ger ditt företag ökad trygghet
En uppskattad del av Svenska Vårds förmånserbjudande är den företagsförsäkring som erbjuds våra medlemmar. En försäkring som är framtagen i samverkan med Söderberg & Partners för att passa era behov av skydd för bland annat egendom, avbrott och patientansvar. Kort sagt en heltäckande försäkring för ditt företag.

Tveka inte att kontakt med Michael Deresjö på Söderberg & Partners via 08-466 80 33 eller michael.deresjo@soderbergpartners.se för att få mer infor om erbjudandet. Välkommen till förbundskonferens och stämma 7-8 februari 2019
Den 7-8 februari 2019 bjuder Svenska Vård in till vår årliga förbundskonferens med tillhörande förbundsstämma och middag som går av stapeln i centrala Stockholm. Vid konferensen delas även 2018 års upplaga av Svenska Vårds hederspris ut under festliga former.

Årets tema är förnyelse och hur vi tillsammans skapar vård och omsorg i världsklass. Strålkastaren riktas denna gång mot alla våra ambitiösa medlemsföretag och de utmaningar men även möjligheter som finns inom välfärden. Under konferensen kommer du som deltagare ges möjlighet att utbyta erfarenheter, inhämta kunskap och knyta kontakter med medlemmar i Svenska Vård, myndighetsföreträdare och andra intressanta gäster. Ett gyllene tillfälle att fördjupa ditt nätverk!

Vid sidan av deltagare från våra medlemsföretag medverkar bland annat IVO för samtal om de nya tillståndskraven och Swedish Standards Institute (SIS) som ska presentera den nya HVB-standarden Svenska Vård med flera arbetat fram. Som avslutning ska även framtidsstrategerna från Kairos Future ge oss en inblick i hur branschens privata och offentliga aktörer kan skapa ett mer resurseffektivt välfärdssystem i ett allt smartare framtida samhälle.


Programmet finns på denna länk och uppdateras löpande.
 


 

Följ oss gärna och ta kontakt
Du är alltid välkommen att ta kontakt med förbundsdirektör Thomas af Bjur och övriga medarbetare på kansliet. Delge oss dina tankar, förslag och inspel kring hur vi kan stärka Svenska Vård som en tydlig röst för fristående utförare. Följ oss också gärna via vår hemsida, Facebook och Twitter för de senaste nyheterna.

 

Bli medlem i Svenska Vård
Intresserad av att ta del av förmånliga medlemspriser vid utbildningar? Få tillgång till juridisk rådgivning? Teckna försäkringar för din verksamhet och dina medarbetare? Få tillgång till ett kontaktnät med bred och djup kunskap? Rabatter och erbjudanden från våra samarbetspartners? Ansök om medlemskap hos oss i Svenska Vård. Mer info finns här.

Kontaktuppgifter
Thomas af Bjur, förbundsdirektör, thomas.afbjur@svenskavard.se, 070-771 61 51
Johan Bartholf, kanslichef, johan.bartholf@svenskavard.se, 070-779 12 94

 

Mer information om Svenska Vård www.svenskavard.se

www.svenskavard.se

ta bort mig från detta utskick    uppdatera min prenumeration