Copy
Nyhetsbrev från Svenska Vård
Visas inte nyhetsbrev korrekt?
Öppna det i din webbläsare

Aktuellt


Svenska Vård är en aktiv branschorganisation med fokus på bästa möjliga medlemsnytta. Vi verkar bl.a. för kvalitetskonkurrens och goda villkor för fristående utförare inom vård, omsorg och behandling.


 I detta nyhetsbrev:
  • Kostnaderna för LSS har inte skenat
  • Majoritet positiva till privata utförare
  • Brister i Välfärdsutredningens slutsatser


Kostnaderna för LSS har inte skenat

I en debattartikel i Svenska Dagbladet ifrågasätter före detta socialminister Bengt Westerberg regeringens beräkningar som gör gällande att kostnaderna för LSS skenat. Enligt Westerberg är det ett felaktigt påstående att kostnaderna ökat från 4 miljarder kronor vid reformens införande till 70 miljarder kronor idag. Kostnaderna under de första åren uppgick i själva verket till 14 miljarder kronor i den tidens penningvärde. Därtill har löner och priser utvecklats. Med dessa justeringar har kostnaderna i själva verket ökat med 19 miljarder kronor när 1995 jämförs med 2015. En avsevärd skillnad jämfört med regeringens beräkningar.

Westerberg pekar även på positiva samhällsekonomiska effekter som en följd av LSS-reformen. Ökad förvärvsfrekvens bland föräldrar som har barn med funktionsnedsättning, minskade sjukskrivningar och färre förtidspensioneringar bland anhöriga. Assistentlöner som har ersatt vårdbidrag och anställningar för personliga assistenter har lett till ökade skatteintäkter och minskade kostnader för sjukersättning, vårdbidrag och arbetslöshet. Ur den synvinkeln går det, enligt Westerberg, att konstatera att den reella kostnadsökningen för LSS under den senaste 20-årsperioden tvärtom varit tämligen blygsam. Läs Westerbergs artikel här.


Före detta socialminister Bengt Westerberg 

 

Majoritet positiva till privata utförare

De flesta svenskar är positiva till privata vårdgivare om skattepengarna används effektivt och håller en god kvalitet. Det visar en undersökning som Kantar Sifo genomfört på uppdrag av Capio, Aleris och GHP Specialty Care. Mer än hälften av de tillfrågade – 56 procent – svarade ja på frågan om hen anser att landstingen ska köpa vård från privata vårdgivare om det är billigare än den offentliga vården och har minst samma kvalitet på de tjänster som utförs.

För Svenska Vård är det viktigt att kvalitet står i centrum. Att kvalitetskonkurrens är vägledande inom välfärden. Undersökningen som Kantar Sifo genomfört stödjer detta synsätt. Fristående utförare inom vård, omsorg och behandling bidrar till ökad kvalitet och ett effektivare nyttjande av skattemedel inom välfärden. Något som uppskattas av patienter och brukare runt om i vårt land. Svenska Vård kommer att fortsätta vårt arbete med att föreslå åtgärder som fokuserar på kvalitet, valfrihet och kostnadseffektivitet. Oavsett driftsform. 

Brister i Välfärdsutredningens slutsatser

På uppdrag av Svenskt Näringsliv har revisionsbyrån PwC genomfört en analys av det vinsttak för välfärdsföretag som föreslås av Välfärdsutredningen. Det förslag som utredningen lagt fram innebär att välfärdsföretagens maximala avkastning begränsas till sju procent plus statslåneräntan på företagets bokförda operativa kapital. I utredningen görs gällande att detta är skäligt med hänsyn till att välfärdsbolagens avkastning på bokfört operativt kapital överstiger den avkastning som är rådande i tjänstesektorn som helhet.

PwC delar inte utredningens uppfattning utan bedömer att en rörelsemarginal över tid under två procent som regel är otillräcklig i välfärdsbranschen för att driva en ekonomiskt sund och stabil verksamhet. Om förslaget till vinsttak skulle genomföras skulle nästan 80 procent av välfärdsföretagen tillåtas ha en rörelsemarginal som inte når upp till två procent. Inom personlig assistans är andelen företag som får ha en rörelsemarginal som inte når upp till två procent ännu högre – över 94 procent. Vinsttak för välfärdsbranschen mynnar således i praktiken ut i ett vinstförbud för de allra flesta företagen. Läs PwC: s rapport här. 

Bli medlem

Intresserad av medlemskap? Mer information.
Eller ta kontakt med någon av oss direkt så berättar vi mer!


Följ oss och ta gärna kontakt 

Du är alltid välkommen att ta kontakt med förbundsdirektör Thomas af Bjur och övriga medarbetare på kansliet med dina tankar, förslag och inspel kring hur vi kan stärka Svenska Vård som en stark röst för er medlemmar. Följ oss också gärna på hemsidan, Facebook och Twitter för de senaste nyheterna.

 

Kontaktuppgifter

Mer information om Svenska Vård www.svenskavard.se
Medlemsstöd, media, utredningar och påverkansarbete Thomas af Bjur, förbundsdirektör, thomas.afbjur@svenskavard.se 070-771 61 51.
Ekonomi, anmälningar och administration Annika Odgaard, annika.odgaard@svenskavard.se 0771-222 888.

 

www.svenskavard.se

ta bort mig från detta utskick    uppdatera min prenumeration


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Svenska Vård · c/o Företagarna · Rådmansgatan 40 · Stockholm 106 67 · Sweden

Email Marketing Powered by Mailchimp