Copy
Nyhetsbrev från Svenska Vård
Visas inte detta mail korrekt?
Öppna det i din webbläsare

Svenska Vård är en politiskt obunden branschorganisation för privata verksamheter inom vård, omsorg och behandling. Vi arbetar varje dag för att välfärden ska präglas av konkurrensneutrala villkor där kompetens, kvalitet och valfrihet sätts främst. För oss är det självklart att våra medlemsföretag ges möjlighet att bidra på lika villkor som offentliga verksamheter. Tillsammans skapar vi vård och omsorg i världsklass!
 

I detta nyhetsbrev:

- Förbundskonferens 2019 bjöd på inspiration och samvaro
- Hederspriset utdelat till Tiangruppen
- Nygammal styrelse vald vid förbundsstämman
- Kostnadsfritt seminarium kring den nya standarden för HVB

 

Förbundskonferens 2019 bjöd på inspiration och samvaro
Temat för årets förbundskonferens var förnyelse och hur vi tillsammans skapar vård och omsorg i världsklass. Strålkastaren riktades denna gång mot alla våra ambitiösa medlemsföretag och de utmaningar men även möjligheter som finns inom välfärden. Under två spännande dagar erbjöds deltagarna möjlighet att utbyta erfarenheter, inhämta kunskap och knyta kontakter med medlemmar, myndighetsföreträdare och andra intressanta gäster. På plats för att sprida kunskap fanns bland annat IVO, Lingio, Söderberg & Partners, Kairos Future och Swedish Standards Institute.


Förbundsordförande Maria Nilsson hälsar välkommen till förbundskonferens 2019.Hederspriset utdelat till Tiangruppen
I samband med Svenska Vårds förbundskonferens delades det ärofyllda Hederspriset ut. Ett tjugotal nomineringar hade inkommit och till sist återstod tre mycket välförtjänta verksamheter och individer att uppmärksamma: Maria Elbander från Vikingens vårdhem, Monika Gustavsson från Arboga kommun och Tiangruppen.

När Svenska Vårds ordförande Maria Nilsson tillkännagav vinnaren var det Tiangruppen som vann Hederspriset 2018. Stort grattis! Motiveringen löd:

"Tiangruppen arbetar varje dag för att möta den enskilde individen utifrån dennes unika livssituation. Viljan att förbättra tillvaron för utsatta barn och ungdomar är kärnan i den högkvalitativa verksamhet som bedrivs. Engagemanget att behandla alla på lika villkor är självklar. Genom att arbeta aktivt och utmana sig själva i varje behandling ges individen ett individuellt bemötande och ökade förutsättningar till ett gott liv. Tiangruppens ambitiösa arbete med att HBTQ-certifiera samtliga verksamheter och alltid ha ett inkluderande förhållningssätt är värt att uppmärksamma. Fokus är HBTQ-personers livsvillkor med likabehandling, bemötande och mänskliga rättigheter som ledord."


Therese Holtz från Tiangruppen och Svenska Vårds ordförande Maria Nilsson.


Nygammal styrelse vald vid förbundsstämman 
Vid årets förbundsstämma fanns val av ordförande och styrelse som centrala beståndsdelar. Till ordförande valdes Maria Nilsson (Fogdaröd). Nya ledamöter i styrelsen blev Anna Bengtsson (Haga Göstorp Psykiatri) och Kajsa Hjelte (Guldhemmen). Valda sedan tidigare är Mikael Nygård (Humana), Gösta Liljeholm (WeMind HVB), Patrik Ulander (Wij Gård), Pia Sundberg (Livea) och Madeleine Malmquist (Nackagården).

Seppo Karmitsa (Viver), Maria Engman (Astagården) och Konny Lindblom (Skåningegård) avtackades. Stort tack för era insatser i styrelsen!


Konny Lindblom (Skåningegård) och Seppo Karmitsa (Vivier).


 

Kostnadsfritt seminarium kring den nya standarden för HVB
I november 2018 publicerades den första nationella standarden för kvalitetssäkring av HVB. En standard som Svenska Vård var initiativtagare till och som arbetades fram i samverkan med Swedish Standards Institute (SIS).

Den 13 mars tas nästa steg då SIS bjuder in till ett kostnadsfritt seminarium för att ge en inblick i hur arbetet med en kommande certifiering mot standarden ser ut. Vid seminariet presenteras även de utbildningsfilmer som tagits fram för att underlätta arbetet med standarden. En panel finns på plats för att diskutera de möjligheter som finns kopplat till stärkt systematik i verksamheters kvalitetsarbete.

Plats: SIS, Solnavägen 1E plan 9 i Stockholm.
Datum: Onsdag 13 mars klockan 09:00-12:00 (frukost 08:30 & lunch 12:00)

Anmälan sker till kristofer.petraeus@sis.se. Ange gärna om du vill ha lunch.


 

 

Följ oss gärna och ta kontakt
Du är alltid välkommen att ta kontakt med förbundsdirektör Thomas af Bjur och övriga medarbetare på kansliet. Delge oss dina tankar, förslag och inspel kring hur vi kan stärka Svenska Vård som en tydlig röst för fristående utförare. Följ oss också gärna via vår hemsida, Facebook och Twitter för de senaste nyheterna.

 

Bli medlem i Svenska Vård
Intresserad av att ta del av förmånliga medlemspriser vid utbildningar? Få tillgång till juridisk rådgivning? Teckna försäkringar för din verksamhet och dina medarbetare? Få tillgång till ett kontaktnät med bred och djup kunskap? Rabatter och erbjudanden från våra samarbetspartners? Ansök om medlemskap hos oss i Svenska Vård. Mer info finns här.

Kontaktuppgifter
Thomas af Bjur, förbundsdirektör, thomas.afbjur@svenskavard.se, 070-771 61 51
Johan Bartholf, kanslichef, johan.bartholf@svenskavard.se, 070-779 12 94

 

Mer information om Svenska Vård www.svenskavard.se

www.svenskavard.se

ta bort mig från detta utskick    uppdatera min prenumeration