Copy
Inbjudan från Svenska Vård
Visas inte detta mail korrekt?
Öppna det i din webbläsare

Välkommen till en introduktionsutbildning i 
offentlig upphandling för anbudsgivare
22 oktober i Stockholm (delta på plats eller digitalt)

Anmälan och mer infoDen 1 januari 2017 trädde tre nya upphandlingslagar i kraft. För att delta i en offentlig upphandling är det viktigt för en anbudsgivare att känna till hur upphandlingsprocessen fungerar och vad som är viktigt att tänka på. EU:s regler om offentlig upphandling syftar bland annat till att leverantörer ska kunna konkurrera om offentliga kontrakt på lika villkor. En anledning till att EU har sett över reglerna är att lagstiftaren vill förenkla för små och medelstora företag att lämna anbud. Upphandlingslagarna gäller exempelvis för kommuner och landsting vid anlitande av utförare inom vård, omsorg och hälso- och sjukvård.

Utbildningen kommer även att livesändas digitalt. Som deltagare kan du då alltså välja att närvara digitalt eller på plats i våra lokaler, Rådmansgatan 40 i Stockholm.

Syftet med kursen att deltagare ska få en inblick i upphandlingsreglerna för att främja jämlika konkurrensmöjligheter.  Under kursen orienterar vi oss inom lagarna som reglerar den offentliga upphandlingen med fokus på lag (2016:1145) om offentlig upphandling.

Målsättningen är att du som deltagare ska erhålla grundläggande förståelse för upphandlingsregelverket och dess innehåll. Efter genomförd utbildning ska du känna dig trygg i utformningen av regelverket och hur du kan nyttja regelverket i din kommunikation med upphandlande myndigheter.

Utbildningen vänder sig till dig som har behov av att få en överblick eller öka din kunskap om offentlig upphandling. Utbildningen är användbar oavsett om du arbetar strategiskt, operativt eller stödjande vid inlämning av anbud mot offentlig sektor.
 
Kursledare: Amar Al-Djaber
Ansvarig för utbildningen är Amar Al-Djaber som är upphandlingskonsult och har tio års erfarenhet av arbete med genomförande av upphandlingar, utredningar och utbildningar inom offentlig sektor. Amar har tidigare arbetat på Upphandlingsstödet på Kammarkollegiet, agerat anbudsgivare och driver numera upphandlingskonsultföretaget Zian AB. Amar har en jur. kand. från Lunds universitet med inriktning mot offentlig upphandling och offentlig rätt.

"Föreläsaren var strålande och arrangemanget runt omkring kändes väldigt trevligt."
"Trevligt överhuvudtaget. Bra lokaler, bra förfriskningar och lunch. Kunnig föreläsare."

Anmälan och mer info


i samverkan med

 

Läs mer om vårt kompletta utbildningsprogram här
Mer information om Svenska Vård www.svenskavard.se

www.svenskavard.se

ta bort mig från detta utskick    uppdatera min prenumeration