Copy
Nyhetsbrev från Svenska Vård
Visas inte detta mail korrekt?
Öppna det i din webbläsare

Svenska Vård är en politiskt obunden branschorganisation för privata verksamheter inom vård, omsorg och behandling. Vi arbetar varje dag för att välfärden ska präglas av konkurrensneutrala villkor där kompetens, kvalitet och valfrihet sätts främst. För oss är det självklart att våra medlemsföretag ges möjlighet att bidra på lika villkor som offentliga verksamheter. Tillsammans skapar vi vård och omsorg i världsklass!
 

I detta nyhetsbrev:

- Samverkan kring brukare och patienter i fokus på IVO-dagen
- Ny medlemsförmån Quinyx 
- Missa inte vårens utbud av utbildningar och evenemang

 

Samverkan kring brukare och patienter i fokus på IVO-dagen
Svenska Vårds förbundsdirektör Thomas af Bjur deltog vid den välbesökta IVO-dagen i Stockholm. Temat var IVO: s prioriterade riskområden 2018-2020. Myndigheten tog avstamp i hur man genom sina tillsynsinsatser kan bidra till att skapa bättre resultat för patienter och brukare.

För Svenska Vårds medlemsföretag är det viktigt att tillståndsprövning och tillsyn är verktyg för att främja en sund marknad som ger brukaren och patienten omsorg av god kvalitet. Det ska vara kvaliteten på verksamheten som är avgörande för vilka aktörer som tillåts verka inom social omsorg och sjukvård. Samtidigt ska det vara enkelt att göra rätt för alla de seriösa utförare som varje dag bidrar till välfärdens utveckling runt om i vårt land. Här har IVO en viktig roll att spela genom tydliga spelregler och transparent arbete kring såväl tillståndsprövning som tillsyn.

IVO-dagen var ett tillfälle för Svenska Vård att framföra detta budskap och responsen från ledande företrädare hos IVO var positiv. Det bådar gott för konstruktiv samverkan framgent. Till gagn för den enskilde brukaren och patienten.


På fotot syns från vänster Anna Sundberg (avdelningschef tillståndsprövning IVO) och Jenny Nell (moderator)
 

Ny medlemsförmån - Quinyx personalplanering
Svenska Vård lanserar ytterligare en spännande medlemsförmån - Quinyx - som är ett verktyg för personalplanering. Quinyx erbjuder en intelligent Workforce Management lösning inom vård och omsorg med stort fokus på mobilitet och användarvänlighet (webb+mobilapp). Schemaläggning, tidsrapportering, kommunikation, prognoser och rapporter. Att effektivisera flöden genom automatisering och digitalisering av manuella processer, vilket vanligen resulterar i både tids- och kostnadsbesparingar.

Som medlem i Svenska vård erhåller ni 10% rabatterat pris. För att få tillgång till Quinyx kontaktar du dem och hänvisar till medlemskap i Svenska Vård. Läs mer här. För att ta del av alla våra förmånliga medlemserbjudanden - klicka här.
 

Missa inte vårens utbud av utbildningar och evenemang
Missa inte chansen till kompetensutveckling, kunskapsinhämtning och erfarenhetsutbyte i en utvecklande miljö med förstklassiga utbildare och föreläsare. Svenska Vård erbjuder högkvalitativa utbildningar och evenemang för fristående och offentliga verksamheter inom vård, omsorg och behandling. Välkomna!
 

Ledarskap inom vård och omsorg
28 mars i Stockholm (FULLBOKAD)
23 oktober i Stockholm
Anmälan och mer info här
 

Frukostseminarium om vård för barn och unga i HVB
16 april 2019 i Stockholm (FULLBOKAD)
Anmälan och mer info här


IVO:s nya regler och krav för tillståndsgivning
23 april i Stockholm (FULLBOKAD)
24 april i Stockholm (FULLBOKAD)
25 april i Stockholm  (FULLBOKAD)
21 maj i Göteborg
28 maj i Stockholm (FULLBOKAD)
8 oktober i Stockholm
Anmälan och mer info
 

Systematiskt kvalitetsledningsarbete inom vård och omsorg
14 maj i Stockholm
Anmälan och mer info här
 

Egenkontroll – en del av kvalitetsarbetet
15 maj i Stockholm
Anmälan och mer info här
 

Offentlig upphandling för anbudsgivare
22 maj i Stockholm
Anmälan och mer info här
 

Följ oss gärna och ta kontakt
Du är alltid välkommen att ta kontakt med förbundsdirektör Thomas af Bjur och övriga medarbetare på kansliet. Delge oss dina tankar, förslag och inspel kring hur vi kan stärka Svenska Vård som en tydlig röst för fristående utförare. Följ oss också gärna via vår hemsida, Facebook och Twitter för de senaste nyheterna.
 

 

Bli medlem i Svenska Vård
Intresserad av att ta del av förmånliga medlemspriser vid utbildningar? Få tillgång till juridisk rådgivning? Teckna försäkringar för din verksamhet och dina medarbetare? Få tillgång till ett kontaktnät med bred och djup kunskap? Rabatter och erbjudanden från våra samarbetspartners? Ansök om medlemskap hos oss i Svenska Vård. Mer info finns här.


Kontaktuppgifter
Thomas af Bjur, förbundsdirektör, thomas.afbjur@svenskavard.se, 070-771 61 51
Johan Bartholf, kanslichef, johan.bartholf@svenskavard.se, 070-779 12 94

 

Mer information om Svenska Vård www.svenskavard.se

www.svenskavard.se

ta bort mig från detta utskick    uppdatera min prenumeration